За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Контакти: Как да се свържете с нас?

Адрес:

  • 5800 гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А
    Централна поща п.к. 35

Директор на РИОСВ - Плевен - инж. Зорница Йоткова

Телефони:

Гише за административно обслужване и деловодство

(064) 800-711
(064) 806-951

Факс

(064) 800-711

“Зелен” телефон (за сигнали)

(064) 806-951

Дежурен мобилен телефон (за сигнали)

0886 399054

Дирекция “АФПД”

Счетоводство

(064) 800-690

Юристконсулт (064) 806-950

Връзки с обществеността

(064) 806-951

Човешки ресурси

(064 800-690

Дирекция “КПД"

Направление “Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”

(064) 806-978

Направление “Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”

(064) 800-831

Направление “Опазване на водите”

(064) 801-772

Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

(064) 801-772
(064) 800-831

Направление “Комплексно предотвратяване контрол на замърсяването,екологична отговорност и доброволни ангажименти”

(064) 801-772

Направление “Екологична оценка и Оценка въздействието върху околната среда”

(064) 806-949

Направление “Биологично разнообразие, защитени територии и зони”

(064) 800-964

Направление “Специализирани регистри”

 Информационни технологии, СР и РДП

(064) 804-030

Достъп до обществена информация

(064)800-711

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия