За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Натура 2000 - Писма съгласно чл. 2 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ-Плевен

2018 г.                       2017      2016     2015    2014    

 

Писмо изх. № 822      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 926      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 864      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 873      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 754      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 938      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 943      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 971      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 632      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 664      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 665      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 939      публикувано на 20.02.2018
Писмо изх. № 867      публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 679      публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 5684k   публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 823      публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 537      публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 2689    публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 48        публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 680      публикувано на 16.02.2018
Писмо изх. № 583      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 520      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 611      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 639      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 607      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 650      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 617      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 615      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 619      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 409      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 649      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 584      публикувано на 12.02.2018
Писмо изх. № 696      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 424      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 697      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 562      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 503      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 587      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 519      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 359      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 498      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 465      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 456      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 570      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 323      публикувано на 06.02.2018
Писмо изх. № 355      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 269      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 487      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 421      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 433      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 419      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 420      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 432      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 482      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 428      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 480      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 6005    публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 430      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 4555    публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 362      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 367      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 369      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 343      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 341      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 342      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 5775    публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 366      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 363      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 410      публикувано на 31.01.2018
Писмо изх. № 266      публикувано на 29.01.2018
Писмо изх. № 154      публикувано на 29.01.2018
Писмо изх. № 271      публикувано на 29.01.2018
Писмо изх. № 338      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 337      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 336      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 334      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 339      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 340      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 335      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 333      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 332      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 301      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 176      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 266      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 312      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 184      публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 14        публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 33        публикувано на 26.01.2018
Писмо изх. № 66        публикувано на 19.01.2018
Писмо изх. № 193      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 264      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 246      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 224      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 195      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 194      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 6234     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 86        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 74        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 72        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 169      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 168      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 6062     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 5163     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 161      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 160      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 73        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 87        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 105      публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 78        публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 5936     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 4956     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 6082     публикувано на 18.01.2018
Писмо изх. № 6162     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6013     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 85        публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 43        публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6304     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 38        публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 60        публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6092     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6176     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6175     публикувано на 11.01.2018
Писмо изх. № 6230     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 25        публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 6295     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 6275     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 6261     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 5977     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 5976     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 5975     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 5335     публикувано на 05.01.2018
Писмо изх. № 6074     публикувано на 03.01.2018
Писмо изх. № 6076     публикувано на 03.01.2018
Писмо изх. № 6258     публикувано на 03.01.2018
Писмо изх. № 5943     публикувано на 03.01.2018
 

ПИСМА 2017 г. 

ПИСМА 2016 г. 

ПИСМА 2015 г. 

ПИСМА 2014 Г.

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия