За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Законодателство - Публичен регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ:          

2024 г.

Регистър на декларациите по чл.  49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията – /в сила от 06.10.2023г., обн. ДВ. бр. 84 от 6 октомври 2023г./ подадени през 2024г.


№ по ред

Имена на декларатора

Длъжност на декларатора

Декларации за несъвместимост

Декларации за имущество и интереси

 

 

 

 

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  – декларация за несъвместимост

Декларация по чл. 49, ал. 1, т.3 от ЗПК  – за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост.

Декларация по чл. 49, ал.1, т. 2 от ЗПК – декларация за имущество и интереси

Декларация по чл.49, ал.1, т. 4 от ЗПК – за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта за интересите и произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

Забележка

1.

Петя Петрова

Главен експерт

 

 

482/30.01.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

ежегодна

2.

Елица Стойчева

Главен експерт

 

 

483/30.01.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

ежегодна

3.

Габриела Георгиева

Главен експерт

 

 

499/30.01.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

ежегодна

4.

Христинка Пановска

Главен експерт

 

 

515/30.01.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

ежегодна

5.

Деница Ангелова

Главен експерт

 

 

517/30.01.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

ежегодна

6.

Катя Дзезова

Главен експерт

 

 

527/31.01.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

ежегодна

7.

Надя Младенова

Главен експерт

 

 

526/31.01.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

ежегодна

8.

Здравка Андреева

Главен експерт

 

 

535/31.01.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

 

ежегодна

9.

Боряна Предолова

Директор дирекция

 

 

550/01.02.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

 

ежегодна

10.

Татяна Иванова

Старши специалист

 

 

592/02.02.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

 

ежегодна

11.

Николета Николова

Старши експерт

 

 

593/02.02.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

 

ежегодна

12.

Юлияна Резашка

Главен експерт

 

 

648/05.02.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

 

ежегодна

13.

Петя Павлова

Главен експерт

 

 

649/05.02.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

 

ежегодна

14.

Даниела Банкова

Главен експерт

 

 

668/05.02.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

 

ежегодна

15.

Кремена Манговска

Главен експерт

 

 

683/06.02.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

 

ежегодна

16.

Лилия Свиленова

Главен експерт

 

 

855/13.02.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)

 

 

ежегодна

17.

Десислава Стоянова

Главен експерт

 

 

1136/28.02.2024г.
Част І: Имущество
(ЗПК)

 

ежегодна

18.

Даниел Лесишки

Главен експерт

 

 

1246/06.03.2024г.
Част І: Имущество
(ЗПК)

 

ежегодна

19.

Елена Здравкова

Главен експерт

 

 

1317/08.03.2024г.
Част І: Имущество
(ЗПК)

 

ежегодна

20.

Стефан Цанев

Началник - отдел

 

 

1387/12.03.2024г.
Част І: Имущество
(ЗПК)

 

ежегодна

21.

Радослав Илиев

Директор дирекция

 

 

1424/13.03.2024г.
Част І: Имущество
(ЗПК)

 

ежегодна

22.

Цветан Тодоров

Старши експерт

 

 

1411/13.03.2024г.
Част І: Имущество
(ЗПК)

 

ежегодна

23.

Силвия Стоилова

Главен експерт

 

 

1459/15.03.2024г.
Част І: Имущество
(ЗПК)

 

ежегодна

24.

Лена Ленкова

Главен експерт

 

 

1460/15.03.2024г.
Част І: Имущество
(ЗПК)

 

ежегодна

25.

Вътослава Найденова

Главен експерт

 

 

1463/15.03.2024г.
Част І: Имущество
(ЗПК)

 

ежегодна

26.

Емилия Радулова

Главен експерт

 

 

1480/15.03.2024г.
Част І: Имущество
(ЗПК)

 

ежегодна

27.

Силвия Иванова

Главен експерт

 

 

1572/21.03.2024г.
Част І: Имущество

 

ежегодна

28.

Златинка Първанова

Началник отдел

 

 

1672/27.03.2024г.
Част І: Имущество

 

ежегодна

29.

Соня Стефанова

Главен експерт

 

 

1747/29.03.2024г.
Част І: Имущество

 

ежегодна

30.

Ива Начева

Главен счетоводител

 

 

1759/01.04.2024г.
Част І: Имущество

 

ежегодна

31.

Георги Конов

Старши специалист

 

 

2458/15.05.2024г.
Част І: Имущество

 

ежегодна

31.

Силвия Григорова Главен юрисконсулт

3408/15.07.2024г.

 

3418/16.07.2024г.
Част І: Имущество (ЗПК)
Част ІІ: Интереси (ЗПК)

 
встъпителна

 

Няма задължени служители от РИОСВ – Плевен, неподали в срок декларации по чл.49 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2023 г.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени през 2023г.


№ по ред

Имена на декларатора

Длъжност на декларатора

Декларации за несъвместимост

Декларации за имущество и интереси

 

 

 

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ – за несъвместимост

Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ – за промяна в декларираните обстоятелства

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – за имущество и интереси

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ – за промяна в декларираните обстоятелства

Забележка

1.

Катя Дзезова

Главен експерт

 

 

494/26.01.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

2.

Татяна Иванова

Старши специалист

 

 

503/26.01.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

3.

Боряна Предолова

Директор дирекция

 

 

545/30.01.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

4.

Николета Николова

Старши експерт

 

 

656/01.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

5.

Надя Младенова

Главен експерт

 

 

668/01.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

6.

Христинка Пановска

Главен експерт

 

 

672/01.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

7.

Даниел Лесишки

Главен експерт

 

 

673/01.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

8.

Габриела Георгиева

Главен експерт

 

 

674/01.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

9.

Златинка Първанова

Началник отдел

 

 

687/02.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

10.

Моника Ненкова

Главен юрисконсулт

 

 

688/02.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

11.

Елица Стойчева

Главен експерт

 

 

703/02.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

12.

Петя Петрова

Главен експерт

 

 

746/03.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

13.

Здравка Андреева

Главен експерт

 

 

747/03.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

14.

Деница Ангелова

Главен експерт

 

 

756/06.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

15.

Петя Павлова

Главен експерт

 

 

766/06.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

16.

Моника Захариева

Старши експерт

 

 

771/06.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

17.

Десислава Дучема-Стоянова

Главен експерт

 

 

772/06.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

18.

Даниела Банкова

Главен експерт

 

 

790/07.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

19.

Георги Конов

Старши специалист

 

 

791/07.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

20.

Кремена Манговска

Главен експерт

 

 

789/06.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

21.

Лилия Свиленова

Главен експерт

 

 

799/07.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

22.

Ива  Начева

Главен счетоводител

 

 

894/09.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

23.

Лена Ленкова

Главен експерт

 

 

984/13.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

24.

Деница Терзиева

Главен експерт

 

 

996/14.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

25.

Юлияна Резашка

Главен експерт

 

 

1144/20.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

26.

Вътослава Найденова

Главен експерт

 

 

1202/23.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

27.

Соня Стефанова

Главен експерт

 

 

1238/24.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

28.

Стефан Цанев

Началник отдел

 

 

1235/24.02.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

29.

Цветан Тодоров

Старши експерт

 

 

1633/20.03.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

30.

Емилия Радулова

Главен експерт

 

 

1665/21.03.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

31.

Силвия Иванова

Главен експерт

 

 

1697/22.03.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

32.

Радослав Илиев

Директор дирекция

 

 

1745/24.03.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

33.

Силвия Стоилова

Главен експерт

 

 

1810/28.03.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ

 

ежегодна

34 Елена Здравкова Главен експерт

4752/03.10.2023г.

 

4736/02.10.2023г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)
Част ІІ: Интереси (ЗПКОНПИ)

 
встъпителна
35 Моника Венкова Главен юрисконсулт    
5497/16.11.2023г.
 
финална - при прекратяване на служебно правоотношение

Няма задължени лица от РИОСВ Плевен, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2023г.

 

2022 г.

№ по ред

Имена на декларатора

Длъжност на декларатора

Декларации за несъвместимост

Декларации за имущество и интереси

 

 

 

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ – за несъвместимост

Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ – за промяна в декларираните обстоятелства

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – за имущество и интереси

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ – за промяна в декларираните обстоятелства

Забележка

1.

Деница Христова

Главен експерт

 

 

1090/16.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

2.

Лилия Свиленова

Главен експерт

 

 

1110/17.02.2022г.
Част І: Имущество
(ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

3.

Здравка Андреева

Главен експерт

 

 

1116/17.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

4.

Петя Петрова

Главен експерт

 

 

1119/17.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

5.

Габриела Георгиева

Главен експерт

 

 

1122/17.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

6.

Катя Дзезова

Главен експерт

 

 

1125/17.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

7.

Елица Стойчева

Главен експерт

 

 

1144/18.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

8.

Даниела Банкова

Главен експерт

 

 

1166/18.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

9.

Кремена Банкова

Главен експерт

 

 

1167/18.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

10.

Ива Начева

Главен счетоводител

1174/21.02.2022г.

 

1311/24.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)
Част ІІ: Интереси (ЗПКОНПИ)

 

встъпителна

11.

Силвия Стоилова

Главен експерт

1202/21.02.2022г.

 

1512/07.03.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)
Част ІІ: Интереси (ЗПКОНПИ)

 

встъпителна

12.

Юлияна Резашка

Главен експерт

 

 

1204/21.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

13.

Христинка Пановска

Главен експерт

 

 

1298/24.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

14.

Надя Младенова

Главен експерт

 

 

1307/24.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

15.

Николета Николова

Старши експерт

 

 

1310/24.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

16.

Татяна Иванова

Старши специалист

 

 

1331/24.02.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

17.

Соня Стефанова

Главен експерт

 

 

1735/16.03.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

18.

Георги Конов

Старши специалист

 

 

1903/23.03.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

19.

Стефан Цанев

Началник отдел

 

 

1975/25.03.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

20.

Златинка Първанова

Началник отдел

 

 

2033/28.03.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

21.

Емилия Радулова

Главен експерт

 

 

2257/04.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

22.

Десислава Стоянова

Главен експерт

 

 

2284/04.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

23.

Вътослава Найденова

Главен експерт

2326/05.04.2022г.

 

2420/08.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)
Част ІІ: Интереси (ЗПКОНПИ)

 

встъпителна

24.

Стефка Маринова

Директор дирекция

 

 

2330/05.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

заключителна

25.

Моника Захариева

Старши експерт

 

 

2406/07.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

26.

Лена  Ленкова

Главен експерт

 

 

2509/12.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

27.

Боряна Предолова

Директор дирекция

 

 

2511/12.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

28.

Силвия Иванова

Главен експерт

 

 

2512/12.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

29.

Петя Павлова

Главен експерт

2613/18.04.2022г.

 

2772/26.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)
Част ІІ: Интереси (ЗПКОНПИ)

 

встъпителна

30.

Даниел Лесишки

Главен експерт

 

 

2629/18.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

31.

Цветан Тодоров

Старши експерт

 

 

2820/27.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

32.

Моника Венкова

Главен юрисконсулт

 

 

2863/28.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

33.

Радослав Илиев

Директор дирекция

 

 

2890/29.04.2022г.
Част І: Имущество (ЗПКОНПИ)

 

ежегодна

 

 

2021 г.

№ по ред

Имена на декларатора

Длъжност на декларатора

Декларации за несъвместимост

Декларации за имущество и интереси

 

 

 

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ – за несъвместимост

Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ – за промяна в декларираните обстоятелства

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – за имущество и интереси

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ – за промяна в декларираните обстоятелства

Забележка

1.

Татяна  Иванова

Старши специалист

2327/05.04.21г.

 

2385/07.04.21г.-Интереси

 

постъпила

2.

Катя  Дзезова

Главен експерт

 

 

2378/06.04.21г. - ежегодна

 

 

3.

Георги  Конов

Старши специалист

 

 

2391/07.04.21г. – ежегодна

 

 

4.

Десислава Стоянова

Главен експерт

 

 

2404/07.04.21г. – ежегодна

 

 

5.

Деница Христова

Главен експерт

 

 

2405/07.04.21г. - ежегодна

 

 

6.

Вътослава Найденова

Началник отдел

 

 

2406/07.04.21г. - ежегодна

 

 

7.

Кремена Манговска

Главен експерт

 

 

2407/07.04.21г. - ежегодна

 

 

8.

Зорница Йоткова

Главен експерт

 

 

2414/07.04.21г. - ежегодна

 

 

9.

Силвия Иванова

Главен експерт

 

 

2415/07.04.21г. - ежегодна

 

 

10.

Даниела Банкова

Главен експерт

 

 

2416/07.04.21г. - ежегодна

 

 

11.

Соня Стефанова

Главен експерт

 

 

2417/07.04.21г. - ежегодна

 

 

12.

Лилия Свиленова

Главен експерт

 

 

2426/08.04.21г. – ежегодна

 

 

13.

Деница Терзиева

Главен експерт

 

 

2428/08.04.21г. - ежегодна

 

 

14.

Емилия Радулова

Главен експерт

 

 

2429/08.04.21г. - ежегодна

 

 

15.

Елица Стойчева

Главен експерт

 

 

2430/08.04.21г. - ежегодна

 

 

16.

Здравка Андреева

Главен експерт

 

 

2431/08.04.21г. - ежегодна

 

 

17.

Петя Петрова

Главен експерт

 

 

2432/08.04.21г. - ежегодна

 

 

18.

Христинка Пановска

Главен експерт

 

 

2452/08.04.21г. - ежегодна

 

 

19.

Златинка Първанова

Главен експерт

 

 

2456/08.04.21г. - ежегодна

 

 

20.

Надя Младенова

Главен експерт

 

 

2562/13.04.21г. - ежегодна

 

 

21.

Христина Шестакова

Главен юрисконсулт

 

 

2579/14.04.21г. - ежегодна

 

напуснала

22.

Даниел Лесишки

Главен юрисконсулт

 

 

2580/14.04.21г. - ежегодна

 

 

23.

Лена Ленкова

Главен експерт

 

 

2581/14.04.21г. - ежегодна

 

 

24.

Габриела Георгиева

Главен експерт

 

 

2606/15.04.21г. - ежегодна

 

 

25.

Моника Захариева

Главен експерт

 

 

2626/16.04.21г. - ежегодна

 

 

26.

Боряна Предолова

Главен юрисконсулт

 

 

2856/27.04.21г. - ежегодна

 

 

27.

Иванка Цолова

Началник отдел

 

 

2868/27.04.21г. - ежегодна

 

 

28.

Юлияна Резашка

Главен експерт

 

 

2954/29.04.21г. - ежегодна

 

 

29.

Радослав Илиев

Директор дирекция

 

 

3082/11.05.21г. - ежегодна

 

 

30.

Стефка Маринова

Директор дирекция

 

 

3086/11.05.21г. -ежегодна

 

 

31.

Радослав Димитров

Старши експерт

3290/20.05.21г.

 

3292/20.05.21г. - интереси

 

постъпил

32.

Цветан Тодоров

Старши експерт

3291/20.05.21г.

 

3293/21.05.21г. - интереси

 

постъпил

33.

Николета Николова

Старши експерт

3567/04.06.21г.

 

3643/08.06.21г. - интереси

 

постъпил

34.

Моника Венкова

Главен юрисконсулт

4436/16.07.21г.

 

4566/23.07.21г. - интереси

 

постъпил

34.

Стефан Цанев

Началник отдел

 

 

6412/08.11.21г. - интереси

 

§7 от ПЗР на ЗДСл.

 

2020г.

№ по ред

Имена на декларатора

Длъжност на декларатора

Декларации за несъвместимост

Декларации за имущество и интереси

 

 

 

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ – за несъвместимост

Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ – за промяна в декларираните обстоятелства

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – за имущество и интереси

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ – за промяна в декларираните обстоятелства

Забележка

1.

Габриела Георгиева

Главен експерт

 

 

1376/26.02.2020г. - ежегодна

 

 

2.

Христинка Пановска

Главен експерт

 

 

1377/26.02.2020г. - ежегодна

 

 

3.

Деница Христова

Старши експерт

 

 

1391/26.02.2020г. - ежегодна

 

 

4.

Стефан Цанев

Началник отдел

 

 

1688/11.03.2020г. - ежегодна

 

 

5.

Кремена Манговска

Главен експерт

 

 

1765/13.03.2020г. - ежегодна

 

 

6.

Даниела Банкова

Главен експерт

 

 

1768/13.03.2020г. - ежегодна

 

 

7.

Петя Петрова

Старши експерт

 

 

1772/13.03.2020г. - ежегодна

 

 

8.

Лилия Свиленова

Главен експерт

 

 

1787/13.03.2020г. - ежегодна

 

 

9.

Вътослава Найденова

Главен експерт

 

 

1795/13.03.2020г. - ежегодна

 

 

10.

Десислава Стоянова

Старши експерт

 

 

1837/17.03.2020г. - ежегодна

 

 

11.

Моника Захариева

Старши експерт

 

 

1838/17.03.2020г. - ежегодна

 

 

12.

Деница Терзиева

Старши експерт

 

 

1839/17.03.2020г. - ежегодна

 

 

13.

Силвия Иванова

Главен експерт

 

 

1840/17.03.2020г. - ежегодна

 

 

14.

Стефка Маринова

Директор дирекция

 

 

1842/17.03.2020г. - ежегодна

 

 

15.

Здравка Андреева

Главен експерт

 

 

1843/17.03.2020г. - ежегодна

 

 

16.

Силвия Стоилова

Главен експерт

 

 

1920/23.03.2020г. - ежегодна

 

 

17.

Юлияна Резашка

Главен експерт

 

 

1968/25.03.2020г. - ежегодна

 

 

18.

Златинка Първанова

Главен експерт

 

 

1964/25.03.2020г. - ежегодна

 

 

19.

Надежда Димитрова

Главен експерт

 

 

1990/26.03.2020г. - ежегодна

 

 

20.

Иванка Цолова

Началник отдел

 

 

2009/27.03.2020г. - ежегодна

 

 

21.

Зорница Йоткова

Главен експерт

 

 

2220/03.04.2020г. - ежегодна

 

 

22.

Емилия Радулова

Главен експерт

 

 

2370/10.04.2020г. - ежегодна

 

 

23.

Георги Конов

Старши специалист

 

 

2416/13.04.2020г. - ежегодна

 

 

24.

Яна Петрова

Младши експерт

 

 

2425/14.04.2020г. - ежегодна

 

 

25.

Лена Ленкова

Старши експерт

 

 

2424/14.04.2020г. - ежегодна

 

 

26.

Даниел Лесишки

Главен експерт

 

 

2483/16.04.2020г. - ежегодна

 

 

27.

Ирена Христова

Началник отдел

 

 

2496/21.04.2020г. - ежегодна

 

 

28.

Радослав Илиев

Директор дирекция

 

 

2600/27.04.2020г. - ежегодна

 

 

29.

Надя Младенова

Старши експерт

 

 

2603/27.04.2020г. - ежегодна

 

 

30.

Милица Георгиева

Старши специалист

 

 

2632/28.04.2020г. - ежегодна

 

 

31.

Христина Шестакова

Старши юрисконсулт

 

 

2725/04.05.2020г. - ежегодна

 

 

32.

Соня Стефанова

Главен експерт

 

 

2731/05.05.2020г. - ежегодна

 

 

33.

Катя Павлова

Главен експерт

 

 

2845/11.05.2020г. - ежегодна

 

 

34.

Боряна Предолова

Главен юрисконсулт

 

 

2846/11.05.2020г. - ежегодна

 

 

 

2019 г.

№ по ред

Имена на декларатора

Длъжност на декларатора

Декларации за несъвместимост

Декларации за имущество и интереси

 

 

 

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ – за несъвместимост

Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ – за промяна в декларираните обстоятелства

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – за имущество и интереси

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ – за промяна в декларираните обстоятелства

Забележка

1.

Зорница Йоткова

Главен експерт

 

 

1982/03.04.2019г. - ежегодна

 

 

2.

Моника Захариева

Старши експерт

 

 

1993/04.04.2019г. - ежегодна

 

 

3.

Деница Терзиева

Старши експерт

 

 

1981/03.04.2019г. - ежегодна

 

 

4.

Кремена Манговска

Главен експерт

 

 

1977/03.04.2019г. - ежегодна

 

 

5.

Габриела Георгиева

Главен експерт

 

 

1995/04.04.2019г. - ежегодна

 

 

6.

Соня Стефанова

Главен експерт

 

 

1996/04.04.2019г. - ежегодна

 

 

7.

Деница Христова

Старши експерт

 

 

1997/04.04.2019г. - ежегодна

 

 

8.

Христинка Пановска

Главен експерт

 

 

1992/04.04.2019г. - ежегодна

 

 

9.

Катя Дзезова

Главен експерт

 

 

2023/08.04.2019г. - ежегодна

 

 

10.

Вътослава Найденова

Главен експерт

 

 

2031/08.04.2019г. - ежегодна

 

 

11.

Здравка Андреева

Главен експерт

 

 

2032/08.04.2019г. - ежегодна

 

 

12.

Нора Цветкова

Старши експерт

 

 

2033/08.04.2019г. - ежегодна

 

 

13.

Яна Петрова

Старши експерт

 

 

2034/08.04.2019г. - ежегодна

 

 

14.

Боряна Предолова

Главен юрисконсулт

 

 

2052/09.04.2019г. – ежегодна

 

 

15.

Юлия Кючукова

Главен експерт

 

 

2076/09.04.2019г. - ежегодна

 

 

16.

Теодора Георгиева

Старши специалист

 

 

2078/09.04.2019г. - ежегодна

 

 

17.

Лилия Свиленова

Главен експерт

 

 

2080/09.04.2019г. - ежегодна

 

 

18.

Златинка Първанова

Главен експерт

 

 

2139/11.04.2019г. - ежегодна

 

 

19.

Силвия Иванова

Главен експерт

 

 

2145/11.04.2019г. - ежегодна

 

 

20.

Юлияна Резашка

Главен експерт

 

 

2149/11.04.2019г. - ежегодна

 

 

21.

Даниел Лесишки

Главен експерт

 

 

2201/15.04.2019г. - ежегодна

 

 

22.

Даниела Банкова

Старши експерт

 

 

2223/16.04.2019г.- ежегодна

 

 

23.

Стефка Маринова

Директор дирекция

 

 

2237/16.04.2019г. - ежегодна

 

 

24.

Георги Конов

Старши специалист

 

 

2270/17.04.2019г. - ежегодна

 

 

25.

Христина Шестакова

Старши юрисконсулт

 

 

2294/17.04.2019г. - ежегодна

 

 

26.

Радослав Илиев

Директор дирекция

 

 

2362/19.04.2019г. - ежегодна

 

 

27.

Лена Ленкова

Старши експерт

 

 

2368/22.04.2019г. - ежегодна

 

 

28.

Силвия Стоилова

Главен експерт

 

 

2454/25.04.2019г.- ежегодна

 

 

29.

Ирена Христова

Главен експерт

 

 

2456/25.04.2019г. - ежегодна

 

 

30.

Стефан Цанев

Началник отдел

 

 

2462/25.04.2019г. - ежегодна

 

 

31.

Иванка Цолова

Началник отдел

 

 

2475/25.04.2019г. - ежегодна

 

 

32.

Ориета Миланова

Началник отдел

 

 

2617/07.05.2019г. - ежегодна

 

 

33.

Емилия  Радулова

Главен експерт

 

 

2623/07.05.2019г. - ежегодна

 

 

34.

Здравка Андреева

Главен експерт

 

 

2473/13.05.2019г. - ежегодна

 

 

35.

Милица Георгиева

Старши специалист

3303/11.06.2019

 

3300/11.06.2019г.
встъпителна

 

 

36.

Надя Младенова

Старши експерт

3756/04.07.2019г.

 

3811/05.07.2019г.
встъпителна

 

 

37.

Десислава Стоянова

Старши експерт

 

 

4204/25.07.2019г. – ежегодна

 

 

38.

Петя Петрова

Старши експерт

5277/01.10.2019г.

 

5298/01.10.2019г.
встъпителна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия