За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Съобщения за уведомяване за инвестиционни предложения, съгласно чл.95, ал. 1 на ЗООС

2022 г.

ИП "Модернизация и инвестиции в преработката на произвежданата продукция......", възложител - "Месокомбинат Ловеч" АД пълният текст    публикувано на 31.01.2022

2021 г.

ИП "Газоснабдителна станция за пропан-бутан ......", възложител - "Юкон" ЕООД пълният текст    публикувано на 17.09.2021

ИП "Изграждане на тръбни кладенци ......", възложител - "Агро инвестмънтс" ЕООД пълният текст    публикувано на 10.09.2021

ИП "Изграждане на търговски комплекс.....", възложител - "ЕС БИ ЕЙЧ Пропърти"ЕООД пълният текст    публикувано на 16.08.2021

ИП "Съхранение на нефтопродукти......", възложител - "Феникс ойл трейд" ЕООД пълният текст    публикувано на 12.07.2021

ИП "Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка ", възложител - "Иван Зюмбилски2020" ЕООД пълният текст    публикувано на 31.05.2021

ИП "Процедиране на ПУП-ПЗ за ПИ67088.36.20 ", възложител - "Електрисити" ЕООД пълният текст    публикувано на 28.05.2021

ИП "Сгради и съоръжения за животновъдна дейност.. ", възложител - земеделски производител пълният текст    публикувано на 10.05.2021

ИП "Изменение на ПУП за ПРЗ.. гр. Плевен", възложител - "Радун" ООД пълният текст    публикувано на 23.04.2021

ИП "Изграждане на пет площадки - модулни стрелбища... с. Г. Дъбник", възложител - "Пътно поддържане - Телиш" ЕООД пълният текст    публикувано на 21.04.2021

ИП "Преместване на производство на течни перилни препарати... гр. Априлци", възложител - "Доверие-грижа" ЕАД пълният текст    публикувано на 12.04.2021

ИП "Изграждане на ваканционно селище... гр. Априлци", възложител - "Премиер фонд" АДСИЦ пълният текст    публикувано на 22.03.2021

ИП "Път ІІ-35 - Плевен-Ловеч-Кърнаре - Югоизточен обход на гр. Плевен", възложител - Агенция "Пътна Инфраструктура" пълният текст    публикувано на 19.03.2021

ИП "Изграждане на производствена сграда... гр. Ловеч", възложител - "Бонмикс" ЕООД пълният текст    публикувано на 24.02.2021

ИП "Изграждане на газово стопанство...", възложител - Община Троян пълният текст    публикувано на 19.02.2021

ИП "Изграждане на заместваща мощност ...гр. Плевен", възложител - "Топлофикация Плевен" АД пълният текст    публикувано на 12.02.2021

ИП "Закриване и рекултивация на общинско депо... м. Карач дере", възложител - Община Никопол пълният текст    публикувано на 04.02.2021 

ИП "План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.", възложител - Община Кнежа пълният текст    публикувано на 03.02.2021 

ИП "Крайпътен търговско-обслужващ комплекс... гр. Ябланица, възложител - "Атлас инвест консулт"ЕООД пълният текст    публикувано на 11.01.2021

2020 г.

ИП "План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.", възложител - Община Никопол пълният текст    публикувано на 31.12.2020 

ИП "Разширяване дейността на съществуваща площадка... , възложител - "Топливо инвест"ЕООД пълният текст    публикувано на 18.12.2020  

ИП "Животновъдна ферма за отглеждане на месодайни крави... , възложител - "Грийн Фарм Петокладенци"ЕООД пълният текст    публикувано на 18.12.2020  

ИП "Реконструкция на въздушни електропроводи... земл. гр. Плевен, възложител - "ЧЕЗ-разпределение България" АД пълният текст    публикувано на 14.12.2020  

ИП "Дейяности с отпадъци на площадка... гр. Белене... възложител - "Мед индъстри" ООД пълният текст    публикувано на 04.12.2020  

ИП "Изграждане на площадка за бутилкова инсталация... с. Лесидрен възложител - "Ракита - Р" ЕООД пълният текст    публикувано на 16.11.2020  

ИП "Строителство на четири броя сгради... гр. Троян възложител - "Ъпдейт 1" ООД пълният текст    публикувано на 07.11.2020  

ИП "Когенерационна система за производство на електрическа и топлинна енергия... гр. Плевен възложител - "Енерджи Контрибюшън" ЕООД пълният текст    публикувано на 05.11.2020  

ИП "Крайпътен комплекс включващ мотел, ресторант, паркинг... с. Бохот възложител - Д. К. К. пълният текст    публикувано на 02.11.2020  

ИП "Обособяване на площадка за извършване на дейности по рециклиране... гр. Червен бряг възложител - "Вико-Слав инженеринг" ЕООД пълният текст    публикувано на 23.10.2020  

ИП "Модулна бензиностанция... гр. Д. Митрополия възложител - "Зърнени храни - ДМ" ЕООД пълният текст    публикувано на 16.10.2020  

ИП "Изграждане на овощна градина ... с. Голяма Желязна възложител - Т.К. пълният текст    публикувано на 08.10.2020  

ИП "Прокарване на оценъчно-експлоатационен сондаж... Долни Луковит, възложител - "Проучване ии добив на нефт и газ" АД пълният текст    публикувано на 01.10.2020  

ИП "Напояване на земеделски култури от язовир "Дрен" ..., възложител - ЗКПУ"Дрен" пълният текст    публикувано на 01.10.2020  

ИП "Отглеждане на царевица в земеделски имоти" възложител -"Агротекс-НД"ЕООД пълният текст    публикувано на 25.09.2020 

ИП "Ведомствена бензиностанция" възложител - "Детелина-ДП"ООД пълният текст    публикувано на 21.09.2020 

ИП "Добив на подземни богатства" възложител - "Геоцвет"ЕООД пълният текст    публикувано на 04.09.2020  

ИП "Изграждане на модулна бензиностанция" възложител - "Луковит оил"ООД пълният текст    публикувано на 02.09.2020  

ИП "Възстановяване на пропускателната способност ... р. Градежница" възложител - Община Тетевен пълният текст    публикувано на 31.08.2020  

ИП "Отглеждане и развъждане на риба" с. Лазарово възложител - Н. Найденов пълният текст    публикувано на 28.08.2020  

ИП "Закупуване на обурудване за производство на мляко" възложител - "Камелия-Васил Гетов1" ЕООД пълният текст    публикувано на 28.08.2020  

ИП "Изграждане на кариера за добив на строителни материали ..." възложител - ЕТ"Еврокварц-Иванка Ватова" ЕООД пълният текст    публикувано на 24.08.2020  

ИП "Преместване на производство на течни препарати... " възложител - "Доверие-грижа" ЕАД пълният текст    публикувано на 20.08.2020  

ИП "Изграждане на площадка... неметални отпадъци" възложител - "Феникс Витоша" ЕООД пълният текст    публикувано на 20.08.2020 

ИП "Изграждане на площадка за съхраняване и предварително третиране..." възложител - "Металвест София" ЕООД пълният текст    публикувано на 07.08.2020  

ИП "Допълване на дейности на съществуваща площадка..." възложител - "Майкромет" ООД пълният текст    публикувано на 31.07.2020  

ИП "Изграждане на парник - оранжерия..." възложител - Г.П. пълният текст    публикувано на 28.07.2020  

ИП "Изработване на ПУП - ПЗ...животновъден обект" възложител - Обшина Д. Дъбник. пълният текст    публикувано на 24.07.2020  

ИП "Рекултивация на обект:Кариера за суровини за строителството и промишлеността ..." възложител - ВиК АД гр. Ловеч. пълният текст    публикувано на 21.07.2020  

ИП "Изграждане на животновъден обект... с. Ракита" възложител - Р.Т. пълният текст    публикувано на 17.07.2020              

ИП "Еднофамилна жилищна сграда за сезонно ползване..." възложител - Н.М.Н пълният текст    публикувано на 10.07.2020    

ИП Добив на блокове от мраморизиран варовик..." възложител - "Стоунрайз" ЕООД пълният текст    публикувано на 09.07.2020  

ИП "Промяна предназначението на земеделска земя..." възложител - М.М. пълният текст    публикувано на 08.07.2020  

ИП за "Компостиране на органични отпадъчни материали..." възложител - "Трейдинг продукшън"ЕООД пълният текст    публикувано на 24.06.2020        

ИП за "Изграждане на открито спортно стрелбище ..." възложител - "ЛРД Кнежа 2000" пълният текст    публикувано на 24.06.2020     

ИП за "Дейности по съхраняване и предварително третиране..." възложител - "Феникс Витоша" ЕООД пълният текст    публикувано на 24.06.2020    

ИП за "Крайпътен комплекс със заведение..." възложител - Ц. Ц. И. пълният текст    публикувано на 18.06.2020    

ИП за "Изграждане на заместваща мощност..." възложител - "Топлофикация - Плевен" ЕАД. пълният текст    публикувано на 18.06.2020 

ИП за "Възстановяване на изоставена овцеферма ..." възложител - С. С. пълният текст    публикувано на 10.06.2020       

ИП за "Разширение на кариера за добив на каменинови глини ..." възложител - "Огнеупорни глини"ЕООД пълният текст    публикувано на 03.06.2020 

ИП за "Интензивно рибозавъждане в съществуващи рибарници ..." възложител - "Люляците 2020"ЕООД пълният текст    публикувано на 29.05.2020 

 ИП за "Изграждане на складово стопанство за етанол ..." възложител - "Доверие-Грижа"ЕАД пълният текст    публикувано на 03.06.2020 

ИП "Разширяване на гробищен парк... Чаира" възложител - Община Плевен пълният текст публикувано на 22.05.2020  

ИП "Разширение на съществуващ гробищен парк"възложител - Община Червен бряг пълният текст публикувано на 21.05.2020  

ИП "Производство на риба и зарибителен материял на територията на яз. Света, гр. Угърчин "възложител - "РС Слънце" ЕООД пълният текст публикувано на 21.05.2020  

ИП "Монтиране на ново съоръжение за преработка на мляко"възложител - Т. В. пълният текст публикувано на 21.05.2020  

ИП "Изграждане на селскостопанска сграда... с. Ъглен "възложител - Й.М. пълният текст публикувано на 21.05.2020  

ИП "Строителство на спортно-полева площадка "възложител - "Софарма" АД пълният текст публикувано на 13.05.2020  

ИП "Строителство на селскостопанска сграда..с. Борима." възложител - Ц.П. пълният текст публикувано на 27.04.2020     

ИП "Изграждане на обект с обществено-обслужващ характер ... гр. Лутовит"възложител - Б.Б. пълният текст публикувано на 24.04.2020     

ИП "Ограждане на животновъден обект с ограда ... с. Бресте" - възложител - Д.П. пълният текст публикувано на 08.04.2020 

ИП "Изграждане на обект с обществено-обслужващ характер ... гр. Лутовит"възложител - Б.Б. пълният текст публикувано на 03.04.2020 

ИП "Изграждане на обект с обществено-обслужващ характер ... гр. Лутовит"възложител - Н.Б. пълният текст публикувано на 03.04.2020   

ИП "Създаване на мини мандра чрез ремонт на съществуваща сграда..."възложител - "Сакаджи и ко" ЕООД пълният текст    публикувано на 25.03.2020              

ИП "Разширяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС..."възложител - "Гранде Ауто" ЕООД пълният текст    публикувано на 11.03.2020              

ИП "Промяна предназначението на земеделска земя...с. Александрово"възложител - Община Ловеч пълният текст    публикувано на 06.03.2020    

ИП "Основен ремонт и реконструкция на общински път..."възложител - Община Плевен пълният текст    публикувано на 28.02.2020 

ИП "Дърводелска работилница..."възложител - Д. С. пълният текст    публикувано на 21.02.2020  

ИП "Изграждане на линия за производство но сурово слънчогледово масло..."възложител - "Топлофикация Плевен" ЕАД пълният текст    публикувано на 21.02.2020  

ИП "Изграждане на пътна връзка..гр. Плевен.", възложител - "Коин Консулт" ЕООД пълният текст    публикувано на 19.02.2020  

ИП "Изграждане на малка кланица за зайци..."възложител -В.Г. пълният текст    публикувано на 14.02.2020  

ИП "Реконструкция и изиместване на въздушна мрежа..."възложител - "ЧЕЗ Разпределение Балгария"АД пълният текст    публикувано на 07.02.2020                 

ИП "Строителство на пункт за годишни прегледи..."възложител - Й.М. пълният текст    публикувано на 30.01.2020  

ИП "Разширяване на съществуваща площадка за разкомплектоване на ИУМПС"...възложител - "Гранде Ауто"ЕООД гр. Плевен... пълният текст       публикувано на 28.11.2019  

ИП "Разширение на дейността на дружеството..."възложител - "Калинел" ЕООД пълният текст    публикувано на 27.01.2020 

ИП "Инсталация за производство на компост..." възложител - "Интер Еко" ЕООД. пълният текст публикувано на 15.01.2020  

ИП "Основен ремонт и модернизация на сгради за отглеждане на ЕПЖ...гр. Априлци" възложител - "БМ-Делфин2008" ООД. пълният текст публикувано на 10.01.2020  

2019 г.       

ИП "Реконструкция на съществуваща бензиностанция ..."възложител - "Прима ленд пропърти"ЕООД пълният текст    публикувано на 23.12.2019 

ИП "Създаване и отглеждане на трайни насаждения ..."възложител - "Венец.Т"ООД пълният текст    публикувано на 17.12.2019 

ИП "Изграждане на предриятие за инсинериране на СЖП..."възложител - "Син кръст2016"ООД пълният текст    публикувано на 16.12.2019 

ИП "Дейности с отпадъци ..."възложител - "Бончев Демонтаж"ЕООД пълният текст    публикувано на 13.12.2019 

ИП "Инсталация за производство на компост ..."възложител - "Интер Еко"ЕООД пълният текст    публикувано на 12.12.2019 

ИП "Производство на детайли от рециклирана пластмаса ..."възложител - "Интер Еко"ЕООД пълният текст    публикувано на 12.12.2019 

ИП "Газово стопанство за детска ясла..."възложител - Община Троян пълният текст    публикувано на 11.12.2019 

ИП "Пречиствателна станция за отпадъчни води на бензиностанция ..."възложител - "Ромпетрол Бългерия" ЕАД пълният текст    публикувано на 27.11.2019 

ИП "Напояване чрез дъждуване ..."възложител - "Агро Бел 2001" ЕООД пълният текст    публикувано на 26.11.2019 

ИП "Изграждане на обществен паркинг..."възложител - "Радун" ООД пълният текст    публикувано на 26.11.2019 

ИП "Съхранение на нефтопродукти в дейюстващи резервоари на територията на Рафинерия Плама..."възложител - "Лотус ойл трейд" ЕООД пълният текст    публикувано на 22.11.2019 

ИП "Използване на съществуващи газопроводи за съхранение на нефтопродукти ...." - възложител: "Клеърс"ЕООД... пълният текст       публикувано на 18.11.2019 

ИП "Изграждане на заместваща мощност - газова турбина...." - възложител: "Топлофикация Плевен"ЕАД... пълният текст       публикувано на 13.11.2019 

ИП "Разпределителен газопровод .... -възложител: "Газинженеринг"ООД... гр. Д. Дъбник... пълният текст       публикувано на 07.11.2019 

ИП "Изграждане на рибен проход на ВЕЦ "Черни Вит"... гр. Плевен... пълният текст       публикувано на 22.11.2019 

ИП "Изграждане на селскостопанска сграда ...." - възложител С.П....пълният текст     публикувано на 25.10.2019

ИП "Закриване и рекултивация на депо ...." - възложител Община Никопол...пълният текст     публикувано на 23.10.2019

ИП "ПУП-ПЗ... с. Петокладенци" - възложител Община Белене...пълният текст     публикувано на 10.10.2019

ИП "Монтаж на модулна надземна станция" - възложител "Петрол Балгария" АД...пълният текст     публикувано на 31.07.2019

ИП "ПУП-ПРЗ ... с. Български извор" - възложител "Елайза" ЕООД...пълният текст     публикувано на 31.07.2019

ИП "Изграждане на рибарник... с. Балканец" - възложител П.Н...пълният текст     публикувано на 21.06.2019

ИП "Рекултивация на нарушен терен..." - възложител "ВиК" АД гр. Ловеч"...пълният текст     публикувано на 28.05.2019

 ИП "Производство на детайли от рециклирана пластмаса..." - възложител "Рисайклинг сървиз" ЕООД гр. София...пълният текст     публикувано на 27.02.2019

ИП "Изграждане на рибен проход на водохващане ..."възложител - "ПРО АРМ" ЕООД пълният текст    публикувано на 22.02.2019 

"Добив и първична преработка на варовици за строителни материали от находище "Гечовското"... пълният текст     публикувано на 23.01.2019  

"Поставяне на преместваема инсталация за производството на асфалтови смеси в част от ПИ 026048, земл. на с. Брестница... пълният текст       публикувано на 22.01.2019 

ИП "Изграждане на животновъден обект..., земл. на с. Йоглав... пълният текст       публикувано на 10.01.2019 

2018 г.

ИП "Добив на строителни материали за добив на цимент ....", възложител "Златна Панега цимент"АД... пълният текст      публикувано на 22.06.2018     

ИП "Къща за гости с. Лесидрен... пълният текст 

2017 г.

"Извършване на рибностопанска дейност" - възложител "Кингсбъри ПСП 83" ЕООД... пълният текст      

"Угояване на риба в яз. Д. Митрополия" - възложител "Риб митрополитен" ЕООД... пълният текст      

"Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла ..."възложител - "Кей Маркс" ЕООД пълният текст   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*