За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Натура 2000 - Писма съгласно чл. 2 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ-Плевен

2018 г.                       2017      2016     2015    2014    

 

Писмо изх. № 1972    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 2001    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 5429    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 2090    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 796k    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1969    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1973    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1974    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 2091    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 2019    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1954    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1961    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 2043    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1806    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1928    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1965    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 2029    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1964    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1807    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1823    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1971    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1881    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1917    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1883    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1349    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1884    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1822    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1924    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1217k   публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1812    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1927    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1926    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1925    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1882    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1878    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1871    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1875    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1857    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1852    публикувано на 18.04.2018
Писмо изх. № 1880    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1726    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1810    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1836    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1962    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1960    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1959    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1958    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1957    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1956    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1955    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1787    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 5886    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1948    публикувано на 11.04.2018
Писмо изх. № 1731    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1683    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1829    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1693    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1804    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1835    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1707    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1851    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1522    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1533    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1839    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1838    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1837    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1682    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1690    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1734    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1846    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1669    публикувано на 05.04.2018
Писмо изх. № 1628    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1849    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1789к   публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1276    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1527    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1547    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1773    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1766    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1756    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1819    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1626    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1708    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1739    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1798    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1792    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1767    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1818    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1481    публикувано на 02.04.2018
Писмо изх. № 1631    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1774    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1633    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1743    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1752    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1440    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1681    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1627    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1442    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1645    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1614    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1543    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1613    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1646    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1326    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1689    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1644    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1700    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1618    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1643    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1482    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1668    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1576    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1589    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1587    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1611    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1612    публикувано на 30.03.2018
Писмо изх. № 1506    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1603    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1602    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1357    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1623    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1622    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1330    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1735    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1586    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1585    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1577    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1583    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1584    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1508    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1617    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1730    публикувано на 27.03.2018
Писмо изх. № 1391    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1472    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1443    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1533    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1412    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1390    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1532    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1445    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1446    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1483    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1551    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1438    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1437    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1560    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1431    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1430    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1429    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1414    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1406    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1552    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1530    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1501    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1514    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1607    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1539    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1561    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1392    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 818      публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1373    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1371    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1379    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1370    публикувано на 22.03.2018
Писмо изх. № 1290    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1369    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1368    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1367    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1366    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1365    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1353    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1010    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1350    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1466    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1529    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1467    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1419    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1372    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1382    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1331    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 407      публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1420    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 960      публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1407    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1418    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 270      публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1395    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 857      публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 778      публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1197    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1221    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1421 1422   публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1329    публикувано на 19.03.2018
Писмо изх. № 1217    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 1341    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 1309    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 1291    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 1268    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 5915    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 1347    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 1267    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 1266    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 1265    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 175      публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 1264    публикувано на 12.03.2018
Писмо изх. № 1001    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1218    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1152    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1263    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1259    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1256    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1234    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1233    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1070    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 942      публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1181    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1138    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 991      публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1137    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1262    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1272    публикувано на 07.03.2018
Писмо изх. № 1013    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1065    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1095    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1025    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1211    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1212    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1214    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1213    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1091    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1062    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1041    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 979      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 999      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1002    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 978      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1005    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1000    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 929      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 974      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 935      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 1042    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 874      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 691      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 869      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 751      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 6073    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 885      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 917      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 916      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 6075    публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 870      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 896      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 620      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 875      публикувано на 27.02.2018
Писмо изх. № 782      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 871      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 1073    публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 1072    публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 634      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 1109    публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 761      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 1071    публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 940      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 941      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 868      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 830      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 803      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 784      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 776      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 767      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 704      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 741      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 766      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 805      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 796      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 682      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 1131    публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 1024    публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 901      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 902      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 663      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 727      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 662      публикувано на 26.02.2018
Писмо изх. № 822      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 926      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 864      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 873      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 754      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 938      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 943      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 971      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 632      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 664      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 665      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 939      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 867      публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 679      публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 5684k   публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 823      публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 537      публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 2689    публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 48        публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 680      публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 583      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 520      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 611      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 639      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 607      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 650      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 617      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 615      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 619      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 409      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 649      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 584      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 696      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 424      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 697      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 562      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 503      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 587      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 519      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 359      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 498      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 465      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 456      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 570      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 323      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 355      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 269      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 487      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 421      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 433      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 419      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 420      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 432      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 482      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 428      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 480      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 6005    публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 430      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 4555    публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 362      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 367      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 369      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 343      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 341      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 342      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 5775    публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 366      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 363      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 410      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 266      публикувано на 29.01.2018
Писмо изх. № 154      публикувано на 29.01.2018
Писмо изх. № 271      публикувано на 29.01.2018
Писмо изх. № 338      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 337      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 336      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 334      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 339      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 340      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 335      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 333      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 332      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 301      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 176      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 266      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 312      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 184      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 14        публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 33        публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 66        публикувано на 19.01.2018
Писмо изх. № 193      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 264      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 246      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 224      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 195      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 194      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 6234     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 86        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 74        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 72        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 169      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 168      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 6062     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 5163     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 161      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 160      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 73        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 87        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 105      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 78        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 5936     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 4956     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 6082     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 6162     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6013     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 85        публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 43        публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6304     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 38        публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 60        публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6092     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6176     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6175     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6230     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 25        публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 6295     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 6275     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 6261     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 5977     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 5976     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 5975     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 5335     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 6074     публикувано на 03.01.2018
Писмо изх. № 6076     публикувано на 03.01.2018
Писмо изх. № 6258     публикувано на 03.01.2018
Писмо изх. № 5943     публикувано на 03.01.2018
 

ПИСМА 2017 г. 

ПИСМА 2016 г. 

ПИСМА 2015 г. 

ПИСМА 2014 Г.

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия