За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Информационен център:


Доклади за състоянието на околната среда:
2022   2021   2020   2019     2018    2017   2016   2015  2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008 

Бюлетини:
Ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в страната
Бюлетин за състоянието на радиационната обстановка в страната
Последни случаи на превишение на алармените прагове за NO2, SO2 и O3

Месечни справки за нивата на финни прахови частици(ФПЧ10) в атмосферния въздух

Кампании

2023 г.

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

22 април - Световен Ден на земята   

22 март - Световен ден на водата    Инициативи

2022 г.

17 септември - Кампания "Да изчистим България заедно"

29 юни - Ден на река Дунав   Програма за Ден на река Дунав   Конкурс  Постер    Проведени нициативи   

5 юни - Световен ден на околната среда   50 години от създаването на РИОСВ - Плевен   Тържество

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

22 април - Ден на земята    Информация    Съвети за Деня на земята    Проведени инициативи

22 март - Световен ден на водата    Инициативи

2 февруари - световен ден на влажните зони    Фонд действия за влажните зони   Презентация

2021 г.

5 юни - Световен ден на околната среда

22 април - световен ден на земята

22 март - Световен ден на водата    Наръчник    Брошура    Детски рисунки по повод Световния ден на водата 

2020 г.

16-22 септември - Европейска седмица на мобилността

5 юни - Световен ден на околната среда

22 април - световен ден на земята   

2019 г.

16-22 септември - Европейска седмица на мобилността

14 септември - "Да изчистим България заедно"

5 юни - Световен ден на околната среда

22 април - световен ден на земята инициативи

22 март - Световен ден на водата

2 февруари - световен ден на влажните зони

2018 г.

15 септември - кампания "Да изчистим България заедно"

5 юни - Световен ден на околната среда

20 май - Ден на пчелите и 22 май - Световен ден на биологичното разнообразие

22 април - Световен ден на земята

22 март - Световен ден на водата

2 февруари - световен ден на влажните зони

2017 г.

Ученически конкурс "Посланици на здравето"

16-22 септември - Европейска седмица на мобилността

16 септември - "Да изчистим България заедно"

5 юни - Световен ден на околната среда

Световен ден за опазване на мигриращите птици - 10 май и Световен ден на биологичното разнообразие - 22 май

30 май - 5 юни - Европейска седмица за устойчиво развитие

22 април - световен ден на земята инициативи

22 март - Световен ден на водата

2 февруари - световен ден на влажните зони

2016 г.

Eвропейска седмица за намаляване на отпадъците - 2016
                                                        
програма         инициативи

16-22 септември 2016 - Европейска седмица на мобилността
                                                        
програма         инициативи     
29 юни 2016 - Ден на река Дунав

5 юни 2016 - световен ден на околната среда

22 април - световен ден на земята      програма     инициативи

22 март - ден на водата    програма     инициативи

2 февруари - световен ден на влажните зони

 

Описание на базите данни, които РИОСВ - Плевен поддържа


Бюджет: 2019 г. 2020 г. 2021 г.
2012 г.  2013 г.  2014 г. 2015 г.  2016 г.  2017 г. 2018 г. 

 Плащания по Себра

ГФО

Екокалендар:

2 февруари - Международен ден на влажните зони
През 1971 г. в град Рамсар е учредена Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на диви птици. Основната цел на този международен документ е да се обединят усилията на страните за опазването на тези изключително ценни екосистеми чрез устойчивото им управление.
22 март - Световен ден на водата
Световният Ден на водата 22 март е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 година като следствие от взетите решения на конфренцията “За околна среда и устойчиво развитие” през 1992 г. в Рио де Жанейро. От тогава тази дата се отбелязва с редица инициативи по целия свят.
1 Април - Международен ден на птиците
Денят се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици.
22 април - Ден на земята
Денят на Земята се отбелязва от 1970 г. най-напред в САЩ.  Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уискънсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите на Първият Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ. Денят на Земята приобщава хората към идеята за опазване на околната среда и спомага за промяната на ценностите и приоритетите на цяло едно поколение.
Май - Месец на защита на природата
В екологичния календар на страната ни Май е месец за защита на природата. Като такъв той се отбелязва всяка година съгласно Постановление на Министерския съвет от 1967 г. До 1966 година се чества като месец за защита на родната природа
22 Май - Международен ден на биологичното разнообразие
24 май - Европейски ден на парковете
Обявен от Европейската федерация на националните и природни паркове (Европарк). На 24 май 1909 г. в Швеция са създадени първите в Европа девет национални парка. В България има три Национални парка – “Централен Балкан”, “Рила” и “Пирин”.
5 юни - Световен ден на околната среда и Зелена седмица
Световният ден на околната среда се отбелязва в цял свят от 1973 г. по решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм, Швеция, през 1972 г. На този форум е приета Декларация за околната среда – първият международен договор за принципите за екологична защита на Земята. Всяка година за международното честване на Световния ден на околната среда се избира град-домакин. Всяко година се определя мото на Световния ден на околната среда и съпътстващата го Зелена седмица.
17 юни - Световен ден за борба с опустиняването и засушаването
29 юни - Международен ден на река Дунав
На 29 юни 1994 г. е подписана Конвенцията  за опазване на река Дунав. Документът е подписан от 13 държави в басейна на река Дунав и Европейската комисия. Конвенцията е важна основа в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най- значимите европейски реки, както и за прилагането на Рамковата директива за водите. За първи път Денят на Дунав беше честван през 2004 г.  Общата цел на всички страни , отбелязващи 29 юни, е да се повишат усилията за опазване и грижа за басейна на река Дунав на местно, национално, подбасейново и регионално ниво.
16 септември - Международен ден за защита на озоновия слой
Отбелязва се от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН. На този ден, който е част от Седмицата на мобилността, се акцентира на влиянието на различните фактори върху озоновия слой.
22 септемвни - Европейски ден без автомобили и Европейска седмица на мобилността
Отбелязва се от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН. На този ден, който е част от Седмицата на мобилността, се акцентира на влиянието на различните фактори върху озоновия слой.
Световен ден на птиците
През първата събота и неделя от месец октомври се отбелязва Световен ден на птиците. Инициативата се организира от Bird Life International от 1995 година.

 

 


 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*