За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Атмосферен въздух - Месечни справки за нивата на финни прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

 
 
 
 

Пунктове за мониторинг на територията на РИОСВ – Плевен

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Септември

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*