За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2023 г.           2024       2022       2021           2020          2019         2018        2017         2016        2015       2014

Решение  № ПН 45 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на подпорна стена....."...гр. Белене пълният текст    публикувано на 29.12.2023

Решение  № ПН 44 - ПР/ 2023 за ИП "Разширяване на гробщен парк....."...гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 29.12.2023

Решение  № ПН 43 - ПР/ 2023 за ИП "Монтаж на съоръжения....."...гр. Летница пълният текст    публикувано на 29.12.2023

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2023 за ИП Център за разкомплектоване....."...с. Опанец пълният текст    публикувано на 18.12.2023

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2023 за ИП "Модернизация на кравеферма....."...с. Славовица пълният текст    публикувано на 18.12.2023

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на пътна връзка между Индустриален парк "Балкан" и железопътна линия....."...гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 08.12.2023

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на пътна връзка между Индустриален парк "Балкан" и път ІІ-5....."...гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 07.12.2023

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на пътна връзка между Индустриален парк "Балкан" и северна индустриална зона....."...гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 07.12.2023

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2023 за ИП "Обособяване на площадка за ОЧЦМ....."...с. Александрово пълният текст    публикувано на 24.11.2023

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2023 за ИП "Резервоарен парк за нефтопродукти....."...с. Търнене пълният текст    публикувано на 23.11.2023

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2023 за ИП "Интензивно отглеждане на риба....."...гр. Долна Митрополия пълният текст    публикувано на 09.11.2023

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2023 за ИП "Разширение на гробищен парк....."...гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 09.11.2023

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2023 за ИП "Осигуряване на транспортен достъп ....."...с. Девенци пълният текст    публикувано на 20.10.2023

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на животновъдна ферма ....."...с. Рибарица пълният текст    публикувано на 13.10.2023

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2023 за ИП "Проектиране и изграждане на тръбен кладенец ....."...гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 13.10.2023

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на рибен проход ....."...с. Черни Вит пълният текст    публикувано на 06.10.2023

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция....."...гр. Левски пълният текст    публикувано на 02.10.2023

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2023 за ИП "Въздушна линия 110 кВт ....."...с. Слатина пълният текст    публикувано на 14.09.2023

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на инсталация за подаване на водород....."...с. Брестница пълният текст    публикувано на 28.08.2023

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на линия за производство на пластмаси....."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 04.08.2023

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на високоволтова линия....."...с. Брегаре пълният текст    публикувано на 19.07.2023

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2023 за ИП "Разширение на съществуваща парова централа....."... гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 19.07.2023

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2023 за ИП "Промяна вида на интензивно отглеждане на птици....."...с. Петокладенци пълният текст    публикувано на 12.07.2023

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2023 за ИП "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма....."...с. Тодорово пълният текст    публикувано на 23.06.2023

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2023 за ИП "Рибовъдно стопанство....."...с. Каменец пълният текст    публикувано на 16.06.2023

Решение  № ПН 36 - ПР-Д/ 2023 за ИП "Разширяване ни модернизация на млекопреработвателно предприятие....."...с. Трънчовица пълният текст    публикувано на 18.05.2023

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на стадион....."...гр. Летница пълният текст    публикувано на 28.04.2023

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на площадка за неопасни строителни отпадъци....."...с. Калейца пълният текст    публикувано на 28.04.2023

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на търговски комплекс....."...гр. Тетевен пълният текст    публикувано на 27.04.2023

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2023 за ИП "Модернизация и автоматизация в цех....."...с. Дълбок дол пълният текст    публикувано на 13.04.2023

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на инсталация за водород......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 13.04.2023

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2023 за ИП "Оползотворяване на отпадък......"...гр. Троян пълният текст    публикувано на 03.04.2023

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2023 за ИП "Рибовъдно стопанство......"...с. Садовец пълният текст    публикувано на 03.04.2023

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2023 за ИП "Обособяване на площадка......"...гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 30.03.2023

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на въздушно ел. захранване......"...с. Казачево пълният текст    публикувано на 24.03.2023

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2023 за ИП "Водовземане от подземни води......"...гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 24.03.2023

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2023 за ИП "Увеличаване капацитета на ванна пещ......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 09.03.2023

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на животновъдна ферма......"...с. Къшин пълният текст    публикувано на 02.03.2023

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на търговски комплекс......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 28.02.2023

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2023 за ИП "Разширяване дейността по третиране на отпадъци......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 27.02.2023

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2023 за ИП "Преустройство на производствени помещения......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 01.02.2023

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на ФЕЦ......"...гр. Червен бряг пълният текст    публикувано на 23.01.2023

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2023 за ИП "Разширяване дейността на съществуваща площадка......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 20.01.2023

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на ФЕЦ с мощност 990 kW..."...с. Сухаче пълният текст    публикувано на 19.01.2023

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2023 за ИП "Извършване на дейности по приемане, съхранение, смесване и експлоатация на петролни продукти..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 13.01.2023

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2023 за ИП "Почистване и укрепване коритото на р. Каменица..."... пълният текст    публикувано на 06.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия