За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Контролна дейност:

 

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

План за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2024 г.

Приложение: регистър на контролираните обекти

Списък на обектите, от дейността на които се очакват емисии на приоритетни и приоритетно опасни  вещества

 

Месечни отчети по контролната дейност 

януари и февруари      март      април       май     

 

Получени сигнали на граждани и предприети действия

януари      февруари     март     април      май    

mДоклади от проверки на обекти с комплексно разрешително

•  "РЦУО- Плевен"
•  "Регионално депо Ловеч, Летница и Угърчин"
•  "Регионално депо Ловеч, Летница и Угърчин"
•  "Топлофикация" Плевен

Извършен контрол на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

•  "Марица олио АД", с. Ясен
•  "Газохранилище - Литекс", гр. Ловеч

Доклади от комплексни проверки:

•  "Мандра" ООД с. Трънчовица
•  "Велде България" АД гр. Троян
•  "Марица олио" АД с. Ясен
•  "Клеърс" АД с. Черковица
•  "Софарма" АД с. Врабево
•  РЦУО Луковит
•  "Мебели Тодоров" ЕООД с. Белиш
•  "Фешън груп" ЕООД гр. Плевен
•  Землище с. Радомирци
•  "Овобул" ЕООД гр. Искър
•  Землище с. Божурица
•  ЗМ "Коридорите"

 

Актова книга

План за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2023 г.

Приложение: регистър на контролираните обекти

 

Месечни отчети по контролната дейност 

януари       февруари       март         април       май      юни     юли    август  

септември       октомври       ноември         декември    

 

Получени сигнали на граждани и предприети действия

януари      февруари       март        април       май       юни       юли     август   

септември       октомври       ноември        декември    

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително

 "Рубин трейдинг"ЕД гр. София
 "Клеърс" ООД с.Черковица
•  "Винербергер"ООД гр. София
 "Трали" ООД с. Петокладенци
 "Регионална система за управление на отпадъците" регион Левнки
 "Златна Панега цимент"АД гр. Златна Панега
•  "Полихим СС"ЕООД гр. Луковит
•  "Инсталация за регенериране на отработени масла" гр. Луковит
•  "Рафинерия Плама" АД гр. Плевен
•  "Рафинерия Плама" АД гр. Плевен
•   "БоКо-Б.Костадинова" гр. Русе- инсталация с. Обнова
•  РДНО за общините Ловеч, Летница и Угърчин
•  РДНО за общините Ловеч, Летница и Угърчин
•  РДНО за общините Троян и Априлци
•  "Свинекомплекс Дунав" АД гр. Ловеч
•  "РЦУО в регион Луковит" гр.Луковит
•  "Боко-Боряна Костадинова" ЕТ гр. Русе
•  "Биг Чикън Василеви" ЕООД с. Умаревци
•  "Осъм" АД гр. Ловеч
•  Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Ловеч
•  "Рафинерия Плама" АД гр. Плевен
•  "Рафинерия Плама" АД гр. Плевен
•  "Полихим СС"ЕООД гр. Луковит
•  "Чефи 2011"ЕООД с. Обнова
•  Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин
•  "Топлофикация-Плевен" АД гр. Плевен
•  "Българска петролна рафинерия" ЕООД гр. София
•  "Хибриден център по свиневъдство" АД гр. Шумен

Извършен контрол на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

•  "Феникс Ойл Трейд"ЕООД гр. Русе
•  "Полихим СС"ЕООД гр. Луковит
 "Лотус ойл трейд" ЕООД гр.Плевен
 "Бент ойл" АД гр.Плевен

Доклади от комплексни проверки:

•  "Савел" ЕООД гр. Троян
 "Веда" ООД гр. Долни Дъбник
 "Метаком СЛЗ инвест" ЕООД гр. Плевен
 "Деси 75" ЕООД с.Брестовец
 "Универсалстрой"ООД с. Дълбок дол
 "Олива"АД гр. Кнежа
•  "Златна Панега цимент"АД гр. Златна Панега
 "Данов карс"ЕООД гр. Луковит
•  "Спартак Тексим" ООД гр. София
 "Хармония ТМ" ЕООД гр. Тетевен
 "Елица-3" ЕООД с. Ясен
•  "Златна Панега цимент" АД с.Златна Панега
•  "Рафинерия Плама" АД гр.Плевен
 "Българска автомобилна индустрия"ООД с. Баховица
 Имот с. Садовец
 "ПИК-Агро" ЕООД с. Крушуна
 "Композит-Х" АД гр. Летница
 "Балкан Био БГ" ЕООД гр. Тетевен
 "Хедон" ЕООД гр. Троян
•  "Алуком" АД гр. Плевен
 "Мандра" ООД с. Трънчовица
 "Хедон" ЕООД гр. Троян
 "Вектор" ООД гр. Троян
•  "Велде Българиоя АД" гр. Троян
•  "Кооперация Обнова" с.Черни Осъм
 "Сартен България" АД гр.Плевен
•  "Марица Олио" АД с.Ясен
•  "Яна" АД гр.Плевен
•  "Рафинерия Плама" АД гр.Плевен

 

План за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2022 г.

Приложение: регистър на контролираните обекти

 

Месечни отчети по контролната дейност 

януари и февруари        март       април          май           юни         юли         август        

септември      октомври         ноември          декември    

Получени сигнали на граждани в РИОСВ - Плевен и предприети действия:

януари     февруари      март        април         май          юни           юли           август     

 септември       октомври         ноември       декември    

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително:

•  "РЦУО" гр.Плевен
•   "Рубин трейдинг" ЕАД гр. София"
•   "Регионаен център за управление на отпадъците - Луковит"
•   "Веда" ООД гр. Плевен
•   "Регионална система за управление на отпадъците - Левски"
•   "Клеърс" ЕООД с. Черковица
•   "Винербергер" ЕООД гр. София
•   "Златна Панега цимент" АД с. Златна Панега
•   "Свинекомплекс Дунав" АД гр.Ловеч
•   "Полихим-СС" ЕООД гр.София
•   "Полихим-СС" ЕООД гр.София
•   "Рафинерия Плама" АД гр. Плевен
•   "Осъм" АД, гр. Ловеч
•   "Керамика груп" ООД, гр. Червен бряг
•   "Инсталация за регенериране на отработени масла, гр. Луковит"
•   "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци"
•   "Рафинерия Плама" АД гр. Плевен
•   "Биг Чикън Василеви" ЕООД с. Умаревци
•   "БоКо-Б.Костадинова" гр. Русе- инсталация с. Обнова
•   "Рафинерия Плама" АД гр. Плевен
•   "Канарини" ЕООД гр. Пловдив- площадка с. Петокладенци
•   "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница Угърчин"
•   "Чефи 2011" ЕООД с. Обнова
•   "Топлофикация-Плевен" АД гр. Плевен
•   "Хибриден център по свиневъдство" АД гр. Шумен
•   "Керамика груп" ООД гр. Червен бряг

Извършен контрол на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

•   "Феникс Ойл Трейд" ЕООД гр. Русе
•   "Полихим-СС" ЕООД гр.Луковит
•   "Топлофикация Плевен" АД гр. Плевен
•   "Рафинерия Плама" АД гр. Пловдив
•   "Лотус ойл" ЕООД гр. Плевен
•   "Марица олио" АД с. Ясен

Доклади от комплексни проверки:

•  ТП ДГС Плевен
•  "Дренски" ЕООД
•  "Плама Кемикълс" ООД
•  "Палмекс-03" ЕООД
•  "Витоша ресурс" ЕООД
•  "Полихим - СС" ЕООД
•  Поземлени имоти с.Дивчовото
•   "Веда"" ООД гр.Долни Дъбник
•   "Бонмикс"" АД гр.Ловеч
•   "Олива" АД гр.Кнежа
•   "Мелта 90" АД гр. Ловеч
•   "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД гр.Левски
•   "Метаком СЛЗ инвест" АД гр.Плевен
•   "Композит - Х" АД гр.Летница
•   "А.Н.Н.-2" ООД с.Калейца
•   "Астарта" ООД с.Бохот
•   "Мултиимпекс" ЕООД гр.Троян
•   "Мелница Левски - 2004" ООД гр.Левски
•   Бензиностанция "Ромпетрол"" АД с.Сопот
•   "Балкан Био БГ" ЕООД гр. Тетевен
•   "Кооперация Обнова" с.Черни Осъм
•   "Жеравица" ООД с.Черни Осъм
•   "ТП ДГС Плевен" гр.Плевен
•   "Агроком консулт" ЕООД с. Чавдарци
•  "Сартен България" ООД гр. Плевен
•   "Велде България" АД гр. Троян
•   "Балканфарма-Троян" АД гр. Троян
•   "Марица олио" АД с. Ясен
•   "Велга" ООД гр. Ловеч
•   "Уолтопия" АД гр. Летница
•   ГПСОВ гр. Плевен
•   "Ростов" АД гр. Плевен

 

План за контролната дейност през 2021 г.

приложение - регистър на контролираните обеекти

 

Годишен отчет за дейността през 2021 г.

 

Месечни отчети по контролната дейност

януари и февруари    март    април   май    юни    юли    август    септември  

октомври и     ноември      декември  

Получени сигнали на граждани в РИОСВ - Плевен и предприети действия:

януари и февруари    март    април   май    юни    юли    август    септември    

октомври    ноември      декември 

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително:

РЦУО гр. Плевен
"Рафинерия Плама" АД гр. Плевен
"БоКо-Б. Костадинова"ЕТ гр. Русе
"Старткерамик" ООД с. Александрово
"СПХ Инвест" АД гр. Славяново
"Осъм"АД гр. Ловеч
"Автореалтех" ЕООД гр. Ловеч
Община Никопол -Регионална система за управление на отпадъците
"Трояинвест" ООД с. Баховица
"Полихим - СС" ЕООД гр. Плевен
Троямекс"ООД гр. Плевен
"Регионален център за управление на отпадъците " гр. Луковит
"Топлофикация-Плевен" ЕАД гр. Плевен
"Чефи 1011"ЕООД с. Обнова
"Нора" АД гр.Ловеч
"Елмаз" ООД с. Баховица
"ВТПГ Консулт" ООД гр. Велико Търново
"Златна Панега цимент" АД с. Златна Панега
"Клеърс" ЕООД с. Черковица
"Керамика груп" ООД гр. Червен бряг
"Свинекомплекс Дунав" АД гр. Ловеч
ИДДД Логистик" ЕООД - гр. София
"Хибриден център по свиневъдство" АД гр. Шумен
"Депо Троян" - гр. Троян
"Канарини" ЕООД - гр. Пловдив
"Винербергер" ЕООД - гр. Луковит
"Българска петролна рафинерия" ЕООД
"Рубин трейдинг" ЕАД гр. София
ДЗЗД "Екосорт регионално депо Ловеч"
Пордим ойл" ЕООД -химическа инсталация

Извършен контрол на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

• "Рафинерия Плама" АД - резервоарен парк гр. Плевен
"Бент ойл" АД - петролна база гр. Плевен
• "Топлофикация Плевен" АД гр. Плевен
• "Литекс" АД гр. София
• "Марица олио" АД гр. Пазарджик

Доклади от комплексни проверки:

"Топливо инвест" ЕООД гр. Ловеч
"Метаком СЛЗ инвест" АД гр. Плевен
• "КАМ" ООД с. Калеица
"Велде България"АД гр. Троян
"Винал" АД гр. Ловеч
• "Универсалстрой" ООД с. Дълбок дол
• ЕТ "Боги" гр. Плевен

"МТМ Транс" ЕООД гр. Априлци
• "Кондов екопродукция" ЕООД с. Старо село

• "Олива" АД гр. Кнежа
• "Полихим СС" ЕООД гр. Луковит
• "Верона" ООД гр. Троян
• "Специализиран обект за спиртни напитки с. Рибарица
• "ВиК" ЕООД гр. Плевен
• "Феникс инверс" ООД гр. Ловеч

• "КСТДО" ООД с. Сомовит

• "Елица 3" ЕООД с. Ясен
• "МН-2020" ЕООД
• "Доверие - Брико" АД гр. Плевен
• "Животновъден обект" гр. Долни Дъбник

• "Вектор" ООД гр. Троян

• "Практикер Ритейл" ЕООД гр. Плевен

• "Специализиран обект за спиртни напитки" с. Рибарица

• "Кооперация Обнова" с. Черни Осъм
• "Алуком" АД гр. Плевен
• "Велде България" АД гр. Троян
• "Белсма фърничър" ЕООД гр. Ловеч
• "Емос" АД гр. Ловеч
• "Топлофикация Плевен" АД гр. Плевен
• "Яна" АД гр. Плевен
ЕТ "Сасон - Силвин Панков" гр. Плевен
• "Сартен България" ООД гр. Плевен
• "Марица олио" АД с. Ясен
• "Ансда"ЕООД гр. Кнежа
• "Балканфарма Троян" АД гр. Троян

 

 

 

 

 

 

План за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2020 г.

Приложение: регистър на контролираните обекти

Списък на обектите, от дейността на които се очакват емисии на приоритетни и приоритетно опасни  вещества

 

Месечни отчети по контролната дейност

януари и февруари   март и април   май    юни   юли    август      септември  

октомври      ноември      декември  

Годишен отчет за дейността през 2020 г.

Получени сигнали на граждани в РИОСВ - Плевен и предприети действия:

януари   февруари   март   април     май     юни     юли   август      септември  

октомври     ноември     декември     

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително:

"Регионално депо за неопасни отпадъци" - Плевен, Д. Митрополия, Д. Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци
"Осъм"АД гр. Ловеч
"Автореалтех"ЕООД гр. Ловеч
"Тера"АД гр. Червен бряг
"Троямекс"АД гр. Троян
Община Луковит
"Златна Панега цимент"АД с. Златна Панега
"СПХ Инвест"АД гр. Славяново
"Клеърс"ЕООД с. Черковица
"Регионална система за управление на отпадъците - регион Левски/Никипил/
"БоКо - Б. Костадинова"ЕТ гр. Русе
"Регионално депо за неопасни отпадъци" - Троян и Априлци
"Канарини"ЕООД гр. Пловдив
"Винербергер"ЕООД гр. София
"Чефи 2011"ЕООД с. Обнова
"Топлофикация - Плевен"ЕАД гр.Плевен
"Българска петролна рафинерия"ЕООД гр. София
"Златна Панега цимент"АД с.Златна Панега
"Клеърс"ЕООД с. Черковица
"Рафинерия Плама"ЕАД гр. Плевен
"Рубин Трейдиннг"ЕАД гр. София
"Регионално депо за неопасни отпадъци" - Ловеч, Летница и Угърчин
"Клеърс"ЕООД с. Черковица
"Хибриден център по свиневъдство"АД гр. Шумен
"Клеърс"ЕООД с. Черковица


Извършен контрол на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

"Рафинерия Плама"АД гр.Пловдив
"Бент ойл"АД гр. София
"Литекс"АД - Газохранилище гр. Ловеч
"Марица олио"АД площадка с. Ясен

 

Доклади от комплексни проверки:

ЕТ "Диди 94 - Диан Димитров" гр. Плевен
"Универсалстрой" ООД с. Дълбок дол
"Премиум фууд България"ООД с. Йоглав
"Дренски" ООД гр. Троян
"Веда" ООД гр. Д. Дъбник
"Савел" ЕООД гр. Троян
"Олива" АД гр. Кнежа
"Пако 17" ЕООД гр. Тетевен
"Еврокварц - МВ" ООД гр. Плевен
Землище с Галата
"ЛСГ Ауто" ООД, гр. Левски
"КАМ" ООД, с. Калейца
"Мелница Левски - 2004" ООД
ГПСОВ гр. Плевен
"Невяна Николова"ЕТ с. Брест
"Пелтина" ООД гр. Искър
"КЕШ-Красимир Христов"ЕТ с. Добродан
"Ракита-Р"ЕООД гр. Лесидрен
"Мултиимпекс"ЕООД гр. Троян
"Спарки Елтос" АД гр. Ловеч
"България фуудс"ЕООД гр. Летница
"Топлофикация Плевен"ЕАД гр. Плевен
"Вектор"ООД гр. Троян
"Хедон"ЕООД гр. Троян
Община Левски
"Велде България"АД гр. Троян
"Софарма"АД с. Врабево
"Сартен България"АД гр. Плевен
"Ловнорибарско дружество - Стрелец"АД с. Милковица
"България фуудс"ЕООД гр. Летница
"Балканфарма-Троян"АД гр. Троян
"Плевен Мес"ООД с. Ясен
"Уолтопия"АД гр. Летница
"Марица Олио" АД с. Ясен
"Кооперация Обнова" с. Черни Осъм
"Евромекс"ООД с. Дълбок дол
"Животновъден обект"гр. Славяново
"Уолтопия"АД гр. Летница
"МГ-продукт"ООД гр.Плевен

План за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2019 г.

Приложение: регистър на контролираните обекти

 

Списък на обектите, от дейността на които се очакват емисии на приоритетни и приоритетно опасни  вещества

 

Месечни отчети по контролната дейност

януари и февруари     март     април     май      юни       юли       август       септември  

октомври   ноември   декември  

Годишен отчет на РИОСВ - Плевен за 2019 година

 

Получени сигнали на граждани в РИОСВ - Плевен и предприети действия:

януари    февруари     март     април     май      юни       юли       август       септември          

октомври   ноември   декември  

 

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително:

Регионален център по управление на отпадъците - Луковит
"Полихим-СС" ЕООД гр. София
"Полихим-СС" ЕООД гр. София
"Канарини" ЕООД гр. Пловдив
Регионално депо за неопасни отпадъци-Ловеч , Летница, Угърчин
ЕТ"Боко - Боряна Костадинова" гр.Русе
"Рафинерия Плама" АД гр.Плевен
"Хибриден център по свиневъдство" АД гр.Шумен
"Топлофикация Плевен" ЕАД гр.Плевен
"Клеърс"Е ООД с. Черковица

 

Извършен контрол на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

"Рафинерия Плама" АД гр. Пловдив
"Бент ойл" АД - Петролна база гр. Плевен
"Топлофикация Плевен" ЕАД гр. Плевен
"Газохранилице - Литекс" гр.Ловеч
"Марица олио" АД гр. Пазарджик

 

Доклади от комплексни проверки:

"Рубин трейдинг"ЕАД гр.Плевен
"Арсис"ЕООД гр.Плевен
"Полихим-СС" гр.Луковит
"Елимекс"ЕТ гр. Троян
"Слънчев дар"АД гр.Долна Митрополия
"Сън Тур"ЕООД гр. Плевен
"Елица-3"ЕООД с. Ясен
"Олива"АД гр. Кнежа
"Радина елит" ЕООД с. Черни Осъм
"Каприкорн Кемикълс груп" ООД гр. Луковит
"Веда" ООД гр. Долни Дъбник
"Елпром ЕМС"АД гр. Тетевен
"Винпром Троян"АД гр. Троян
"Месокомбинат - Ловеч"АД гр. Ловеч
"Драгевит"ЕООД с. Рупци
"Витекс Троян"АД гр. Троян
"Универсалстрой"ООД с. Дълбок дол
"Хармония -ТМ"АД гр. Тетевен
"Ваптех" ЕООД гр. Плевен
"Премиум фууд България" ООД с. Йоглав
"Българска автомобилна индустрия" ЕАД с. Баховица
"А.Н.Н.-2" ООД с. Калейца
"Кондов екопродукция"ЕООД с. Старо село
"Спарки Елтос" АД гр. Ловеч
"Бончев демонтаж" ЕООД гр. Тетевен
"Пако 17" ЕООД гр. Тетевен
"Софарма" АД с. Врабево
"Алуком" АД гр. Плевен
"Оранжерии ГимелІІ" ЕООД гр. Левски
"Марица олио" АД гр. Пазарджик
"Елита" ООД гр. Троян
"Велде България" АД гр. Троян
"Премиум фууд България" ЕООД с. Йоглав
"Добревски 1" ООД с. Български извор
"Сартен България" ООД гр. Плевен
"Костов Мега Металс" ЕООД с. Златна Панега
"Премиум фууд България" ЕООД с. Йоглав
"Еко Балкан" ЕООД гр. Тетевен
"Хедон" ЕООД гр. Троян
"Яна"АД гр. Плевен
"Тоникс96" ООД гр. Троян
"Кооперация Обнова" с. Черни Осъм
"ДСП Бимекс" ООД гр. Тетевен
"Марица олио" АД с. Ясен
"Марица олио" АД с. Ясен
"Премиум фууд България" ООД с. Йоглав
"Тоникс96" ООД гр. Троян
"Слънчев дар" АД гр. Долна Митрополия
"Калинел" ЕООД гр. Червен бряг
"Драгевит" ЕООД с. Рупци
"Марица олио" АД с. Ясен
ЕТ "Невяна Николова" с. Брест
"Драгевит" ЕООД с. Рупци

План за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2018 г.

Приложение: регистър на контролираните обекти

 

Отчети по контролната дейност

януари и февруари   март   април      май     юни     юли    август      септември      октомври  

ноември   декември  

Годишен отчет на РИОСВ - Плевен за 2018 г.

 

Получени сигнали на граждани в РИОСВ - Плевен и предприети действия:

януари    февруари    март     април     май    юни     юли    август     септември       октомври   

ноември   декември   

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително:

Регионално депо за неопасни отпадъци - Плевен
"Феникс инверс"ООД гр. София
"Старткерамик"ООД с. Михалци
"Клеърс"ЕООД с. Черковица
"Славяна"АД гр. Славяново
"Тера"АД гр. Червен бряг
"Рубин трейдинг"ЕАД гр. София
"Българска петролна рафинерия"ЕООД гр. София
"Винербергер"АД гр. Луковит
"Полихим-СС" ЕООД гр. София
Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит
"Канарини"ЕООД гр. Пловдив
ЕТ "Боко - Боряна Костадинова" гр. Русе
Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)
"Пордим Ойл"ЕООД гр. Пордим
"Златна Панега цимент" АД с. Златна Панега
"Инсталация за преработка на животински продукти"гр. Угърчин
"Пилигрим ГМ" ЕООД гр. Плевен
Регионално демо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци
"Полихим-СС" ЕООД гр. София
ЕТ"БоКо-Боряна Костадинова" гр. Русе
"Полихим-СС" ЕООД гр.София
"Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин
"ВТПГ Консулт" ООД гр. Велико Търново
"Хибриден център по свиневъдство"АД гр. Шумен
"Рафинерия Плама"АД гр. Пловдив
"Нора"АД гр. Ловеч
"Елмаз"ООД с. Баховица
"Топлофикация - Плевен"ЕАД гр.Плевен
"Полихим-СС" ЕООД гр. София

Извършен контрол на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

"Бент Ойл"АД гр.София
"Клеърс"ЕООД с.Черковица
"Топлофикация Плевен"ЕАД гр.Плевен
"Газохранилище Литекс" гр. Ловеч
"Рафинерия Плама"АД гр. Пловдив

 

Доклади от комплексни проверки:

"Бая" ЕООД с. Орешак
"Вая - 7 Холдинг" ЕД гр. Плевен
"Калинел" ЕООД гр. Червен бряг
"Савел" ЕООД гр. Троян
"Марица олио" АД гр. Пазарджик
"Феникс инверс" ООД гр. Ловеч
"Сън тур" ЕООД гр. София
"Драгевит" ЕООД с. Рупци
"Вектор" ООД гр. Троян
"Винпром-Троян" АД гр. Троян
"Кам" ООД с. Калейца
"Йоуауто партс" ЕООД гр. Плевен
"Марвик енерджи" ЕООД гр. София
"Савел" ЕООД гр. Троян
"Композит Х" АД гр. Летница
"Олива" АД гр. Кнежа
"Ансда" ЕООД гр. Кнежа
"Матев млекопродукт" ЕООД с. Горан
"МБАЛ-Червен бряг" ЕООД гр. Червен бряг
"Пелтина" ЕООД гр. Искър
ГПСОВ гр. Кнежа
ЕТ "Васко Балкански" гр. Луковит
"Спарки Елтос"АД гр. Ловеч
ГПСОВ гр. Плевен
ГПСОВ гр. Ябланица
"Сартен България"ООД гр. Плевен
"Глобъл дайнамикс"ЕООД с. Добродан
"Надин Комерс 456"ЕООД с. Български извор
"Макролайн"ООД гр. Троян
"Топ ауто 76"ЕООД гр. Троян
"Универсалстрой" ООД с. Дълбок дол
"Топливоинвест" ЕООД гр. Ловеч
"Кондов екопродукция" ЕООД с.Старо село
"Виса 1" ЕООД с. Български извор
"ВиК Стенето" гр. Троян
"Премиер Плевен"ЕООД гр.Плевен
"Тоникс 96"ЕООД гр. Троян
"Доверие-грижа"ЕАД гр. Троян
"Дечков-60"ЕООД с. Обнова
"КЛМ-Еко"ЕООД гр. Варна
"Практикер ритейл"ЕООД гр. Плевен
"Софарма" АД с. Врабево
"Премиум фууд България" ООД с. Йоглав
"Марица олио" АД с. Ясен
"Балканфарма-Троян" АД гр. Троян
"Мебели Тодоров"ЕООД с. Белиш
"МБАЛ-Кнежа"ЕООД гр. Кнежа
"Феникс инверс"ООД гр. Ловеч
"Печашки"ЕООД гр. Червен бряг
"НИК-МИК-ВИК"ЕООД гр. Ябланица
"Бонмикс"ЕООД гр. Ловеч
"Велде България" АД гр. Троян
"Василеви 04" ЕООД гр. Червен бряг
"Веда" ООД гр. Д. Дъбник
"Мелница Левски - 2004" ООД с. Ясен
"Плевен - мес" ООД с. Ясен
"Белсма Фърничър" ЕООД гр. Ловеч
"Уолтопия" АД, гр. Летница
Участъци от землището на с. Рибен
"Ваптех"ЕООД гр. София
"Яна" АД гр. София
"Амон Ра" ООД гр. София
Площадки за дейности с отпадъци гр.Ловеч
"Кейууд"ЕООД гр. Плевен
"КЕШ - Красимир Христов"ЕТ с. Добродан
"Хидробетон"ЕООД с. Казичене
"Хедон"ЕООД гр. Троян
ЕТ "Студио Форте" гр. Плевен

 


 

План за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2017 г.

 

Приложения:

планирани провери по компоненти и фактори на околната среда:
въздух
,
води,
почви
,
отпадъци
,
биоразнообразие
,
превантивна дейност,
промишлено замъряване
,
химични вещества,
климат,
комплексни проверки

 

Отчети по контролната дейност

януари и февруари     март   април    май   юни    юли    август 

септември    октомври   ноември    декември  

Годишен отчет на РИОСВ - Плевен за 2017 г.

 

Получени сигнали на граждани в РИОСВ - Плевен и предприети действия:

януари    февруари    март    април    май   юни    юли   август

септември    октомври    ноември    декември

    

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително:


"Канарини"ЕООД гр. Пловдив
"Полихим СС"ЕООД гр. Луковит
Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Плевен
"Рубин трейдинг"ЕАД гр. София
"Феникс Инверс"ООД гр. София
"Регионален център по управление на отпадъците" гр.Луковит
"Тера"АД с .Александрово
"Старткерамик"ООД с .Александрово
"Полихим СС"ЕООД гр. Луковит
"Златна Панега цимент" АД с. Златна Панега
Регионална система за управление на отпадъците-Левски/Никопол
Регионално депо за общините Троян и Априлци
"Канарини" ЕООД гр.Пловдив
"Славяна" АД гр. Славяново
"Пордимойл" ЕООД гр. Пордим
"Джи Еф Еф" АД с. Черковица
"Предприятие за отглеждане на свине с. Дисевица
"Евромекс" ООД с. Дълбок дол
"Полихим СС"ЕООД гр. Луковит
"Трояинвест"с. Баховица
"Регионално депо общ. Ловеч
"Рафинерия Плама АД гр. Плевен
"Топлофикация - Плевен" ЕАД гр.Плевен
"Хибриден център по свиневъдство с. Дисевица

Извършен контрол на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

"Метекно България" АД гр.Плевен
Петролна база "Литекс" гр.Левски
Газохранилище"Литекс" гр.Ловеч
"Топлофикация Плевен"ЕАД гр.Плевен

Доклади от комплексни проверки:

"Рафинерия Плама" АД гр. Плевен
"Савел"ЕООД гр. Троян
ЕТ "КЕШ - Красимир Христов" с. Добродан
Община Долна Митрополия
"Гранде ауто" ЕООД гр. Плевен
"Осъм"АД гр. Ловеч
"Мед индъстри" ЕООД гр. Белене
"Арсис" ЕООД гр. Плевен
"Каприкорн Кемикълс груп" ООД гр. Луковит
"Индустриални суровини" ЕООД гр. Плевен
"Полихим - СС" ЕООД гр. Луковит
ЕТ "Боги" гр. Плевен
"КАМ" ООД с. Калейца
"Винал" АД гр.Ловеч
"Рафинерия Плама" АД гр. Плевен
"Феникс Норд БГ"ЕООД гр. Плевен
"Метаком СЛЗ инвест"АД гр. Плевен
"Рикостил"ООД гр. Троян
"Феникс ДННД"ЕООД гр. Ябланица
"Феникс Норд БГ"ЕООД гр. Д. Митрополия
"Илко"ЕООД гр. Трян
"Уолтопия" АД гр. Летница
"Българска петролна рафинерия"ЕООД гр. Плевен
ПСОВ гр. Плевен
"Кооперация Обнова" с. Черни Осъм
"Звезда"АД гр. Долна Митрополия
"Осъм инженеринг"АД гр. Ловеч
"Златна Панега цимент"АД с. Златна Панега
"ВиК"АД гр. Ловеч
"ДАД" ООД с. Чифлик
"Савел"ЕООД гр. Трян
"Личеви"ЕООД с. Лисец
Ферма за патици мюлари с. Умаревци
"ПДНГ"АД гр. София
"Олива"АД гр. Кнежа
"Ово-Бул"ЕООД гр. Искър
"Кондов екопродукция"ЕООД с. Старо село
ГПСОВ гр. Трян
"Премиум фууд България"ООД с. Йоглав
"Мултиимпекс"ЕООД гр. Трян
ЕТ"Хари Велев- 90" с. Дебнево
"Сартен България"ООД гр. Плевен
"Явор ДД"ЕООД гр. Тетевен
"Унитрейд 2011"ООД гр. Луковит
"Пластойл"ООД с. Обнова
"Гросмебел"ЕООД с.Тръстеник
"Троятех"ООД с. Балканец
Пречиствателна станцоия за отпадъчни води Плевен
"Грос мебел"ЕООД гр. Тръстеник
"Софарма"АД с. Врабево
"Ракита-Р"ЕООД с.Лесидрен
"Виса 1"ЕООД с.Български извор
"Динимекс"ООД с.Балканец
"Белсма Фърничър"ЕООД гр.Ловеч
"Евромекс" ООД с. Дълбок дол
"Универсалстрой"ООД с. Дълбок дол
"Спарки Елтос"АД гр.Ловеч
"Литекс мотър"АД с.Баховица
ЕТ "Чонков" с.Аспарухово
Марица олио"АД с. Ясен
"Балканфарма-Троян"АД гр.Троян
ЕТ "Марк" гр.Тетевен
"Екофер"ЕООД гр. Априлци
"Пластойл"ООД с. Обнова
"Пелтина"ЕООД гр. Искър
"Плевен мес"ООД гр. Плевен
"Глобъл дайнамикс"ЕООД с. Добродан
"Берлина-М"ЕООД с. Орешака
"Велде България" АД гр. Трян
"Мебели Тодоров"ЕООД с. Белиш
"Вектор" ООД гр. Трян
"Дренски" ЕООД гр. Трян
"ВАПТЕХ" ЕООД гр. София
"Феникс Репластик"ЕООД гр. Тръстеник
"Яна" АД гр. Бургас
"Амон Ра" ООД с. Умаревци
"Деси 75" ЕООД с. Брестовец
"Феникс ЛВ" ЕООД гр. Ловеч
"Марвик енерджи" ЕООД гр. София
"Мавел Прим" ЕООД гр. Плевен
ЕТ "Диди -94 - Диан Димитрв" гр. Луковит
Площадка за дейности с ИУМПС гр. Луковит
Община Луковит
"Летим Моллов - Мебел лукс" ЕТ гр. Плевен


 

 

План за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2016 г.

Приложения: планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда: въздух, води, почви, отпадъци, биоразнообразие, превантивна дейност, промишлено замърсяване, химични вещества, климат,  комплексни проверки

Отчети по контролната дейност:

януари и февруари     март    април     май     юни     юли

август    септември     октомври    ноември    декември

Годишен отчет на РИОСВ - Плевен за 2016 г.

Получени сигнали на граждани в РИОСВ-Плевен и предприети действия:

януари    февруари    март   април     май     юни     юли 

август    септември    октомври   ноември   декември

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително:

Регионално депо за неопасни отпадъци - общ. Троян
Регионално депо за неопасни отпадъци - общ. Плевен
"Рубин трейдинг" АД гр. София
Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит
Регионална система за управление на отпадъците - рег. Левски
"Джи Еф Еф" АД с. Черковица
"Феникс инверс" ООД гр. София
"Старткерамик" ООД с. Александрово
"Полихим - СС" ЕООД гр. София
"Златна Панега цимент" АД с. Златна Панега
"Пордим ойл" ЕООД гр. Пордим
"Тера" АД гр. Червен бряг
Регионално депо за общините Ловеч, Летница и Угърцин
"Златна Панега цимент" АД с. Златна Панега
"Джи Еф Еф" АД с. Черковица
"Славяна" АД гр. Славяново
"Полихим - СС" ЕООД гр. Луковит
"Винербергер" ЕООД гр. София
"Българска петролна рафинерия" ЕООД гр. София
"Хибриден център по свиневъдство" АД с.Дисевица
"Пилигрим-ГМ" ЕООД гр.Плевен
"Петокладенци" ООД с.Петокладенци
"Топлофикация -Плевен" ЕАД гр.Плевен
"Полихим - СС" ЕООД гр. София
"Рубин Трейдинг" АД гр. София
"Полихим - СС" ЕООД гр. Луковит
"Полихим - СС" ЕООД гр. Луковит

Извършен контрол на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

"Метекно България"АД гр.Плевен
" Петролна база гр. Плевен"
"Петролна база Сомовит"
"Петролна база Левски"
"Петролна база Плевен"

Доклади от комплексни проверки:

Ферма за отглеждане на патици с. Умаревци
Нерегламентирана площадка за третиране на ИУМПС с. Опанец
"БГ Пелетс"ООД с. Калейца
ЕТ "Антика- Нове-Красимира Станчева с. Терзийско
"Практикер ритейл"ЕООД гр.Плевен
Ферма за отглеждане на патици с. Умаревци
Ферма за отглеждане на патици с. Умаревци
"Никром-тръбна мебел" AД гр. Ловеч
"Мавел Прим"ЕООД гр.Летница
"Алуком"АД гр.Плевен
"Звезда"АД гр.Д. Митрополия
"Плевен мес" ООД с. Ясен
"Полихим - СС" ЕООД гр. Луковит
"Феникс Норд БГ" ЕООД гр. Левски
"Велга" ООД гр. Ловеч
"АДГ-73"ЕООAД гр.Тетевен
"Спарки Елтос" AД гр. Ловеч
"Елоди Холидейз" ООД гр. Априлци
ПСОВ Белене
"Новема - Цанко Цанев" ЕТ гр. Долни Дъбник
"Златна Панега цимент" АД с. Златна Панега
"Динимекс" ООД с. Балканец
"Ансда" ЕООД гр. Кнежа
"ГАЕА" ЕАД с. Златна Панега
"Пламси" ООД гр. Белене
"Пелтина" ЕООД гр. Искър
ПСОВ гр. Луковит
"Винпром Троян" АД гр. Троян
"Стратеш-Строител-99"АД гр.Ловеч
"ХЕС2014"ЕООД с. Хлевене
"КАМ" ООД с. Калейца
"ВЕКО" ЕООД гр. Троян
"Гайтех" ЕООД гр. Тетевен
"Елица 3" ЕООД с. Ясен
"Витекс - Троян" АД гр. Троян
ЕТ "Лора - Милко Янков" с. Буковлък
"Матев млекопродукт" ЕООД с. Горан
ЕТ "Дочо Ковачев" с.Шипково
ПСОВ гр.Плевен
"Кондов екопродукция"ЕООД с.Старо село
ПСОВ гр.Червен бряг
"Мултиимпекс" ЕООД гр. Троян
"Олива" АД гр. Кнежа
"МБАЛ Кнежа" гр. Кнежа
"Ово-бул"ЕООД гр.Плевен
"Новилес" ООД гр. Троян
Ферма за угояване на патици с.Йоглав
Пречиствателна станция с. Глогово
Пречиствателна станция с. Гложене
"Костов Мега Металс"ЕООД с.Златна Панега
"Бонмикс"ЕООД гр.Ловеч
"Фуражни храни"ООД гр.Ловеч
"Сартен България"ООД гр.Плевен
ЕТ"Марк-Ц-Цветан Василев-Кунка Иванова" гр. Тетевен
"Палмекс 03" ЕООД гр. Троян
"Велде България" АД гр. Троян
"Ракита-Р"ЕООД с. Лесидрен
"Феникс Норд БГ"ЕООД гр.Плевен
"Балканфарма - Троян" АД гр. Троян
"Марица олио" АД с. Ясен
"Балкан паркет" ООД с. Българене
"Балкан" AД гр. Ловеч
"Скалар еко" ЕООД гр. Левски
Кооперация "Обнова" с. Черни Осъм
"Боряна"АД гр. Червен бряг
"Био Енерджи" ООД с. Калейца
"Софарма" АД с. Врабево
"Четпром" ЕООД гр. Тетевен
"Топлофикация Плевен" ЕАД гр. Плевен
"Авис" ЕООД гр. Ловеч
"Берлина-М" ЕООД с. Орешак
"Яна" АД гр.Плевен
"Светлинни реклами" ООД гр.Плевен
Проверка по сигнал в ж.к. Сторгозия гр.Плевен
"Ватекс" ЕООД гр.Плевен
"Николай Близнашки 75" ЕООД с. Бреница
"Берлина -М" ЕООД с. Орешак

 

План за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2015 г.

Приложения: планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда: въздух, води, почви, отпадъци, биоразнообразие, превантивна дейност, промишлено замърсяване, химични вещества, климат,  комплексни проверки

 

Отчети по контролната дейност:

януари и февруари     март     април    май      юни      юли

август      септември      октомври     ноември   декември

Годишен отчет на РИОСВ - Плевен за 2015 г.

Получени сигнали на граждани в РИОСВ-Плевен и предприети действия:

януари   февруари     март      април     май      юни      юли

август     септември     октомври    ноември    декември

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително:

"Полихим - СС" ЕООД гр.Плевен
"Джи Еф Еф" АД с. Черковица
"Джи Еф Еф" АД с. Черковица
"Златна Панега цимент" ООД с. Златна Панега
Регионално депо Троян-Априлци
"Старткерамик"ООД с. Александрово
"Рафинерия Плама"АД гр. Плевен
Регионално депо за неопасни отпадъци -Плевен/Д. Дъбник
Регионална система за управление на отпадъците- Левски/Никопол
"Полихим СС" ЕООД гр. Луковит
"Полихим СС" ЕООД гр. Луковит
Ферма за угояване на патици с. Йоглав
"Феникс инверс"ООД гр.София
"Тера" АД гр.Червен бряг
"Славяна" АД гр.Славяново
"Пилигрим ГМ" ЕООД гр. Плевен
"ВТПГ - Консулт" ООД гр. Велико Търново
"Рубин трейдинг" АД гр. София
"Инсталация за преработка на животински продукти" гр.Угърчин
"Химическа инсталация " гр. Пордим
"Петокладенци"ЕООД гр. Стара Загора
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин
"Хибриден център по свиневъдство"АД с. Дисевица
"Нора" АД гр. Ловеч
"Елмаз" ООД с. Баховица
"Топлофикация - Плевен" ЕАД гр. Плевен

Доклади от проверки на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

"Бент Ойл"АД гр. София
"Рафинерия Плама"АД гр. Пловдив
"Петролна база Плевен" гр. Плевен
"Метекно България" АД гр. Плевен
"Газохранилище - Литекс " АД гр. Ловеч

Доклади от комплексни проверки:

"Уолтория" ООД гр. Летница
"Арсис" ЕООД гр.Плевен
"Метаком СЛЗ инвест" АД гр.Плевен
"Уолтопия" ООД гр.Летница
"Осъм" АД гр. Ловеч
"Ванекс" ЕООД гр.Плевен
"Мизия 96" АД гр.Плевен
"Олина 2000"ООД гр.Тетевен
"Балкантрейд"ЕООД гр.Троян
"Дренски"ЕООД гр.Троян
ЕТ"Десант" гр. Троян
"Тайреко"ООД гр. Плевен
"Глобъл Рециклинг"ООД гр. Плевен
"АМ Пласт 2010"ЕООД гр. Плевен
"Полтри" ООД с. Йоглав
"Елматех"АД гр. Троян
"Универсалстрой"ООД с. Дълбок дол
"Полихим СС-ойл"ООД гр. Луковит
"Антикороза"ЕООД гр. Кнежа
"Екомебел"ООД гр. Плевен
"Златен лъч"ООД гр. Долни Дъбник
"Еко брик" ООД с. Бели Осъм
"Рико стил"ООД гр. Троян
"Тера-арт-2001"ООД с. Орешак
"Спарки Елтос"АД гр. Ловеч
"Голяма мелница-Червен бряг" ООД гр. Червен бряг
"Звезда" АД гр. Долна Митрополия
УМБАЛ "д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен
"Феникс инверс"ООД гр. Ловеч
ЕТ "Кейбълсат" гр. Луковит
"Винпром-Троян"АД гр. Троян
"Литекс Моторс"АД с. Баховица
"Мултиимпекс"ЕООД гр. Троян
"Мандра 1"ООД с. Трънчовица
"Винербергер"ЕООД гр. Луковит
"Оранжерии Гимел ІІ"ЕООД гр. Левски
"Българска петролна рафинерия"ЕООД с. Дисевица
ЕТ "Величко Иванов - Венеция" с. Малчика
Община Тетевен
"Винпром-Троян"АОД гр. Троян
ПСОВ с. Гложене
Канализационна система на гр. Ябланица
"Олива" АД гр. Кнежа
"СТ Вълев" ЕООД гр. Троян
"Еко Балкан" ООД гр. Тетевен
"Унитрейд 99" ООД с. Балканец
"Хове" ЕООД с. Муселиево
"Евронес"ЕООД гр. Левски
"Кондов екопродукция"ЕООД с. Старо село
"Вектор" ООД гр. Троян
"А.Н.Н.-2"ООД с. Калейца
"МС Индъстри"ЕООД гр. София
Канализационна система гр. Кнежа
Животновъдни обекти в гр. Червен бряг
"Винпром-Троян" АД гр. Троян
"Витекс-Троян" АД гр. Троян
"ВИСА 1" ЕООД с. Български извор
"БТК" ЕАД гр. Плевен
"Радмари груп" ЕООД гр. Червен бряг
Пречиствателна станция за отпадъчни води Плевен
"Плевен-Булгартабак" ЕАД с.Ясен
"Авис" ЕООД гр.Ловеч
"Техра" ЕООД с. Ломец
Животновъден обект с. Гложене
"Веко" ЕООД гр. Троян
"Сартен България"ООД гр.Плевен
ПСОВ - Ловеч
"Надин Комерс 456" ЕООД с. Български извор
ГПСОВ гр. Троян
"Пелтина" ЕООД гр. Искър
"ОВО-Бул"ООД гр.Плевен
"Балкан" АД гр.Ловеч
"Плевен-мес" ООД с.Ясен
"Матев- млекопродукт" ЕООД с. Горан
"Кар Колор Център" ЕООД гр. Луковит
"Яна" АД гр. Плевен
"Ракита - Р" ЕООД с. Лесидрен
EТ"Палашун - Борис Събев" гр. Троян
"Балдим - Федерн"ООД гр. Априлци
"КАМ"ООД гр. Троян
"Многопрофилна болница за активно лечение-Троян"ЕООД
"Алфа-3" ООД гр. Плевен
ЕТ "Александров - Жоро Александров" с. Опанец
"Нанкови и син"ООД с. Велчево
"Витекс - Троян"АД гр. Троян
"Авто-Венеция"ООД гр. Луковит
"Яна"АД гр. Плевен
"Балканфарма - Троян"АД гр. Троян
"Никром - тръбна мебел" АД гр. Ловеч
"Савел"ЕООД гр. Троян
"Елма 13"ООД с. Балабанско
"Елпром ЕМС"АД гр. Тетевен
"Марица олио"АД с. Ясен
"Калинел"ЕООД гр. Троян
ЕТ "Джоли карт -Георги Георгиев" гр. Луковит
"Елимекс - Иван Радевски"ЕТ гр. Троян
"Велде България"АД гр. Троян
ЕТ "Диди - 94 - Диан Димитров" гр. Плевен
"Софарма" АД с. Врабево
"Гросмебел" ЕООД гр. Плевен
"Витавел" АД гр. Ловеч
"Хармония - ТМ"АД гр. Тетевен
"Милвена"ООД гр. Троян
"Технокороза" АД с. Дойренци
ЕТ "Нова - Борислав Борисов" гр. Ловеч
"Елица - 3" ЕООД с. Ясен
"Месокомбинат Русе" АД гр. Ловеч
"Нова Феликс" ООД гр. Луковит
"Мебеликс" ООД гр. Троян
"Елита" ООД гр. Троян
"Гадевски" ООД с. Белиш
"Веда" ООД гр. Долни Дъбник
Кооперация "Обнова" с. Черни Осъм
"Мадел" ООД с. Черни Осъм
"Абламилк" ЕООД гр. Луковит
"Топлофикация - Плевен" ЕАД гр. Плевен
Ферма за патици с. Йоглав
"Палмекс-03"ЕООД гр. Луковит
"Феникс комерсметал"Е ООД гр. Гулянци
"Био енерджи" ООД с. Калейца
"Рувес-строй" ЕООД гр. Червен бряг


План за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2014 г.

Приложения: планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда: въздух, води, почви, отпадъци, биоразнообразие, превантивна дейност, комплексни проверки

 

Отчети по контролната дейност:

януари и февруари     март     април     май     юни     юли

август   септември   октомври   ноември   декември

Получени сигнали на граждани в РИОСВ-Плевен и предприети действия:

януари    февруари    март     април      май      юни      юли

август    септември    октомври     ноември     декември

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително:

"Рубин инвест" АД гр. София
"Джи еф еф" АД с. Черквица
"Старткерамик" ООД с. Александрово
"Тера" АД гр. Червен бряг
"Винербергер" ЕООД гр. София
"Полихим-СС" ЕООД гр. Луковит
"Златна Панега цимент" АД с. Златна Панега
"Феникс инверс" ООД гр. София
"Пилигрим 67" ЕООД с. Горна Митрополия
"ВТПГ-Консулт"ООД с. Дерманци
"Славяна" АД гр. Славяново
"Хибриден център по свиневъдство" с. Дисевица
Регионално депо - Троян и Априлци
Регионално депо - Ловеч, Летница, Угърчин
"Топлофикация - Плевен" ЕАД гр. Плевен

Доклади от проверки на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 7 раздел 1 на ЗООС:

"Петролна база Плевен" на "Бентойл" АД гр.София
"Петролна база Левски" гр.Левски
"Метекно България" АД гр. Плевен
"Газохранилище Литекс" АД гр. Ловеч
Петролна база Плевен

Доклади от комплексни проверки:

"Автотехника-ПМ"ЕООД гр. Плевен
"Сторгозияпласт"ЕООАД гр. Плевен
"Звезда" АД гр. Долна Митрополия
"Универсалстрой" ООД с. Дълбок дол
"Рико стил" ООД гр. Троян
"В и А интеркар" ООД гр. Плевен
"Белсма фърничър" ЕООД гр. Ловеч
"Арсис" ЕООД гр. Плевен
"Каприкорн Кемикълс груп"ООД гр. Луковит
"Никром - тръбна мебел"АД гр. Ловеч
"Осъм"АД гр. Ловеч
"УМБАЛ д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен
"Динко - Динков, Недков и си-е" СД гр. Червен бряг
"Тера 2000" ООД гр. Червен бряг
"Пандолфи е тозева - РТ" ООД гр. Гулянци
"Антикороза" ЕООД гр. Кнежа
"Метаком СЛЗ инвест" АД гр. Плевен
"Унитрейд 99" ООД с. Балканец
"Силва Ууд" ЕАД с. Малиново
"Фуражни храни" ООД гр. Ловеч
Общинско депо Луковит
Участък от река Гостиля
"Спарки Елтос" АД гр. Ловеч
"Величко Иванов - Венеция" ЕТ с. Малчика
"Олива" АД гр. Кнежа
"НОВЕМА - Цанко Цанев" ЕТ гр. Плевен
"Литекс моторс" АД с. Баховица
ЕТ "Хари Велев-90" гр. Троян
"Полихим-СС" ЕООД гр. Луковит
"Майкромет" ООД гр. Белене
ЕТ "Дочо Ковачев" с. Шипково
ЕТ "Елимекс - Иван Радевски" гр. Троян
"Кондов екопродукция" ЕООД с. Старо село
"Мулпиимпекс"Е ООД гр. Троян
"Мотор ойл енд трейдинг" ООД гр. Плевен
"Плевен-Булгартабак" ЕАД с. Ясен
"Пелтина" ЕООД гр. Искър
Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Троян
Пречиствателна станция за отпадъчни води - Ловеч
"Стратеш - Строител-99" АД гр. Ловеч
"Вектор" ООД гр. Троян
"Тектонски гребен - Калето" землище на с. Реселец
"Матев Млекопродукт" ЕООД с. Горан
Пречиствателна станция за отпадни води - Плевен
ЕТ "Кусигин - Асен Атанасов" с. Български извор
"Авис" ЕООД гр. Ловеч
"Балкан" АД гр. Ловеч
"Палфингер продукционтехник България" ЕООД
ЕТ "Елимекс - Иван Радевски" гр. Троян
"Балес груп" ЕООД гр. Троян
ЕТ "Минко Чолаков - Христо Чолаков" с.Калейца
СД "Ултрастил..." с.Черни Осъм
ЕТ"Явор Стандарт..." с. Черни Осъм
"Ивонс 2006" ЕООД с. Торос
"Фешън груп" ООД гр. Плевен
"Сартен Бългапия" ООД гр. Плевен
"Елеганс мебел" ЕООД с. Орешак
"Елма 13" ООД с. Балабанско
"Екофер" ЕООД гр. Априлци
"Оранжерии-ГимелІІ" ЕООД гр. Левски
"ДСП Бимекс"ООД гр. Тетевен
"Виса 1" ЕООД с. Български извор
"Витекс - Троян" АД гр. Троян
ЕТ "ДИДИ - 74 - Диан Димитров" гр. Плевен
"АДГ-73" АД гр. Тетевен
"Технокороза" АД с. Дойренци
"Мелница Левски - 2004" ООД гр. Левски
"Веда" ООД гр. Долни Дъбник
"Витавел" АД гр.Луковит
"Елица - 3" ЕООД с.Ясен
"Атлант БГ" ЕООД с.Добродан
"Плевен мес" ООД с.Ясен
"Алфа - 3" ООД с. Беглеж
"ОВО БУЛ" ЕООД гр.Искър
"Велде България" АД гр. Троян
"Балкан паркет" ООД с.Българене
землище с. Муселиево - вековно дърво
"Олива" АД гр. Кнежа
"Софарма" АД с. Врабево
"Грос Мебел" ЕООД гр. Тръстеник
"Ветрорезина Балкан" ЕООД гр. Кнежа
"Балканфарма - Троян" АД гр. Троян
"Кооперация Обнова" с.Черни Осъм
"Био Енерджи" ООД с. Калейца
"Савел" ЕООД гр. Троян
"Ваптех" ЕООД гр. Плевен
ЕТ "Елеонора Димитрова - Йотова" с. Биволаре
"Авто елит" ООД гр. Тетевен
"Дечков - 60" ЕООД с. Обнова
"Богданов - 62" ЕООД гр. Плевен
"Евронес" ЕООД гр. Левски
"Малтери Суфле България" ЕООД гр. Плевен
Терени около р. Вит при с. Ясен
"Яна" АД гр. Плевен
ПСОВ с. Шипково
ЕТ "Милица Лазарова - 90" гр. Славяново
Пещера с. Гложене към местността "Боаза"
"КАМ" ООД с. Калейца
Животновъден комплекс с. Ъглен

          План за дейността на РИОСВ - Плевен за 2013 г.
Приложения: планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда: въздух, води, почви, отпадъци, биоразнообразие, превантивна дейност, комплексни проверки

Отчет за дейността на РИОСВ - Плевен за 2013 г.

Отчети по контролната дейност:

януари и февруари    март    април    май   юни    юли

август    септември    октомври    ноември    декември

Получени жалби и сигнали на граждани в РИОСВ-Плевен и предприети действия:

януари    февруари    март    април    май    юни    юли

август    септември    октомври    ноември    декември

Доклади от проверки на обекти с комплексно разрешително:

"Рубин инвест" АД гр. София
"Тера" АД гр. Червен бряг
"Петокладенци"ЕООД гр. София
"Джи Еф Еф"АД с. Черковица
"Полихим - СС" ЕООД гр. София
"Златна Панега Цимент" АД с. Златна Панега
"Феникс инверс" ООД гр. Ловеч
"Старткерамик" ООД с. Александрово
"ВТПГ-Консулт" ООД гр. Велико Търново
"Пилигрим 67" ЕООД с. Горна Митрополия
Регионално депо за неопасни отпадъци за общ. Ловеч, Летница и Угърчин
Регионално депо за неопасни отпадъци за общ. Троян и Априлци
"Славяна АД" гр. Славяново
"Топлофикация - Плевен" ЕАД

Доклади от проверки на обекти с разрешителни, издадени по реда на чл.104, ал.1 от ЗООС:

"Бент Ойл" АД гр. София
"Рафинерия Плама" АД гр. Пловдив
"Метекно България" АД гр. Плевен - аварийна ситуация
"Метекно България" АД гр. Плевен
"Бета индъстрис корп." АД гр. София
"Нафтекс - Петрол" - Петролна база гр. Плевен
"Газохранилище Литекс" АД гр. Ловеч

Доклади от комплексни проверки:

"Дренски" ЕООД гр. Троян
"Силва Ууд" ЕАД с. Малиново
"Томчев и Енчев" ЕООД гр. Ловеч
"Добревски - 1" ООД с. Български извор
"Никром - тръбна мебел" АД гр. Ловеч
"Плама Ойлс" ЕООД гр.Плевен
"Спарки Елтос"АД гр.Ловеч
"Винпром - Троян"АД гр.Троян
"Универсалстрой" ООД с. Дълбок дол
"Елматех"АД гр.Троян
"Уолтопия" ООД гр. Летница
"Унитрейд 99" ЕООД с. Балканец
"Фелдбахер Фрут Партнърс България" ЕООД гр. Летница
"Тоникс 96" ООД гр. Троян
"Табаков - 2008" ЕООД с. Калейца
"Антикороза" ЕООД гр. Кнежа
"МБАЛ - Троян" ЕООД
"Търговско сервизен комплекс Пежо" гр.Плевен
"Ада колор" ЕООД гр.Троян
"Рико стил"ООД гр.Троян
"ЕТ "Еврокварц - Иванка Ветова" гр.Плевен
"Велде България" АД гр.Троян
"Звезда" АД гр. Долна Митрополия
"Голяма мелница - Червен бряг"ООД
"Батерия" АД гр. Никопол
"Тера арт - 2001"ЕООД с. Орешак
"Доверие - Брико" АД гр. София
"Олива" АД гр. Кнежа
"Арсис" ЕООД гр. Плевен
"Полихим - СС - ОЙЛ" ООД гр. Луковит
"Литекс моторс" АД гр. София
"Веко" ЕООД гр. Троян
"Матев - Млекопродукт" ЕООД с. Горан
"Златна Панега цимент" ООД - кариера Златна Панега
"Мел индустриал" ООД с. Обнова
"Пластойл" ООД с. Обнова
"МС Индъстри" ЕООД гр. Червен бряг
"Мебел Троян" ООД гр. Троян
"Елиа милк" ООД с. Драгаш войвода
"Поли трейдинг" ООД гр.София
"Унитрейд - БГ" ООД гр. Плевен
"Балдим - Федерн" ООД гр. Априлци
ЕТ "Сима - Яким Михов" гр. Априлци
ГПСОВ гр. Троян
"Екобалкан" ООД гр. Тетевен
"Кондов Екопродукция" ЕООД с.Старо село
Пречиствателна станция за отпадъчни води Плевен
Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч
"КАМ" ООД с. Калейца
"Метаком СЛЗ Инвест" АД гр. Плевен
"Пелтина"ЕООД гр. Искър
"Мандра 1" ООД с. Трънчовица
"Водно стопанство" ЕАД - Виброполигон гр. Койнаре
"Балкан" АД гр. Ловеч
"Авис" ЕООД гр. Ловеч
"Плевен Булгартабак" ЕАД с. Ясен
"Мултиимпекс" ЕООД с. Патрешко
ЕТ "Тодор Петков - ТИП-24" гр.Червен бряг
"Еко - С Фърничър" ЕООД с. Горни Дъбник
"ДМВ" ЕООД гр. Русе
"Елма 13" ООД с. Балабанско
"Балес груп" ООД гр. Троян
"Златен лъч" ООД гр. Плевен
"ДАД" ООД- Хотел Балкан с. Чифлик
"СТ Вълев"ЕООД гр.Троян
"Милвена"ООД цех гр.Троян
"Сартен България"ООД гр.Плевен
ЕТ"Палашун - Борис Събев"гр. Троян
"В-А-С-Ш" ЕООД гр. Троян
"Добревски 1" ООД с. Български извор
"Белсма фърничър" ЕООД гр. Ловеч
"Явор ДД" ЕООД гр. Тетевен
Кооперация "Обнова" с. Черни Осъм
ЕТ "Диди 94-Диан Димитров" гр. Плевен
"Олина 2000" ООД гр. София
"Ауторинг"Е ООД гр. Плевен
ПСБОВ гр. Априлци
"Абламилк"ЕООД гр. Луковит
"Спирънс"ЕООД с.Пчелин
"Тимбарк България"ЕООД с.Казачево
"Хармония ТМ" АД гр. Тетевен
"Софарма" АД с. Врабево
"Балканфарма - Троян" АД
Семеен хотел "Сватовете" гр. Априлци
"Растителни масла"ЕООД гр. Плевен
"МБАЛ-Тетевен-д-р Ангел Пешев" ЕООД
"Ибрямов"ООД с. Борима
"Елпром ЕМС"АД гр. София
"Плевен мес"ООД с. Ясен
ПДНГ АД Газонефтено поле Долни Луковит
ПДНГ АД Газонефтено поле Долни Дъбник
"Елица - 3" ЕООД с. Ясен
"Веда" ООД гр. Долни Дъбник
Животновъден обект - гр. Искър
ЕТ "Милица Лазарова-90" гр. Славяново
"Боряна" АД гр. Червен бряг
"Гросмебел" ЕООД гр. Тръстеник
ЕТ "Боги-Богдан Тинков- Емил Тинков"гр. Плевен
"ОВО-БУЛ" ЕООД гр. Искър
"Савел" ЕООД гр. Троян
"Виса 1" ЕООД с. Български извор
"Биоенерджи" ЕООД с. Калейца
"Олимпия"ООД гр. София
"Мебеликс"ООД гр. Троян
"Паркстрой"ЕООД гр. Плевен
"Вектор"ООД гр. Троян
"Гадевски" ООД гр. Троян
"Алуком" АД гр. Плевен
"БГ Пластик" ООД гр. Плевен
"МБАЛ - проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр. Ловеч
"Осъм" АД гр. Ловеч
"Хове" ООД с. Муселиево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*