За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Административни услуги: - Профил на купувача, съгласно чл. 36а от ЗОП:

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ С БРОЙ МЕСТА ЗА СЯДАНЕ 4+1 ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛЕВЕН"

Материали Дата на публикуване 02.08.2022 г.

Протокол от комисията - дата на публикуване 08.08.2022

Обялата можете да намерите на адрес: https://app.eop.bg/today/227103

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ С БРОЙ МЕСТА ЗА СЯДАНЕ 4+1 ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛЕВЕН"

Обявата можете да намерите на адрес: https://app.eop.bg/today/226339 Дата на публикуване 19.07.2021 г.

 

През периода януари - октомври 2021 г. не са провеждани процедури за възлагане на обществени поръчки

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на един брой нов лек автомобил с брой места за сядане 8+1 (микробус) за нуждите на Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен"

Обявата можете да намерите на адрес: https://app.eop.bg/today/95164

Дата на публикуване 25.11.2020 г.

Протокол на комисията от проведено класиране на получените оферти.

Дата на публикуване: 15.12.2020 г. 

Решение за определяне на изпълвител

Дата на публикуване: 15.12.2020 г. 

Договор

Дата на публикуване: 23.12.2020 г. 

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на един брой нов лек автомобил с брой места за сядане 8+1 (микробус) за нуждите на Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен"

Обявата можете да намерите на адрес: https://app.eop.bg/today/91310

Дата на публикуване 05.11.2020 г.

Обществената поръчка беше прекратена.

 

През периода 2015-2019 г. не са провеждани процедури за възлагане на обществени поръчки

 

Правила за управление цикала на обществените поръчки на РИОСВ - Плевен

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на РИОСВ - Плевен

Профил на купувача на МОСВ

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия