За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Административни услуги: - Профил на купувача, съгласно чл. 42 от ЗОП и чл. 23 и 24 от ППЗОП:

 

Към момента няма открити процедури за възлагане на обществени поръчки.

 

 

 

Правила за управление цикала на обществените поръчки на РИОСВ - Плевен

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на РИОСВ - Плевен

Профил на купувача на МОСВ

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия