За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Законодателство и финансиране:

Законодателство по околната среда

ЕС и международно сътрудничество

 

Защита на личните данни

 

Документи съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Ново! Публичен регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/

Ново! Списък на неподалите декларации по ЗПК

 

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверки на декларациите по чл. 49 ал.1 от ЗПК- Заповед №0469/27.05.2024

 

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Декларации по чл. 12, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

 

Финансиране:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

Структурни фондове на ЕС

Предприятие

Доверителен екофонд

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия