За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Уведомления по Екологична оценка:

2024 г.                                       

"Проект за ПУП - ПРЗ ... с. Лисец, общ. Ловеч" пълният текст        публикувано на 19.4.2024

"ПУП - ПРЗ ... гр. Левски" пълният текст        публикувано на 12.4.2024

"Частично изменение на ОУП на гр. Плевен ... заседание на ОС 1549 пълният текст        публикувано на 05.4.2024

"Частично изменение на ОУП на Община Луковит ..... с. Торос" пълният текст        публикувано на 01.3.2024

"ПУП - ИПРЗ ...за складова база на АЕЦ.. гр. Белене" пълният текст        публикувано на 22.2.2024

"Частично изменение на ОУП на Община Тетевен ..... местност "Рушнев камък"" пълният текст        публикувано на 16.2.2024

"Частично изменение на ОУП на Община Троян ..... с. Врабево" пълният текст        публикувано на 12.2.2024

"Частично изменение на ОУП на Община Луковит ..... местност "Бяло поле"" пълният текст        публикувано на 19.1.2024

"Частично изменение на ОУП на Община Троян ..... с. Добродан" пълният текст        публикувано на 11.1.2024

2023 г.                                       

"Частично изменение на ОУП на общ. Плевен по решения 1548, 1549" пълният текст      публикувано на 13.12.2023

"Частично изменение на ОУП на общ. Искър, с. Писарово" пълният текст      публикувано на 25.10.2023

"Частична промяна на ОУП - с. Лесидрен" пълният текст      публикувано на 20.10.2023

"Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ "Кнежа"" пълният текст      публикувано на 27.9.2023

"Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ "Пордим-Плевен"" пълният текст      публикувано на 27.9.2023

"Програма за опазване на околната среда на община Кнежа 2021-27" пълният текст      публикувано на 21.9.2023

"Програма за опазване на околната среда на община Плевен 2023-28" пълният текст      публикувано на 21.9.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Априлци и ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 52218.419.76, м. Долни шоляци, гр.Априлци" пълният текст        публикувано на 1.9.2023

"ПУП-ПРЗ за ПИ 00299.65.9, с. Александрово" пълният текст        публикувано на 24.8.2023

"ПУП-ПРЗ за ПИ 87014.94.49, гр. Ябланица" пълният текст        публикувано на 11.8.2023

"ПУП-ПРЗ за ПИ 87014.94.49, гр. Ябланица с отреждане "За спорт и развлечения"" пълният текст        публикувано на 11.8.2023

"План за устойчива градска мобилност на Община Троян до 2040 г." пълният текст        публикувано на 28.7.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Пордим, в обхвата на ПИ 05493.33.147, 05493.37.152, 05493.34.153, 05493.37.154, 05493.37.58, 05493.37.59 ..." пълният текст        публикувано на 21.7.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Плевен, във връзка с Решния на Об.С. - Плевен № 1274, 1360, 1361, 1364, 1365 ..." пълният текст        публикувано на 10.7.2023

"ПУП-ПРЗ за ПИ 06450.1.778, с. Брестница за изграждане на заведение за бързо хранене, 3 бунгала къщи за гости ..." пълният текст        публикувано на 30.6.2023

"Резервоарен парк за съхранение на нефтопродукти в съществуващи резервоари на "Рафинерия Плама" АД в ПИ 73674.204.247, с. Търнене ..." пълният текст        публикувано на 27.6.2023

"Преотреждане на земеделска земя за изграждане на тренировъчно стрелбище за късо, дълго нарезно и гладкоцевно оръжие в ПИ 35290.149.80, с. Калейца ..." пълният текст        публикувано на 22.6.2023

"Частично изменение на ОУП и ПУП за ПИ 80697.40.15 и ПИ 80697.15.59, с. Черковица ..." пълният текст        публикувано на 09.6.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Червен бряг в обхвата на ПИ с идентификатори 80501.54.4, 80501.54.5, 80501.54.6 ..." пълният текст        публикувано на 25.5.2023

"Създаване на хотелски комплекс и спортни съоръжения ... с. Бели Осъм" пълният текст     публикувано на 19.5.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Априлци и ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.419.76, 52218.839.3, 52218.262.48, 52218.570.110 ..." пълният текст        публикувано на 12.5.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Кнежа в обхвата на ПИ 37376.1002.3762 ..." пълният текст        публикувано на 11.5.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Угърчин в обхвата на ПИ 43325.9.349, 43325.9.324 и 43325.9.940, с. Лесидрен" пълният текст        публикувано на 14.4.2023

"Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива 2023-2032" пълният текст        публикувано на 12.4.2023

"ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП за ПИ ХVІ - за инфраструктура и ХVІІ - за въжени линии, кв. 14 по РД на туристически комплекс "Беклемето" пълният текст        публикувано на 06.4.2023

"Програма за опазване на околната среда на общ. Априлци 2021-28" пълният текст      публикувано на 31.3.2023

"Изменение на ОУП на град Белене и ПУП-ПЗ за ПИ 03366.520.35, гр. Белене, м. "Лунгата"" пълният текст        публикувано на 24.3.2023

"Изготвяне на Общ устройствен план на Община Ябланица" пълният текст        публикувано на 22.3.2023

"Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Червен бряг в обхвата на ПИ 63361.21.1, ПИ 63361.21.2, ПИ 63361.21.3, ПИ 63361.10.60 с. Рупци ...." пълният текст        публикувано на 17.3.2023

"Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Червен бряг в обхвата на ПИ 06433.111.9, местност Ненчовото ...." пълният текст        публикувано на 17.3.2023

"Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Червен бряг в обхвата на ПИ с идентификатор 80501.183.4, гр. Червен бряг, местност Мочура" пълният текст        публикувано на 17.3.2023

"Частично изменение на ОУП на гр. Плевен, във връзка с Решения №№ 1273, 1272, 1231, 1271, 1275 на Общински съвет Плевен" пълният текст        публикувано на 16.3.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Долна Митрополия с обхват ПИ 62596.217.832, с. Рибен" пълният текст        публикувано на 09.3.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Априлци и ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.262.29, 52218.812.10, 52218.786.35, 52218.627.40, гр. Априлци" пълният текст        публикувано на 09.3.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Ловеч и ПУП-ПРЗ за ПИ 67060.1.1., с. Славяни" пълният текст        публикувано на 09.3.2023

„Изменение на Общия устройствен план на град Плевен“, във връзка с Решения № 1185, 1186 и 1234 на Общински съвет – Плевен пълният текст        публикувано на 02.3.2023

Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2023-2025 г. пълният текст        публикувано на 22.2.2023

"Изменение на ОУП на Община Троян, в обхват: ПИ 53707.15.83, с. Орешак, ПИ 53707.15.41, с. Орешак, ПИ 53707.13.70 с.Орешак, ПИ 53707.13.45 с.Орешак, ПИ 02302.60.75, с. Балабнско" пълният текст        публикувано на 17.02.2023

Изменение на ОУП на гр. Плевен в обхвата на масиви 110, 111, 112, 113 и 114, м. "Балабаир" пълният текст        публикувано на 08.02.2023

Изменение на ОУП на Община Луковит в обхвата на ПИ 36511.124.67, с. Карлуково, м. Струпаница пълният текст        публикувано на 06.02.2023

Изменение на ОУП на Община Априлци в обхвата на ПИ 23261.7.7, с. Драшкова поляна пълният текст        публикувано на 02.02.2023

"Частично изменение на ОУП на Община Долни Дъбник в обхвата на ПИ 22407.228.40, 22407.228.38" пълният текст        публикувано на 31.01.2023

"Частично изменение на ОУП на гр. Плевен в обхвата на УПИ 56722.655.217" пълният текст        публикувано на 30.01.2023

"Частично изменение на ОУП на гр. Кнежа, ПУП-ПЗ за ПИ 37376.84.63" пълният текст        публикувано на 15.01.2023

"Частично изменение на ОУП на гр. Плевен във връзка с решения 1046 и 1144 на Общински съвет - Плевен" пълният текст        публикувано на 11.01.2023

 

2022 г.                                       

"Програма за Управление на отпадъците на Община Троян 2021-2028" пълният текст     програма     приложения     публикувано на 14.10.2022

"Изменение на ОУП на гр. Плевен във връзка с решения на Общински съвет ...." пълният текст     публикувано на 13.10.2022

"Изменение на част от ОУП на гр. Плевен" пълният текст     публикувано на 28.09.2022

"Частично изменение на ОУП на общ. Долни Дъбник" пълният текст     публикувано на 12.08.2022

"Програма за опазване на околната среда на община Угърчин" пълният текст    програма   публикувано на 05.08.2022

"Програма за Управление на отпадъците на Община Угърчин 2021-2028" пълният текст    публикувано на 05.08.2022

"Частично изменение на ОУП на гр.Плевен, във връзка с Решения №944/2022 г., №974/2022 г., №975/2022 г., №971/2022 г. и №972/2022 г. на Общински съвет Плевен" пълният текст    публикувано на 29.07.2022

"Частично изменение на ОУП на община Гулянци" пълният текст    план   публикувано на 14.07.2022

"Общинска програма за опазване на околната среда на Община Ловеч" пълният текст   програма   публикувано на 27.06.2022

"Програма за управление на отпадъците на Община Ловеч за периода 2021-2028 г. пълният текст    програма   публикувано на 27.05.2022

"Програма за опазване на околната среда на Община Троян 2021-2028 г." пълният текст     публикувано на 27.05.2022

"План за интегрирано развитие на Община Искър за 2021-2027 г." пълният текст    публикувано на 23.05.2022

"Изменение на ОУП на гр. Плевен, във връзка с Решение № 910 (имоти в м. "Плочата"), 861 (имоти на ул. "ак. Йордан Трифонов) и 908 (имоти в стр. кв. 839) на Общински съвет" пълният текст    публикувано на 13.05.2022

"Изграждане на ФЕЦ с мощност до 76 MW с. Бресте" пълният текст    публикувано на 12.04.2022

"Програма за опазване на околната среда на Община Белене за периода 2021-2028 г. и Програма за управление на отпадъците и Лечебни растения" пълният текст    програма   публикувано на 18.03.2022

"Изменение на ОУП на гр. Плевен - кв. 372, включващ УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ " пълният текст    публикувано на 24.02.2022

"Частично изменение на ОУП на Община Априлци и ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.569.1, 52218.661.35, 52218.661.7, 52218.662.123, 52218.530.224, 52218.529.26, 52218.529.28, 52218.262.27, 52218.262.124, 52218.133.43, гр. Априлци " пълният текст    публикувано на 24.02.2022

"Промяна трайното предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди за "Фотоволтаичен парк" в ПИ 75054.343.100, гр. Угърчин " пълният текст    публикувано на 04.02.2022

"Частично изменение на ОУП на Община Ловеч и ПУП-ПРЗ за ПИ 67218.24.42, с. Слатина " пълният текст    публикувано на 04.02.2022

"Програма за управление на отпадъците на Община Червен бряг за периода 2021-2028 г. " пълният текст    публикувано на 28.01.2022

"Програма за управление на отпадъците за територията на Община Долни Дъбник за периода 2021-2028 г. " пълният текст    публикувано на 28.01.2022

"Програма за опазване на околната среда на Община Червен бряг за периода 2021-2028 г. " пълният текст    програма   публикувано на 28.01.2022

"Програма за управление на отпадъците за територията на Община Летница за периода 2021-2028 г. " пълният текст    публикувано на 20.01.2022

"Програма за опазване на околната среда на Община Летница за периода 2021-2028 г. " пълният текст    публикувано на 20.01.2022

2021 г.                                       

"Частично изменение на ОУП на гр. Белене в обхвата на стр.кв.135 по плана на града " пълният текст    публикувано на 31.12.2021

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 44241.178.18 и 44241.178.68, с.Ломец " пълният текст    публикувано на 23.12.2021

"ПУП-ПРЗ за Фотоволтаичен парк.... гр. Луковит " пълният текст    публикувано на 16.12.2021

"ПУП-ПЗ за ПИ 56722.181.11, гр. Плевен във връзка с цех за разфасовка на опаковъчни материали" пълният текст    публикувано на 18.11.2021

"Общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна Митрополия 2021-2028" пълният текст    публикувано на 12.11.2021

"Частично изменение на ОУП на Община Ловеч и ПУП-ПРЗ за ПИ 43952.53.21, 43952.53.21, 43952.53.21, 43952.53.21, местност Музговото, Северна индустриална зона гр.Ловеч" пълният текст    публикувано на 20.10.2021

"Програма за опазване на околната среда на Община Гулянци 2021-2028 г." пълният текст    публикувано на 15.10.2021

"Програма за управление на отпадъците на Община Гулянци 2021-2028 г." пълният текст    публикувано на 15.10.2021

"ПУП-ПРЗ за ПИ 87014.60.530, ПИ 87014.60.531, гр.Ябланица" пълният текст    публикувано на 08.10.2021

"Програма за управление на отпадъците на Община Кнежа за периода 2021 - 2028 г" пълният текст    публикувано на 06.10.2021

"Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Кнежа, 2021 г. - 2030 г." пълният текст    публикувано на 30.09.2021

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.215а, по плана на гр.Плевен" пълният текст    публикувано на 30.09.2021

"Изменение на ОУП - гр.Червен бряг" пълният текст    публикувано на 24.09.2021

"Програма за опазване на околната среда на Община Долни Дъбник за периода 2021 - 2028 г." пълният текст    публикувано на 17.09.2021

"ПУП-ПЗ в ПИ с идентификатор 55782.123.52 гр.Искър" пълният текст    публикувано на 25.08.2021

"Изменение на ОУП на гр.Плевен" пълният текст    публикувано на 29.07.2021

"Изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електроенергия с мощност 10 МW" пълният текст    публикувано на 23.07.2021

"ОУП на Община Белене" пълният текст    публикувано на 21.07.2021

"Програма за управление на отпадъците на Община Плевен 2021 г. - 2028 г" пълният текст    публикувано на 16.07.2021

"План за интегрирано развитие на Община Левски за периода 2021 - 2027 г." пълният текст    публикувано на 10.06.2021

"Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на община Долни Дъбник за периода 2021 - 2031 г." пълният текст    публикувано на 31.05.2021

"Програма за управление на отпадъците на Община Левски" пълният текст    публикувано на 21.05.2021

"Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници" пълният текст    публикувано на 21.05.2021

"План за интегрирано развитие на Община Луковит 2021-2027 г." пълният текст    публикувано на 17.05.2021

"Програма за развитие на туризма в община Долна Митрополия за периода 2021-2027 г." пълният текст    публикувано на 10.05.2021

"Изграждане на обект с чисто производствено предназначение" пълният текст    публикувано на 23.04.2021

"Изграждане на обект с чисто производствено предназначение" пълният текст    публикувано на 23.04.2021

"Изграждане на обект с чисто производствено предназначение" пълният текст    публикувано на 23.04.2021

"План за интегрирано развитие на Община Тетевен 2021-2027 година" пълният текст    публикувано на 23.04.2021

"Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 56722.677.1030 на гр.Плевен" пълният текст    публикувано на 23.04.2021

"План за интегрирано развитие на Община Летница 2021-2027 година" пълният текст    публикувано на 24.03.2021

"План за интегрирано развитие на община Ябланица 2021-2027 година" пълният текст    публикувано на 19.03.2021

"Изменение на ОУП на Община Левски ......" пълният текст    публикувано на 12.03.2021

"План за интегрирано развитие на Община Угърчин 2021-2027 година" пълният текст    публикувано на 08.03.2021

"Програма за управление на отпадъците на Община Никопол" пълният текст    публикувано на 02.03.2021

"План за интегрирано развитие на община Долна Митрополия за 2021-2027" пълният текст    публикувано на 19.02.2021

"План за интегрирано развитие на община Долни Дъбник за 2021-2027" пълният текст    публикувано на 19.02.2021

"План за интегрирано развитие на община Кнежа 2021-2027" пълният текст    публикувано на 03.02.2021

ИП "План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.", възложител - Община Кнежа пълният текст    публикувано на 03.02.2021 

"ПУП-ПЗ землище с.Рибарица, общ.Тетевен " пълният текст    публикувано на 22.02.2021

"ПУП ПЗ ... с. Бохот" пълният текст    публикувано на 01.02.2021

"План за интегрирано развитие на община Тетевен 2021-2027" пълният текст    публикувано на 29.01.2021

ИП "Крайпътен търговско-обслужващ комплекс... гр. Ябланица, възложител - "Атлас инвест консулт"ЕООД пълният текст    публикувано на 27.01.2021

"Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Тетевен" пълният текст    публикувано на 22.01.2021

 

2020 г.  

"План за интегрирано развитие на община Никопол 2021-2027" пълният текст    публикувано на 31.12.2020   

"План за интегрирано развитие на община Ловеч 2021-2027" пълният текст    публикувано на 10.12.2020   

"Програма за опазване на околната среда на община Тетевен 2021-2027" пълният текст    публикувано на 09.12.2020

"Програма за управление на отпадъците на община Тетевен 2021-2027" пълният текст    публикувано на 09.12.2020

"План за интегрирано развитие на община Гулянци" пълният текст    публикувано на 03.09.2020

"План за интегрирано развитие на община Троян 2021-2027" пълният текст    публикувано на 19.08.2020  

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия