За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Превантивна дейност - Писма по чл. 8 ал. 2 от Наредбата за ЕО, съгласно чл. 36 ал. 5 от Наредбата за оцанка на съвместимост:

2019 г.                                       

Писмо изх. № 3866      публикувано на 23.01.2019
Писмо изх. № 5240      публикувано на 21.01.2019

 

2018 г.                                       

Писмо изх. № 5956      публикувано на 19.01.2018

 

2017 г.                                       

Писмо изх. № 5509      публикувано на 08.11.2017
Писмо изх. № 4665      публикувано на 29.09.2017
Писмо изх. № 3699      публикувано на 14.08.2017
Писмо изх. № 3605      публикувано на 21.07.2017
Писмо изх. № 1579      публикувано на 21.04.2017
Писмо изх. № 3299
      публикувано на 12.04.2017
Писмо изх. № 7152
      публикувано на 09.01.2017

 

2016 г.                                       

Писмо изх. № 4276      публикувано на 29.07.2016
Писмо изх. № 2868
      публикувано на 16.05.2016
Писмо изх. № 2661
      публикувано на 28.04.2016
Писмо изх. № 2453
      публикувано на 27.04.2016
Писмо изх. № 2266
      публикувано на 27.04.2016
Писмо изх. № 5146
      публикувано на 10.03.2016

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия