За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Натура 2000 - Писма съгласно съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ-Плевен

2023 г.                              2022      2021     2020       2019       2018     2017     2016     2015    2014   

Писмо изх. № 6379     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1589     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1725     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1676     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1673     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1675     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1417     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1684     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 660       публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1469     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1683     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1446     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1297     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1298     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1648     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1627     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1626     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1624     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1623     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1620     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1610     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1386     публикувано на 30.03.2023
Писмо изх. № 1621     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1387     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 6999     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1411     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 6704     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1634     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1467     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1403     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1405     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1578     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1580     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1579     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1542     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1549     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1323     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1341     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1331     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1551     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1550     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1577     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1562     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1560     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1561     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1460     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1459     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1353     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1302     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 1079     публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 878       публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 810       публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 164       публикувано на 24.03.2023
Писмо изх. № 7201     публикувано на 20.03.2023
Писмо изх. № 1541     публикувано на 20.03.2023
Писмо изх. № 1525     публикувано на 20.03.2023
Писмо изх. № 1517     публикувано на 20.03.2023
Писмо изх. № 1516     публикувано на 20.03.2023
Писмо изх. № 1540     публикувано на 20.03.2023
Писмо изх. № 1484     публикувано на 20.03.2023
Писмо изх. № 1483     публикувано на 20.03.2023
Писмо изх. № 1452     публикувано на 17.03.2023
Писмо изх. № 1168     публикувано на 17.03.2023
Писмо изх. № 717       публикувано на 17.03.2023
Писмо изх. № 1278     публикувано на 17.03.2023
Писмо изх. № 1277     публикувано на 17.03.2023
Писмо изх. № 1263     публикувано на 17.03.2023
Писмо изх. № 1264     публикувано на 17.03.2023
Писмо изх. № 1290     публикувано на 17.03.2023
Писмо изх. № 1444     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1262     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1423     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1255     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1334     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1101     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1465     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1265     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1498     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1108     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1326     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1349     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1350     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1368     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1372     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1170     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1373     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1374     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1375     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1377     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1376     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 696       публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 881       публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1397     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1082     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1404     публикувано на 16.03.2023
Писмо изх. № 1394     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1395     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1379     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1378     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1401     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1402     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1384     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1236     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1311     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1252     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1012     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1245     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1312     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1224     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1034     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1243     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1310     публикувано на 13.03.2023
Писмо изх. № 1008     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1261     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1090     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1225     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1183     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1198     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1240     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1099     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1048     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1102     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1134     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1138     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1151     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1161     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1160     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1234     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1163     публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 512       публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 921       публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 62         публикувано на 09.03.2023
Писмо изх. № 1213     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1214     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1215     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1226     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1216     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1116     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1125     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1279     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 6475     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1088     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1210     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1211     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1212     публикувано на 02.03.2023
Писмо изх. № 1003     публикувано на 01.03.2023
Писмо изх. № 1039     публикувано на 01.03.2023
Писмо изх. № 1076     публикувано на 01.03.2023
Писмо изх. № 1047     публикувано на 01.03.2023
Писмо изх. № 1009     публикувано на 01.03.2023
Писмо изх. № 678       публикувано на 01.03.2023
Писмо изх. № 761       публикувано на 01.03.2023
Писмо изх. № 937       публикувано на 01.03.2023
Писмо изх. № 916       публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 974       публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 345       публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 413       публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 905       публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 907       публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 906       публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 938       публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 940       публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 1016     публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 1220     публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 1221     публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 1028     публикувано на 28.02.2023
Писмо изх. № 895       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 113       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 893       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 558       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 1165     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 890       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 889       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 887       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 815       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 6937     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 6936     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 1085     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 1084     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 1083     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 7395     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 814       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 796       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 795       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 848       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 7278     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 759       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 606       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 1061     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 670       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 1060     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 792       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 760       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 1052     публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 657       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 767       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 768       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 652       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 769       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 783       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 782       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 781       публикувано на 24.02.2023
Писмо изх. № 4172     публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 4171     публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 939       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 998       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 997       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 710       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 714       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 1013     публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 587       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 6741     публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 935       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 50         публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 708       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 184       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 932       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 933       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 393       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 642       публикувано на 20.02.2023
Писмо изх. № 7168     публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 7132     публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 753       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 6623     публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 592       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 627       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 440       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 385       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 489       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 532       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 549       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 521       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 422       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 433       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 421       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 391       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 392       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 740       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 6421     публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 732       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 733       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 586       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 645       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 463       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 464       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 485       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 724       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 343       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 361       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 357       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 287       публикувано на 16.02.2023
Писмо изх. № 342       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 318       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 100       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 119       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 285       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 384       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 284       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 195       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 576       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 125       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 599       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 600       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 613       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 658       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 7196     публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 620       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 649       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 646       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 7344     публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 647       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 272       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 571       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 6948     публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 271       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 268       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 96         публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 622       публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 7144     публикувано на 10.02.2023
Писмо изх. № 180       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 196       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 209       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 230       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 513       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 514       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 517       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 518       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 519       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 6345     публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 7375     публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 150       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 154       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 168       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 138       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 498       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 106       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 107       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 111       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 121       публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 7320     публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 14         публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 87         публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 79         публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 82         публикувано на 03.02.2023
Писмо изх. № 7173     публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 7103     публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 471       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 473       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 19         публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 474       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 472       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 462       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 480       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 481       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 482       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 75         публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 447       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 448       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 449       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 450       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 451       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 442       публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 11         публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 7396     публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 7101     публикувано на 31.01.2023
Писмо изх. № 6995     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 6819     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 6996     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 6997     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 6816     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 6817     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 7172     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 29         публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 89         публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 349       публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 306       публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 350       публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 7358     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 7409     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 304       публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 305       публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 6898     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 6899     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 6714     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 7315     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 6987     публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 286       публикувано на 27.01.2023
Писмо изх. № 5899     публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 7374     публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 7308     публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 267       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 262       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 7296     публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 122       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 202       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 204       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 194       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 187       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 188       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 189       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 7289     публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 173       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 167       публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 7295     публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 7294     публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 7293     публикувано на 23.01.2023
Писмо изх. № 256       публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 6666     публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 7337     публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 6498     публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 266       публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 6862     публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 132       публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 7286     публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 7370     публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 6488     публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 175       публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 6244     публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 6485     публикувано на 19.01.2023
Писмо изх. № 7283     публикувано на 16.01.2023
Писмо изх. № 7282     публикувано на 16.01.2023
Писмо изх. № 7281     публикувано на 16.01.2023
Писмо изх. № 7280     публикувано на 16.01.2023
Писмо изх. № 6805     публикувано на 16.01.2023
Писмо изх. № 7221     публикувано на 16.01.2023
Писмо изх. № 7284     публикувано на 16.01.2023
Писмо изх. № 6561     публикувано на 13.01.2023
Писмо изх. № 7300     публикувано на 13.01.2023
Писмо изх. № 7267     публикувано на 13.01.2023
Писмо изх. № 95         публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7203     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7252     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7323     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7163     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 20         публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 21         публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7240     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7188     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7227     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7208     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 6245     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 6520     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7376     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7184     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7183     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 6548     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7385     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7386     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 6673     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7362     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7361     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7360     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7359     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7340     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7338     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7113     публикувано на 12.01.2023
Писмо изх. № 7170     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7310     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7311     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7273     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7275     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7065     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7274     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7169     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 6893     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 6238     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7223     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7128     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7119     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7111     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7108     публикувано на 06.01.2023
Писмо изх. № 7110     публикувано на 06.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия