За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Х  А  Р  Т  А

Н  А

К  Л  И  Е  Н  Т  А

 Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 • Лесен достъп до ЦАО: гр. Плевен, ул. Александър Стамболийски №1А

ЦАО се намира на втория  етаж в сградата на Профсъюзите, в центъра на гр. Плевен

 • Паркиране

Безплатен паркинг до ЦАО

 • Удобно работно време

от 8,30 часа до 17,30 часа, без прекъсване в работни дни

 • Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:
 • Работно време
 • Гише за заявяване и получаване на документи
 • Информацията за услугите
 • За клиенти със специфични потребности
 • Предвид техническата невъзможност за осигуряване на удобен и лесен достъп за хора с увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в предвижването, родители или придружители на малки деца с детски колички до и в центъра за административно обслужване на входа на Инспекцията е монтирано устройство /звънец/за връзка със служителите от ЦАО.
 • Нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО.
 • В ЦАО на Ваше разположение са:
 • Столове, маса и пособия за попълване на документи;
 • Питейна вода;
 • Безплатен интернет;
 • ПОС терминал;
 • Възможност за ползване на санитарен възел.

 Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 • Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат:
 • Любезно, с лично отношение, уважение и търпение.
 • При спазване на конфиденциалност

 

 • Информация за услугите ни ще намерите
 • На интернет страницата ни http://riew-pleven.eu/adminusl.html, в секция „Административно обслужване“
 • На място в ЦАО.
 • На информационно табло.
 • На хартиен носител, в т.ч. лесни и опростени образци за услугите: информацията за предоставяните от нас услуги е групирана по материя.
 • В Административния регистър
 • Съдействие на място в ЦАО ще получите от:
 • Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
 • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
 • ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването
 • ще Ви информират за статуса на Вашата преписка

Предимства на обслужването

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 • За устни запитвания на място или по телефона - на момента
 • Ако е необходима допълнителна проверка - в рамките на 20 минути

За писмени запитвания – до 5 работни дни. 

 

 • Бързо обслужване

В рамките на 20 минути:

 • ще приемем Вашите документи
 • ще Ви предоставим готовите документи
 • ако е необходимо, ще извършим и консултация с експерт по услугата

 

 • Ще ви обслужим само на едно гише

В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

 • да посещавате повече от едно гише
 • да посещавате два пъти едно и също гише
 •  
 • Ще Ви предоставим услугата веднага, когато

Заявлението съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация и документи и/или е въз основа на общо или служебно известни факти или законови презумпции
естеството на услугата го позволява

 • Ще Ви уведомим за готовия резултат от услугата
 • Когато заявените от Вас документи са готови, включително предсрочно, ще Ви уведомим на посочени от Вас координати – телефон, електронна поща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля, информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

На място в ЦАО

 • Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО
 • Обърнете се към служителите ни в ЦАО.
 • Поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса.
 • При необходимост, обърнете се към директор РИОСВ Плевен.

Пишете ни

 • На място в ЦАО може да подадете Вашите заявления, искания, предложения, сигнали, жалби и протести свързани с дейността на РИОСВ Плевен.
 • Пощенски адрес: гр. Плевен, ул. Александър Стамболийски №1А
 • Електронен адрес: office@riew-pleven.eu
 • в обозначената кутия в ЦАО

Обадете ни се

 • Ще Ви изслушаме и уведомим за движението на Вашата преписка и в какъв срок да очаквате отговор:
 • ЦАО: 064/800-711 и 064/806-951
 • Директор: 064/801 – 768
 • Гореща линия: 0886 399 054

Информация за Вашата удовлетвореност

 

 • Всяка година, до 1 март в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

 
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

 

Хартата на клиента е актуализирана през 2022г.

 

Анкетна карта

Видове административни услуги

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*