За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ЕО:

2024 г.


Решение № ПН ЕО 14/2024г. относно "Частично изменение на ОУП на община Тетевен" пълният текст   публикувано на 11.07.2024
Решение № ПН ЕО 13/2024г. относно "Частично изменение на ОУП на община Луковит" пълният текст   публикувано на 06.06.2024
Решение № ПН ЕО 12/2024г. относно "ПУП-ПРЗ .... по плана на с. Бели Осъм" пълният текст   публикувано на 20.05.2024
Решение № ПН ЕО 11/2024г. относно "Частична промяна на зона на ОУП на общ. Троян" пълният текст   публикувано на 10.05.2024
Решение № ПН ЕО 10/2024г. относно "Частична промана на ОУП на гр. Плевен" пълният текст   публикувано на 15.04.2024
Решение № ПН ЕО 9/2024г. относно "Частична промана на ОУП на общ. Искър" пълният текст   публикувано на 15.04.2024
Решение № ПН ЕО 8/2024г. относно "Частична промана на ОУП на общ. Угърчин" пълният текст   публикувано на 12.04.2024
Решение № ПН ЕО 7/2024г. относно "Частично изменение на зони в ОУП на общ. Троян"
пълният текст публикувано на 03.04.2024

Решение № ПН ЕО 6/2024г. относно "Програма за опазване на околната среда .... общ. Плевен" пълният текст   публикувано на 14.03.2024
Решение № ПН ЕО 5/2024г. относно "Програма за опазване на околната среда .... общ. Априлци" пълният текст   публикувано на 05.02.2024
Решение № ПН ЕО 4/2024г. относно "ПУП-ПРЗ.... с. Брестница" пълният текст   публикувано на 05.02.2024
Решение № ПН ЕО 3/2024г. относно "Частично изменение на ОУП на общ. Пордим...." пълният текст   публикувано на 31.01.2024
Решение № ПН ЕО 2/2024г. относно "ПУП-ПРЗ ...."с. Александрово пълният текст   публикувано на 15.01.2024
Решение № ПН ЕО 1/2024г. относно "Програма за опазване на околната среда" община Кнежа пълният текст   публикувано на 05.01.2024

2023 г.

Решение № ПН ЕО 35/2023г. относно "ПУП - ПРЗ" Ябланица пълният текст   публикувано на 20.12.2023
Решение № ПН ЕО 34/2023г. относно "Стратегия за водената от общностите местно развитие на МИГ "Пордим-Плевен" пълният текст   публикувано на 20.12.2023
Решение № ПН ЕО 33/2023г. относно "Стратегия за водената от общностите местно развитие на МИГ "Кнежа" пълният текст   публикувано на 15.12.2023
Решение № ПН ЕО 32/2023г.
относно "Програма за намаляване риска от бедствия.... община Кнежа" пълният текст   публикувано на 11.12.2023
Решение № ПН ЕО 31/2023г. относно "Стратегия за водената от общностите местно развитие на МИГ "Белене-Никопол" пълният текст   публикувано на 17.11.2023
Решение № ПН ЕО 30/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на община Априлци....." пълният текст   публикувано на 17.11.2023
Решение № ПН ЕО 29/2023г. относно "Стратегия за водената от общностите местно развитие на МИГ "Долна Митрополия - Долни Дъбник....." пълният текст   публикувано на 17.11.2023
Решение № ПН ЕО 28/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на община Угърчин....." пълният текст   публикувано на 17.11.2023
Решение № ПН ЕО 27/2023г. относно "Стратегия на водена от обществото местно развитие МИГ "Летница-Ловеч....." пълният текст   публикувано на 03.11.2023
Решение № ПН ЕО 26/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на град Плевен....." пълният текст   публикувано на 02.10.2023
Решение № ПН ЕО 25/2023г. относно "План за устойчива градска мобилност на град Троян....." пълният текст   публикувано на 15.09.2023
Решение № ПН ЕО 24/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на Община Никопол....." пълният текст   публикувано на 30.08.2023
Решение № ПН ЕО 23/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на гр. Червен бряг....." пълният текст   публикувано на 24.08.2023
Решение № ПН ЕО 22/2023г. относно "Изменение на част от ОУП на гр. Плевен....." пълният текст   публикувано на 18.08.2023
Решение № ПН ЕО 21/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на община Априлци....." пълният текст   публикувано на 11.08.2023

Решение № ПН ЕО 20/2023г.
относно "Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ ...на община Тетевен....." пълният текст   публикувано на 14.07.2023
Решение № ПН ЕО 19/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на община Червен бряг....." пълният текст   публикувано на 13.07.2023
Решение № ПН ЕО 18/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на община Ловеч....." пълният текст   публикувано на 13.07.2023
Решение № ПН ЕО 17/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на община Кнежа....." пълният текст   публикувано на 22.06.2023
Решение № ПН ЕО 16/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на гр. Белене....." пълният текст   публикувано на 19.06.2023
Решение № ПН ЕО 15/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на гр. Плевен....." пълният текст   публикувано на 16.06.2023
Решение № ПН ЕО 14/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на общ. Априлци....." пълният текст   публикувано на 05.06.2023
Решение № ПН ЕО 13/2023г. относно "Изменение на ОУП на общ. Троян....." пълният текст   публикувано на 02.06.2023
Решение № ПН ЕО 12/2023г. относно "Изменение на ОУП на гр. Плевен....." пълният текст   публикувано на 02.06.2023
Решение № ПН ЕО 11/2023г. относно "ПУП-ПРЗ с. Ломец....." пълният текст   публикувано на 19.05.2023
Решение № ПН ЕО 10/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на Община Плевен....." пълният текст   публикувано на 18.05.2023
Решение № ПН ЕО 9/2023г. относно "Краткосрочна програма ..... Община Кнежа....." пълният текст   публикувано на 28.04.2023
Решение № ПН ЕО 8/2023г. относно "Изменение на ПУП ..... гр. Кнежа....." пълният текст   публикувано на 24.03.2023
Решение № ПН ЕО 7/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на общ. Долни Дъбник....." пълният текст   публикувано на 20.03.2023
Решение № ПН ЕО 6/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на гр. Плевен....." пълният текст   публикувано на 10.03.2023
Решение № ПН ЕО 5/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на гр. Левски....." пълният текст   публикувано на 09.03.2023
Решение № ПН ЕО 4/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на общ. Червен бряг....." пълният текст   публикувано на 20.02.2023
Решение № ПН ЕО 3/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на общ. Гулянци....." пълният текст   публикувано на 10.02.2023
Решение № ПН ЕО 2/2023г. относно "Изменение на ОУП на общ. Угърчин....." пълният текст   публикувано на 06.02.2023
Решение № ПН ЕО 1/2023г. относно "Частично изменение на ОУП на общ. Гулянци....." пълният текст   публикувано на 03.02.2023

 

2022 г.

Решение № ПН ЕО 34/2022г. относно "Актуализирана програма за управление на отпадъците на община Троян....." пълният текст   публикувано на 23.12.2022
Решение № ПН ЕО 33/2022г.
относно
"Частично изменение на ОУП на Община Долни Дъбник" пълният текст   публикувано на 23.12.2022
Решение № ПН ЕО 32/2022г. относно "План за частично изменение на ОУП на Община Гулянци" пълният текст   публикувано на 23.12.2022
Решение № ПН ЕО 31/2022г. относно "Програма за опазване на околната среда - Община Угърчин" пълният текст   публикувано на 19.12.2022
Решение № ПН ЕО 30/2022г. относно "Програма за опазване на околната среда - Община Ловеч" пълният текст   публикувано на 14.12.2022
Решение № ПН ЕО 29/2022г. относно "Изменение на ОУП на гр. Плевен" пълният текст   публикувано на 07.12.2022

Решение № ПН ЕО 28/2022г.
относно
"Програма за управление на отпадъците на общ. Угърчин за периода 2021-2028 г." пълният текст   публикувано на 11.11.2022

Решение № ПН ЕО 27/2022г. относно "Изменение на ОУП на гр. Белене" пълният текст   публикувано на 14.10.2022
Решение № ПН ЕО 26/2022г. относно "Програма за опазване на околната среда на община Троян" пълният текст   публикувано на 07.10.2022
Решение № ПН ЕО 25/2022г. относно "План за интегрирано развитие на община Искър " пълният текст   публикувано на 07.10.2022
Решение № ПН ЕО 24/2022г. относно "Частично изменение на ОУП на гр. Плевен " пълният текст   публикувано на 16.09.2022
Решение № ПН ЕО 23/2022г. относно "Програма за управление на отпадъците на общ. Ловеч за периода 2021-2028 г." пълният текст   публикувано на 18.08.2022
Решение № ПН ЕО 22/2022г. относно "Изменение на ОУП на общ. Икскър" пълният текст   публикувано на 18.08.2022
Решение № ПН ЕО 21/2022г. относно "Изменение на ОУП на общ. Плевен" пълният текст   публикувано на 12.08.2022
Решение № ПН ЕО 20/2022г. относно "Програма за опазване на околната среда на община Белене за 2021-2028 г" пълният текст   публикувано на 28.07.2022
Решение № ПН ЕО 19/2022г. относно "Проект за изменение на ПУП .....с. Брестница" пълният текст   публикувано на 22.07.2022 поправка
Решение № ПН ЕО 18/2022г. относно "Програма за опазване на околната среда на община Червен бряг за 2021-2028 г....." пълният текст   публикувано на 09.07.2022
Решение № ПН ЕО 17/2022г.
относно "Програма за управление на отпадъците на община Червен бряг....." пълният текст   публикувано на 07.07.2022
Решение № ПН ЕО 16/2022г.
относно "Частично изменение на ОУП на община Априлци....." пълният текст   публикувано на 13.06.2022
Решение № ПН ЕО 15/2022г.
относно "Програма за управление на отпадъците на община Троян....." пълният текст   публикувано на 13.06.2022
Решение № ПН ЕО 14/2022г.
относно "Частично изменение на ОУП на община Ловеч....." пълният текст   публикувано на 03.06.2022
Решение № ПН ЕО 13/2022г. относно "Програма за опазване на околната среда на община Никопол за 2021-2028 г....." пълният текст   публикувано на 25.05.2022
Решение № ПН ЕО 12/2022г. относно "ПУП-ПРЗ за ПИ 75054.343.100 гр. Угърчин"
.... пълният текст   публикувано на 13.05.2022
Решение № ПН ЕО 11/2022г. относно "Програма за управление на отпадъците на община Долни Дъбник"
.... пълният текст   публикувано на 21.04.2022
Решение № ПН ЕО 10/2022г. относно "Програма за опазване на околната среда на община Летница"
.... пълният текст   публикувано на 14.04.2022
Решение № ПН ЕО 9/2022г. относно "Изменение на ОУП на община Луковит
...." пълният текст   публикувано на 14.04.2022
Решение № ПН ЕО 8/2022г. относно "ПУП-ПЗ за м. "Чаира", гр. Плевен
....." пълният текст   публикувано на 11.04.2022
Решение № ПН ЕО 7/2022г. относно "Изменение на ОУП на гр. Плевен за кв. 372
....." пълният текст   публикувано на 04.04.2022
Решение № ПН ЕО 6/2022г. относно "Програма за управление на отпадъците - общ. Летница
....." пълният текст   публикувано на 31.03.2022
Решение № ПН ЕО 5/2022г. относно "ПУП-ПРЗ .... гр. Ябланица
....." пълният текст   публикувано на 24.03.2022
Решение № ПН ЕО 4/2022г. относно "ПУП-ПРЗ с. Рибарица......" пълният текст   публикувано на 11.02.2022
Решение № ПН ЕО 3/2022г.
относно "Изменение на ПУП за ПРЗ за ПИ 677.1030.... гр. Плевен....." пълният текст   публикувано на 21.01.2022
Решение № ПН ЕО 2/2022г.
относно "Програма за опазване на околнатаа среда на община Гулянци за 2021-2028 г....." пълният текст   публикувано на 20.01.2022
Решение № ПН ЕО 1/2022г.
относно "Програма за управление на отпадъците на община Долна Митрополия за 2021-2028 г....." пълният текст   публикувано на 13.01.2022


2021 г.

Решение № ПН ЕО 31/2021г. относно "План за управление на отпадъците на община Гулянци за 2021-2028 г....." пълният текст   публикувано на 23.12.2021
Решение № ПН ЕО 30/2021г.
относно "План за интегрирано развитие на община Тетевен 2021-2027 г....." пълният текст   публикувано на 22.12.2021
Решение № ПН ЕО 29/2021г.
относно "Изменение на ОУП..... община Червен бряг...." пълният текст   публикувано на 16.12.2021
Решение № ПН ЕО 28/2021г.
относно "Програмза за опазване на околната среда ..... община Долни Дъбник 2021-2028...." пълният текст   публикувано на 10.12.2021
Решение № ПН ЕО 27/2021г.
относно "Програма за управление на отпадъците на община Кнежа 2021-2028 г...." пълният текст   публикувано на 10.12.2021
Решение № ПН ЕО 26/2021г.
относно "Частично изменение на ОУП на община Ловеч...." пълният текст   публикувано на 09.12.2021
Решение № ПН ЕО 25/2021г.
относно "Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници ..... община Кнежа...." пълният текст   публикувано на 03.12.2021
Решение № ПН ЕО 24/2021г.
относно "Програма за управление на отпадъците на Община Плевен...." пълният текст   публикувано на 25.10.2021
Решение № ПН ЕО 23/2021г.
относно Изменение на ОУП на гр. Плевен...." пълният текст   публикувано на 15.10.2021
Решение № ПН ЕО 22/2021г. относно
План за интегрирано развитие на общ. Троян - 2021 - 2027 г...." пълният текст   публикувано на 26.08.2021
Решение № ПН ЕО 21/2021г.
относно Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници .... общ. Долни Дъбник - 2021 - 2031 г...." пълният текст   публикувано на 26.08.2021
Решение № ПН ЕО 20/2021г.
относно Програма за развитие на туризма в общ. Долна Митрополия - 2021 - 2027 г...." пълният текст   публикувано на 20.08.2021
Решение № ПН ЕО 19/2021г.
относно План за интегрирано развитие на общ. Луковит - 2021 - 2027 г...." пълният текст   публикувано на 06.08.2021
Решение № ПН ЕО 18/2021г
. относно Програма за насърчаване на използването на възобновяеми ....2021-2023 Община Долна Митрополия..." пълният текст   публикувано на 06.08.2021
Решение № ПН ЕО 17/2021г
.
относно Изменение на ОУП на Община Левски..." пълният текст   публикувано на 23.07.2021
Решение № ПН ЕО 16/2021г.
относно Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г на общ. Левски..." пълният текст   публикувано на 19.07.2021
Решение № ПН ЕО 15/2021г. относно План за интегрирано развитие на общ. Левски..." пълният текст   публикувано на 16.07.2021
Решение № ПН ЕО 14/2021г. относно План за интегрирано развитие на общ. Долна Митрополия ..." пълният текст   публикувано на 16.07.2021
Решение № ПН ЕО 13/2021г. относно План за интегрирано развитие на общ. Ябланица..." пълният текст   публикувано на 09.07.2021
Решение № ПН ЕО 12/2021г. относно Програма за управление на отпадъците за 2021-2028 г на общ. Никоол..." пълният текст   публикувано на 11.06.2021
Решение № ПН ЕО 11/2021г. относно ПУП-ПЗ с. Бохот, общ Плевен..." пълният текст   публикувано на 28.05.2021
Решение № ПН ЕО 10/2021г. относно "Краткосрочна прогама за насърчаване използването на ВЕИ ..... на общ. Тетевен 2021-2023..." пълният текст   публикувано на 28.05.2021
Решение № ПН ЕО 9/2021г. относно "Програма за опазване на околната среда на общ. Тетевен ..." пълният текст   публикувано на 26.04.2021
Решение № ПН ЕО 8/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Угърчин ..." пълният >текст   публикувано на 26.04.2021
Решение № ПН ЕО 7/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Летница ..." пълният текст   публикувано на 23.04.2021
Решение № ПН ЕО 6/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Никопол ..." пълният текст   публикувано на 23.04.2021
Решение № ПН ЕО 5/2021г. относно "Програма за управление на отпадъците на общ. Тетевен ..." пълният текст   публикувано на 22.04.2021
Решение № ПН ЕО 4/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Долни Дъбник ..." пълният текст   публикувано на 19.04.2021
Решение № ПН ЕО 3/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Кнежа ..." пълният текст   публикувано на 02.04.2021
Решение № ПН ЕО 2/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Ловеч ..."пълният текст   публикувано на 29.03.2021
Решение № ПН ЕО 1/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Гулянци ..." пълният текст   публикувано на 25.01.2021

2019 г.

Решение № ПН ЕО 1/2019г. относно ОУП на община Априлци ..." пълният текст   публикувано на 22.07.2019

2018 г.

Решение № ПН ЕО 4/2018г. относно ОУП на община Левски ..." пълният текст   публикувано на 20.07.2018
Решение № ПН ЕО 3/2018г. относно Програма за управление на отпадъците на община Кнежа ..." пълният текст   публикувано на 20.04.2018
Решение № ПН ЕО 2/2018г. относно ПУП ПЗ м. "Стража"...гр. Плевен...." пълният текст   публикувано на 09.03.2018
Решение № ПН ЕО 1/2018г. относно Програма за опазване на околната среда...общ. Тетевен...." пълният текст   публикувано на 05.02.2018

2017 г.

Решение № ПН ЕО 12/2017г. относно ИП "Стратегия за ВОМР ...гр. Белене...." пълният текст   публикувано на 27.11.2017
Решение № ПН ЕО 11/2017г. относно ИП "Изменение на ОУП на община Априлци...." пълният текст   публикувано на 10.11.2017
Решение № ПН ЕО 10/2017г. относно ИП "Актуализирана общинска програма за управление дейностите по отпадъци...." на общ. Априлци пълният текст   публикувано на 13.10.2017
Решение № ПН ЕО 9/2017г. относно ИП "Програма за управление дейностите по отпадъци...." на общ. Тетевен пълният текст   публикувано на 29.09.2017
Решение № ПН ЕО 8/2017г. относно ИП "Изменение на ОУП на общ. Кнежа пълният текст   публикувано на 04.08.2017
Решение № ПН ЕО 7/2017г. относно ИП "Проект за ПУП-ПЗ ...... с. Реселец пълният текст   публикувано на 14.06.2017
Решение № ПН ЕО 6/2017г. относно ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПТАДЪЦИТЕ гр. Черввен бряг пълният текст   публикувано на 17.05.2017
Решение № ПН ЕО 5/2017г. относно ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. Плевен пълният текст   публикувано на 21.03.2017
Решение № ПН ЕО 4/2017г. относно Общинска програма за опазване на околната среда... общ. Ябланица пълният текст   публикувано на 16.03.2017
Решение № ПН ЕО 3/2017г. относно Стратегия за местно развитие ... Червен бляг пълният текст   публикувано на 23.02.2017
Решение № ПН ЕО 2/2017г. относно Стратегия за водено от общностите местно развитие ... Кнежа пълният текст   публикувано на 17.02.2017
Решение № ПН ЕО 1/2017г. относно Програма за развитие на туризма... общ. Д. Митрополия пълният текст   публикувано на 26.01.2017

2016 г.

Решение № ПН ЕО 22/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Луковит пълният текст   публикувано на 26.10.2016

Решение № ПН ЕО 21/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Троян пълният текст   публикувано на 26.10.2016

Решение № ПН ЕО 20/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Пордим пълният текст   публикувано на 24.10.2016

Решение № ПН ЕО 19/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Плевен пълният текст   публикувано на 14.10.2016

Решение № ПН ЕО 18/2016г. относно Общинска програма за опазване на околната среда... общ. Искър пълният текст   публикувано на 22.08.2016

Решение № ПН ЕО 17/2016г. относно Стратегия за водено от общностите местно развитие ... общ. Д. Митрополия - Д. Дъбник пълният текст   публикувано на 17.08.2016

Решение № ПН ЕО 16/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Искър пълният текст   публикувано на 01.08.2016

Решение № ПН ЕО 15/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Д. Митрополия пълният текст   публикувано на 25.07.2016

Решение № ПН ЕО 14/2016г. относно ПУП - ПРЗ м."Геркиня" ... с. Шипково пълният текст   публикувано на 24.06.2016

Решение № ПН ЕО 13/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Гулянци пълният текст   публикувано на 10.06.2016

Решение № ПН ЕО 12/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Белене пълният текст   публикувано на 06.06.2016

Решение № ПН ЕО 11/2016г. относно Общинска програма за опазване на околната среда... общ. Гулянци пълният текст   публикувано на 27.05.2016

Решение № ПН ЕО 10/2016г. относно Стратегия за местно развитие... Гулянци пълният текст   публикувано на 27.05.2016

Решение № ПН ЕО 9/2016г. относно Стратегия за местно развитие... Тетевен пълният текст  изменение  публикувано на 27.05.2016

Решение № ПН ЕО 8/2016г. относно Стратегия за местно развитие... Троян-Априлци-Угърчин пълният текст   публикувано на 27.05.2016

Решение № ПН ЕО 7/2016г. относно Стратегия за местно развитие... Левски-Летница-Пордим пълният текст   публикувано на 27.05.2016

Решение № ПН ЕО 6/2016г. относно Стратегия за местно развитие... сдр. Белене-Никопол. пълният текст   публикувано на 20.05.2016

Решение № ПН ЕО 5/2016г. относно Програма за управление на отпадъците - община Ловеч... пълният текст   публикувано на 16.05.2016

Решение № ПН ЕО 4/2016г. относно Програма за управление на отпадъците - община Д. Дъбник... пълният текст   публикувано на 14.04.2016

Решение № ПН ЕО 3/2016. относно Общинска програма за управление на отпадъците - община Никопол... пълният текст   публикувано на 25.03.2016

Решение № ПН ЕО 2/2016г. относно Програма за опазване на околната среда на община Угърчин 2015-2020 г... пълният текст   публикувано на 01.02.2016

Решение № ПН ЕО 1/2016г. относно Програма за опазване на околната среда на община Пордим 2015-2020 г... пълният текст   публикувано на 01.02.2016

2015 г.

Решение № ПН ЕО 11/2015г. относно Програма за опазване на околната среда на община Летница 2015-2020 г... пълният текст   публикувано на 02.12.2015

Решение № ПН ЕО 10/2015г. относно Общинска програма за управление на отпадъците - община Летница... пълният текст   публикувано на 25.11.2015

Решение № ПН ЕО 9/2015г. относно ПУП ПЗ м. "Витска ялия" гр. Плевен... пълният текст   публикувано на 23.10.2015

Решение № ПН ЕО 8/2015г. относно Програма за опазване на околната среда на община Луковит 2015-2020 г... пълният текст   публикувано на 06.10.2015

Решение № ПН ЕО 7/2015г. относно Програма за управление на отпадъците на територията на община Угърчин... пълният текст   публикувано на 25.09.2015

Решение № ПН ЕО 6/2015г. относно Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Червен бряг... пълният текст   публикувано на 11.09.2015

Решение изх. № 4053/2015г. относно ОУП на Община Пордим... пълният текст   публикувано на 26.08.2015

Решение № ПН ЕО 5/2015г. относно Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Никопол... пълният текст   публикувано на 05.06.2015

Решение № ПН ЕО 4/2015г. относно Общинска програма по управление на отпадъците 2015-2020 на община Априлци... пълният текст   публикувано на 29.04.2015

Решение № ПН ЕО 3/2015г. относно Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Кнежа... пълният текст   публикувано на 25.02.2015

Решение № ПН ЕО 2/2015г. относно Общински план за развитие на община Гулянци за периода 2014-2020 ... пълният текст   публикувано на 13.02.2015

Решение № ПН ЕО 1/2015г. относно Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин... пълният текст   публикувано на 14.01.2015

 

2014 г.

Решение № ПН ЕО 13/2014г. относно Общински план за развитие на община Долна Митрополия за периода 2014-2020 ... пълният текст   публикувано на 13.11.2014

Решение № ПН ЕО 11/2014г. относно Общински план за развитие на община Левски за периода 2014-2020 ... пълният текст   публикувано на 03.09.2014

Решение № ПН ЕО 10/2014г. относно Общински план за развитие на община Плевен за периода 2014-2020 ... пълният текст   публикувано на 29.08.2014

Решение № ПН ЕО 9/2014г. относно Програма за енергийна ефективност и енергия от ВЕИ ... общ. Д. Дъбник... пълният текст   публикувано на 22.08.2014

Решение № ПН ЕО 8/2014г. относно Общински план за развитие на обшина Кнежа за периода 2014-2020... пълният текст   публикувано на 22.08.2014

Решение № ПН ЕО 7/2014г. относно Общински план за развитие на обшина Летница за периода 2014-2020... пълният текст   публикувано на 22.08.2014

Решение № ПН ЕО 6/2014г. относно Програма за управление на отпадъците на община Левски... пълният текст   публикувано на 14.07.2014

Решение № ПН ЕО 5/2014г. относно програма "ПУП - ПРЗ за м. "Сврачи дол" с. Калейца"... пълният текст   публикувано на 12.06.2014

Решение № ПН ЕО 4/2014г. относно програма "ПУП - ПРЗ за ПИ 35290.8.34 с. Калейца"... пълният текст   публикувано на 09.06.2014

Решение № ПН ЕО 3/2014г. относно програма "Общински план за развитие на община Луковит 2014-2020 г."... пълният текст   публикувано на 02.06.2014

Решение № ПН ЕО 2/2014г. относно програма "Общински план за развитие на община Ловеч 2014-2020 г."... пълният текст   публикувано на 02.06.2014

Решение № ПН ЕО 1/2014г. относно програма "Общински план за развитие на община Априлци 2014-2020 г."...пълният текст   публикувано на 21.02.2014

 

2013 г.

Решение № ПН ЕО 2/2013г. относно програма "Общински план за развитие на община Троян 2014-2020 г."...пълният текст   публикувано на 20.12.2013
Решение № ПН ЕО 1/2013г. относно програма "Стратегия за развитие на туризма в община Летница 2013-2020 г."...пълният текст   публикувано на 23.10.2013

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия