За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Превантивна дейност - Издадени решения за спиране на процедури по ОВОС/ЕО:


Решение  за спиране на административно производство по реда на чл. 54 от АПК на ИП "Добив на подземни богатства... с Ъглен"... пълният текст      публикувано на 21.06.2017

Решение  за спиране на процедура по ЕО на Общ устройствен план на община Тетевен... пълният текст      публикувано на 20.05.2016

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия