За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Превантивна дейност: Обществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС

2018 г.

Информация за ИП за "Реконструкция на инсталация за подаване на инженерно гориво ..."възложител - "Златна Панега Цимент" АД пълният текст    публикувано на 02.08.2018

Информация за ИП за "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо ..." възложител - Община Плевен пълният текст    публикувано на 18.07.2018

Информация за ИП за "Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на производствени неопасни отпадъци ..." възложител   "Еф Си Си България" ЕООД пълният текст    публикувано на 21.06.2018

Информация за ИП за "Рекултивация на общинско сметище ..." възложител  Община Пордим пълният текст    публикувано на 20.06.2018

Информация за ИП за "Изграждане на комплекс за биатлон, ..." възложител  Спарте клуб "Аякс" Троян пълният текст    публикувано на 20.06.2018

Информация за ИП за "Строителство на ведомствена модулна станция за дизелово гориво ..." възложител "Агро Сантино" ООД пълният текст    публикувано на 11.06.2018

Информация за ИП за "Канализация на гр. Угърчин ..." възложител Община Угърчин пълният текст    публикувано на 08.06.2018

Информация за ИП за "Промяна предназначението на обект от зайцеферма на птицеферма ..." възложител "Амон - Ра" ООД пълният текст    публикувано на 05.06.2018

Информация за ИП за "Увеличаване на проектния капацитет на Клетки ..." възложител Община Троян пълният текст    публикувано на 15.05.2018

 


 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*