За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Политика за достъпност:

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен се ангажира да осигури достъпност на този сайт за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения.

Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на този сайт и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

W3C Стандарти

Този сайт е изграден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

Изключения

Макар да се стремим на осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и  достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някой от стандартните изисквания за достъпност стават излишни.

В тази светлина ние непрекъснато развиваме технологично този сайт с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

 

Декларация за достъпност на уебсайта на РИОСВ - Плевен

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия