За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Управление на отпадъците - Натрупани и разходвани отчисления за депа по ЗУО:                  

 

Регистър на издадените решения за освобождаване на средства

Kоличества депонирани отпадъци на депата на територията на РИОСВ Плевен и заплатени, натрупани и разходвани отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за    2014 г.      2015 г.      2016 г.      2017 г.

Разходвани отчисления общински депа 2015-2017 г.

Издадени решения за освобождаване на средства:

2017

Община Искър,

Община Долна Митрополия, Община Искър, Община Пордим, Община Искър,

Община Долна Митрополия, Община Плевен,   Община Долни Дъбник,

Община Плевен,   Община Плевен,   Община Долни Дъбник,   Община Гулянци,

2016

Община Гулянци, Община Белене, Община Левски, Община Никопол,

Община Плевен, Община Тетевен,

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия