За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2016 г.                  2023          2022          2021        2020          2019          2018            2017             2015           2014

Решение  № ПН 70 - ПР/ 2016 за ИП "Кариера за добив на строителни материали ... с. Горско Сливово пълният текст   поправка публикувано на 30.12.2016

Решение  № ПН 30 - ПР-И/ 2016 за ИП "Създаване на трайни насаждения... с. Лозица пълният текст   поправка публикувано на 23.12.2016

Решение  № ПН 69 - ПР/ 2016 за ИП "Парова централа... гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 19.12.2016

Решение  № ПН 68 - ПР/ 2016 за ИП "Преустройство на градска баня... гр. Плевен пълният текст    публикувано на 19.12.2016

Решение  № ПН 67 - ПР/ 2016 за ИП "Обособяване на площадка... гр. Червен бряг пълният текст    публикувано на 16.12.2016

Решение  № ПН 66 - ПР/ 2016 за ИП "Добив и първична преработка на подземни богатства... с. Муселиево .... пълният текст    публикувано на 02.12.2016

Решение  № ПН 65 - ПР/ 2016 за ИП "Риборазвъждане в яз. Крушовица... с. Крушовица .... пълният текст    публикувано на 25.11.2016

Решение  № ПН 64 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на капкова систезма за напояване ... с. Дълбок дол .... пълният текст  изменение  публикувано на 25.11.2016

Решение  № ПН 63 - ПР/ 2016 за ИП "Реновиране на съществуваща птицеферма ... гр. Славяново" .... пълният текст    публикувано на 11.11.2016

Решение  № ПН 62 - ПР/ 2016 за ИП Изграждане на преработвателно предприятие... гр. Ловеч" .... пълният текст    публикувано на 11.11.2016

Решение  № ПН 61 - ПР/ 2016 за ИП "Газостанция към съществуваща бензиностанция ... с. Подем" .... пълният текст    публикувано на 11.11.2016

Решение  № ПН 60 - ПР/ 2016 за ИП "Ремонт и реорганизация на свинекомплекс ... с. Дисевица" .... пълният текст    публикувано на 09.11.2016

Решение  № ПН 59 - ПР/ 2016 за ИП "Овощна градина с опорна конструкция .. с. Новачене" .... пълният текст    публикувано на 26.10.2016

Решение  № ПН 58 - ПР/ 2016 за ИП "Реновиране на съществуваща птицеферма.... с. Славяново" .... пълният текст    публикувано на 07.10.2016

Решение  № ПН 57 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на пет броя халета .... с. Глава" .... пълният текст    публикувано на 07.10.2016

Решение  № ПН 56 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на овцеферма .... с. Лепица" .... пълният текст    публикувано на 07.10.2016

Решение  № ПН 55 - ПР/ 2016 за ИП "Реконструкция на общински път .... Искър - Долни Дъбник" .... пълният текст    публикувано на 07.10.2016

Решение  № ПН 54 - ПР/ 2016 за ИП "Хладилна база .... гр. Левски" .... пълният текст    публикувано на 07.10.2016

Решение  № ПН 53 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на рибен проход .... р. Осъм" .... пълният текст    публикувано на 29.09.2016

Решение  № ПН 52 - ПР/ 2016 за ИП "Преустройство на част от склад .... гр. Славяново" .... пълният текст    публикувано на 21.09.2016

Решение  № ПН 51 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на захранваща линия" .... с. Реселец" .... пълният текст    публикувано на 21.09.2016

Решение  № ПН 50 - ПР/ 2016 за ИП "Почистване и укрепване на коритото на река "Каменица" .... гр. Угърчин" .... пълният текст    публикувано на 17.09.2016

Решение  № ПН 49 - ПР/ 2016 за ИП "Изменение на ПУП - ПРЗ .... ж.к. "Кайлъка" .... пълният текст    публикувано на 17.09.2016

Решение  № ПН 48 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на овощна градина.... с. Реселец" .... пълният текст  изменение  публикувано на 13.09.2016

Решение  № ПН 47 - ПР/ 2016 за ИП "Предприятие за сортиране, охлаждане и пакетиране.... гр. Д. Дъбник" .... пълният текст    публикувано на 09.09.2016

Решение  № ПН 46 - ПР/ 2016 за ИП "Пристройка на съществуващ магазин .... гр. Славяново".... пълният текст    публикувано на 02.09.2016

Решение  № ПН 45 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на две нови сгради за птицеферма .... с. Врабево".... пълният текст    публикувано на 17.08.2016

Решение  № ПН 44 - ПР/ 2016 за ИП "Получаване на разрешително за водовземане .... гр. Плевен".... пълният текст    публикувано на 12.08.2016

Решение  № ПН 43 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на площадка .... с. Опанец".... пълният текст    публикувано на 08.08.2016

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на 2 бр. тръбни кладенци .... МБАЛ Гулянци".... пълният текст    публикувано на 05.08.2016

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2016 за ИП "Риборазвъждане в язовир "Витина Лъка".... пълният текст    публикувано на 04.08.2016

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2016 за ИП "Превенция от наводнение ...." гр. Искър пълният текст    публикувано на 01.08.2016

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2016 за ИП "Разширение на производствена мощност ...." гр. Троян" пълният текст    публикувано на 15.07.2016

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2016 за ИП "Бензиностанция, газостанция и закусвалня" гр. Червен бряг" пълният текст    публикувано на 15.07.2016

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2016 за ИП "Ремонт и оборудване на птицеферма... с. Каменец" пълният текст    публикувано на 15.07.2016

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2016 за ИП "Добив и първична обработка на стр. материали ... гр. Искър" пълният текст  поправка  публикувано на 27.06.2016

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2016 за ИП "Преустройство на съществуващи складови помещения.... гр. Троян" пълният текст    публикувано на 17.06.2016

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на 15 броя нови тръбни кладенци .... с. Брест" пълният текст  поправка публикувано на 10.06.2016

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2016 за ИП "Ферма за отглеждане на риба.... с. Слатина" пълният текст    публикувано на 06.06.2016

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2016 за ИП "База за почистване..семена.... гр. Кнежа" пълният текст    публикувано на 30.05.2016

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2016 за ИП "Комплекс за спорт и развлечения.... гр. Априлци" пълният текст    публикувано на 17.05.2016

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2016 за ИП "Външно електрозахранване.... с. Рибарица" пълният текст    публикувано на 17.05.2016

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане предприятие за преработка на мляко.... гр. Белене" пълният текст    публикувано на 12.05.2016

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2016 за ИП "Угояване на патици мюлари .... с. Йоглав" пълният текст    публикувано на 27.04.2016

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2016 за ИП "Кланничен пункт към собствена ферма .... гр. Луковит" пълният текст    публикувано на 20.04.2016

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2016 за ИП "Преустройство на сграда .... МБАЛ "Света Марина" пълният текст    публикувано на 20.04.2016

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2016 за ИП "Строителство на магазин за хранителни стоки .... гр. Троян" пълният текст    публикувано на 20.04.2016

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2016 за ИП "Планирани промени в работата на инсталация с КР 440-Н1/2015.... " пълният текст    публикувано на 18.04.2016

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на цех за преработка на восъчни основи .... гр. Д. Дъбник" пълният текст    публикувано на 08.04.2016

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2016 за ИП "Хидротехнически мероприятия .... със седем подобекта ..." пълният текст    публикувано на 25.03.2016

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на помещение .... "с. Старо село пълният текст    публикувано на 25.03.2016

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2016 за ИП "Строителство на семеен хотел.. с. Голяма Желязна"... пълният текст    публикувано на 18.03.2016

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2016 за ИП "Реконструкция на същуствуваща производствена сграда.. гр. Кнежа"... пълният текст    публикувано на 18.03.2016

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2016 за ИП "Кравеферма за 400 месодайни крави... с. Добревци"... пълният текст    публикувано на 12.03.2016

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2016 за ИП "Реконструкция на въздушна мрежа НН... гр. Априлци"... пълният текст    публикувано на 12.03.2016

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на съществуваща бензиностанция .... гр. Троян"... пълният текст    публикувано на 22.02.2016

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на кладенец за водоснабдяване на автомивка.... гр. Плевен"... пълният текст    публикувано на 18.02.2016

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2016 за ИП "Корекция и укрепване на дере.... гр. Тръстеник"... пълният текст  поправка  публикувано на 17.02.2016

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения.... с. Дойренци"... пълният текст    публикувано на 12.02.2016

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на многоплощен хипермаркет "Кауфланд".... гр. Ловеч"... пълният текст    публикувано на 12.02.2016

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2016 за ИП "Монтиране на ново съоръжение - мини мандра.... гр. Левски"... пълният текст    публикувано на 12.02.2016

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на тръбен кладенец.... гр. Д. Митрополия"... пълният текст    публикувано на 04.02.2016

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2016 за ИП "Разширение на гробищен парк... с. Трънчовица"... пълният текст    публикувано на 22.01.2016

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на филиал за спешна медицинска помощ.... гр. Гулянци"... пълният текст    публикувано на 22.01.2016

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2016 за ИП "Строителство на семеен хотел.... с. Шипково"... пълният текст    публикувано на 22.01.2016

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2016 за ИП "Разширение на гробищен парк.... с. Асеновци"... пълният текст    публикувано на 18.01.2016

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на пътна връзка.... с пътя София-Плевен"... пълният текст    публикувано на 18.01.2016

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2016 за ИП "Автоморга..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 15.01.2016

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2016 за ИП "Склад за втечнени газове..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 11.01.2016

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2016 за ИП "Изграждане на пристройка и преустройство на цех..."...с. Драгаш войвода пълният текст    публикувано на 08.01.2016

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2016 за ИП "Предприятия за производство на млечни продукти"...гр. Априлци пълният текст    публикувано на 08.01.2016

 

 

решения 2017 г.

решения 2015 г. 

решения 2014 г.

Издадени решения по ОВОС

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия