За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност:

Оценка на въздействието върху околната среда:

Публичен регистър по чл. 102 от ЗООС - ОВОС

Регистър с процедурите по ОВОС:до2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 

Съобщения за уведомяване за инвестиционни предложения, съгласно чл.95, ал. 1 на ЗООС

Писма съгласно чл.5 ал.1 от Наредбата за ОВОС

Обществен достъп до информация по чл.6 ал.9 т.1 от Наредбата за ОВОС

Решения за преценяване необходимостта от ОВОС

Обществени обсъждания и консултации с обществеността, съгласно чл.17, ал.5 от Наредбата по ОВОС

Решения по ОВОС

Съобщения за извършени проверки за правно действие на решения по ОВОС на основание чл.99, ал.12 от ЗООС и решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на основание чл.93, ал.8 от ЗООС

 

Екологична оценка:

Публичен регистър по чл. 102 от ЗООС - ЕО

Регистър с процедурите по EО: 2004-2006   2007   2008   2009   2010    2011   2012  

Уведомления по Екологична Оценка

Писма по чл. 8 ал.2 от Наредбата за ЕО съгласно чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС

Искане по чл. 13 ал.5 от Наредбата за ЕО

Решения за преценяване необходимостта от екологична оценка

Обществени обсъждания и консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО /оценки доклади/

Становища по екологична оценка

 

Решения за прекратяване процедури по ОВОС/ЕО

Решения за спиране процедури по ОВОС/ЕО

Комплексни разрешителни

Екологична отговорност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*