За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Превантивна дейност - Обществени обсъждания и консултации с обществеността

Обществени обсъждания и консултации с обществеността, съгласно чл.17, ал.5 от Наредбата по ОВОС

 


ОУП на Общини

Съобщения за консултации по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 

Писма относно оценки на доклади

Консултация по доклад за ОВОС на "Осъм" АД
Консултация по доклад за ОВОС на "Осъм" АД
Консултация по доклад за ЕО и ОУП на общ. Искър
Оценка на ДЕО на ОУП общ. Д. Дъбник
Оценка на ДЕО на ОУП общ. Левски

Община Долни Дъбник

Писмо относно ДОСВ на ОУП - Община Долни Дъбник

Община Троян

Писмо относно ДОСВ на ОУП - Община Троян

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия