За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Дейности съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/

Заповед РД0507/23.09.2014 г. на директора на РИОСВ за отказ по прилагане на оздравителни мерки съгласно ЗОПОЕЩ

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия