За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача
Защита на личните данни

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Контакти: Как да се свържете с нас?

Адрес:

  • 5800 гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А
    Централна поща п.к. 35


Директор на РИОСВ - Плевен - Габриел Савов

 

Телефони:

Гише за административно обслужване и деловодство

(064) 800-711
(064) 806-951

Юрисконсулт

(064) 806-950

“Зелен” телефон

(064) 806-951

Дежурен мобилен

0886 399054

Факс

(064) 800-711

Дирекция “АФПД”

Счетоводство

(064) 800-690

Връзки с обществеността

(064) 806-951

Човешки ресурси

(064 800-690

Дирекция “КПД"

Направление “Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”

(064) 806-978

Направление “Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”

(064) 800-831

Направление “Опазване на водите”

(064) 801-772

Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

(064) 801-772
(064) 800-831

Направление “Комплексно предотвратяване контрол на замърсяването,екологична отговорност и доброволни ангажименти”

(064) 801-772

Направление “Екологична оценка и Оценка въздействието върху околната среда”

(064) 806-949

Направление “Биологично разнообразие, защитени територии и зони”

(064) 800-964

Направление “Специализирани регистри”

 Информационни технологии, СР и РДП

(064) 804-030

Достъп до обществена информация

(064)800-711

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*