За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения по ОВОС:

2022 г.

Решение № ПН 1-1 /2022 за съгласуване на ИП "Изграждане на пет площадки - модулни стрелбища..." в с. Долни Дъбник ... пълният текст        публикувано на 24.06.2022

2019 г.

Решение № ПН 3-3 /2019 за съгласуване на ИП "Инсталация за интензивно отглеждане на птици..." в с. Дебнево... пълният текст        публикувано на 11.12.2019

Решение № ПН 2-2 /2019 за съгласуване на ИП "Добив и първична преработка на подземни богатства..." в гр. Искър... пълният текст    поправка    публикувано на 16.09.2019

Решение № ПН 1-1 /2019 за съгласуване на ИП "Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма..." в с. Обнова... пълният текст        публикувано на 20.02.2019

2018 г.

Решение № ПН 3-3 /2018 за съгласуване на ИП "Реконструкция и модернизация на съществуващи работни помещения..." в с. Варана... пълният текст        публикувано на 29.10.2018

Решение № ПН 2-2 /2018 за съгласуване на ИП "Реконструкция на съществуваща инсталация за производство на отливки от чугун и стомана..." в гр. Ловеч... пълният текст        публикувано на 30.08.2018

Решение № ПН 1-1 /2018 за съгласуване на ИП "Изграждане на 15 броя нови тръбни кладенци..." в с. Брест... пълният текст        публикувано на 04.05.2017

2017 г.

Решение № ПН 2-2 /2017 за съгласуване на ИП "Изграждане на многофункционално спортно игрище..." в с. Крушуна”... пълният текст        публикувано на 26.04.2017

Решение № ПН 1-1 /2017 за съгласуване на ИП "Животновъдна ферма за отглеждане на бройлери" в с. Умаревци”... пълният текст        публикувано на 20.01.2017

2016 г.

Решение № ПН 1-1 /2016 за съгласуване на ИП "Реконструкция и модернизация на съществуваща птицеферма в с. Обнова”... пълният текст        публикувано на 08.07.2016

2015 г.

Решение № ПН 1-1 /2015 за съгласуване на ИП "Добив на строителни материали /пясък и чакъл/ от находище "Девенци”... пълният текст        публикувано на 16.06.2015

2014 г.

Решение № ПН 1-1 /2014 за съгласуване на ИП "Изграждане на кариера за добив и първична преработка на варовици за строителни материали от находище “Гечовското”, в земл. на с. Бежаново”... пълният текст        публикувано на 01.08.2014

2013 г.

Решение № ПН 1-1 /2013 за съгласуване на ИП "Изгражване на ваканционно селище" - м. "Мешелика" с. Борима... пълният текст        публикувано на 14.02.2013

 

2012 г.

Решение № ПН 3-3 /2012 за съгласуване на ИП "Изгражване на галваничен участък № 2 с две нови линии за галванизация на тръбни елементи на територията на производствена площадка на "НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ"АД"... пълният текст        публикувано на 21.12.2012
изменение - публикувано на 02.03.2017

Решение № ПН 2-2 /2012 за съгласуване на ИП "Преустройство и модернизиране на съществуваща ферма в инсталация за отглеждане на 144000 бр. птици"... пълният текст        публикувано на 03.04.2012

Решение № ПН 1-1 /2012 за съгласуване на ИП "Добив на подземни богатства - сколнооблицовъчни материали /пясъчници/ от находище "Кошарата" с. Лесидрен"... пълният текст        публикувано на 17.01.2012

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия