Пунктове за мониторинг на територията на РИОСВ – Плевен

 

 

Автоматична станция, гр. Никопол

 

Местоположение

Сграда на Община Никопол

Класификация по Приложение № 1 от Наредба № 7 от 1999 г.

ГФ (градски фонов)

Обхват на пункта

100 – 2000 m

Географски координати:

 

Ширина

43°42'21.69"N

Дължина

24°53'43.98"E

Година на въвеждане в експлоатация

2003 г.

Контролирани показатели за качество на атмосферния въздух

ФПЧ10, SO2, NO2/NO, CO, O3, NH3

Стандартен набор метеорологични сензори

WS [m/s], WD [°], T [°C], P [mBar], RHum. [%], GR [W/m2]

СНМС

 

 

Автоматична станция, гр. Плевен

 

Местоположение

гр. Плевен, ул. „Патриарх Евтимий” № 3 (в двора на НУ „Патриарх Евтимий”)

Класификация по Приложение № 1 от Наредба № 7 от 1999 г.

ГФ (градски фонов)

Обхват на пункта

100 – 2000 m

Географски координати:

 

Ширина

Дължина

Година на въвеждане в експлоатация

2016

Контролирани показатели за качество на атмосферния въздух

ФПЧ10 (PAH), SO2, NO2/NO, CO, С6Н6

Стандартен набор метеорологични сензори

WS [m/s], WD [°], T [°C], P [mBar], RHum. [%], GR [W/m2]

СНМС

 

Автоматична станция Плевен

 

Автоматична станция, гр. Ловеч

 

Местоположение

гр. Ловеч, СОУ “В. Левски”

Класификация по Приложение № 1 от Наредба № 7 от 1999 г.

Т (транспортно-ориентиран)

Обхват на пункта

< 10 – 15 m

Географски координати:

 

Ширина

43° 8'12.73"N

Дължина

24°42'56.50"E

Година на въвеждане в експлоатация

2009

Контролирани показатели за качество на атмосферния въздух

ФПЧ10

Стандартен набор метеорологични сензори

WS [m/s], WD [°], T [°C], P [mBar], RHum. [%], GR [W/m2]

СНМС