За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Натура 2000 - Документи, свързани с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ

2023 г.                     2022      2021       2020      2019      2018      2017      2016    2015      2014        

Решения по чл. 20 за извършване на оценка за степента на въздействие върху ЗЗ, когато ППП и ИП има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони и решения по чл. 2 ал.5 от Наредбата за ОС:

Решение ПН 58 ОС-2023 за ИП "Вила за сезонно пребиваване...." с.Рибарица публикувано на 09.03.2023
Решение ПН 29 ОС-2023 за ИП "Изграждане на фотоволтаичен парк...." с.Брестовец публикувано на 01.02.2023

Решения по параграф 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за прекратяване процедура по ОС и чл.10:

Решение ПН 65ОС-2023 за ИП "Почистване от дървесна и храстова растителност..." с. Буковлък публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 63ОС-2023 за ИП "Почистване от храсти и дървета.... " гр. Никопол публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 56 ОС-2023 за ИП "Изграждане на ФЕЦ.... " с. Бохот публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 55 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Врабево публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 54 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Врабево публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 53 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Врабево публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 51 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Врабево публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 21 ОС-2023 за ИП "Създаване на трайни насаждения...." гр. Априлци публикувано на 27.01.2023

Решения по чл.28 по оценка за съвместимостта за съгласуване/несъгласуване на планове, програми и проекти или инвестиционни предложения:

Решение ПН 67 ОС-2023 за ИП "Изграждане на фотоволтаичен парк... " с. Брестовец публикувано на 21.01.2023
Решение ПН 64 ОС-2023 за ИП "Изграждане на две едноетажни сгради... " с. Рибарица публикувано на 13.01.2023
Решение ПН 11 ОС-2023 за ИП "Строителство на 1 бр. жилищна сграда.... " с. Голяма Желязна публикувано на 13.01.2023

Решения по чл. 18 за съгласуване, когато ППП и ИП няма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони:

Решение ПН 68 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Калеица публикувано на 24.03.2023
Решение ПН 66 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Рибарица публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 62 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Старо село публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 61 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Горско Сливово публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 60 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Лесидрен публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 59 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Калейца публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 57 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Брестово публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 52 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Врабево публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 50 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Тетевен публикувано на 24.02.2023
Решение ПН 49 ОС-2023 за ИП "Провеждане на санитарни сечи" ....ДГС Троян публикувано на 24.02.2023
Решение ПН 48 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр. Тетевен публикувано на 24.02.2023
Решение ПН 47 ОС-2023 за ИП "Създаване на овощна градина" ....с. Лозица публикувано на 24.02.2023
Решение ПН 46 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 24.02.2023
Решение ПН 45 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Голям Извор публикувано на 23.02.2023
Решение ПН 44 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Йоглав публикувано на 17.02.2023
Решение ПН 43 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Черни Осъм публикувано на 13.02.2023
Решение ПН 42 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Лесидрен публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 41 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 40 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Калейца публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 39 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 38 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 37 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Лесидрен публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 36 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Лесидрен публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 35 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 34 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 33 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 32 ОС-2023 за ИП ПУП ПР.... с. Драгана публикувано на 03.02.2023
Решение ПН 31 ОС-2023 за ИП "Създаване на нива" .... с. Новачене публикувано на 02.02.2023
Решение ПН 30 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с,. Орешак публикувано на 02.02.2023
Решение ПН 28 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр,. Троян публикувано на 02.02.2023
Решение ПН 27 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Стефаново публикувано на 02.02.2023
Решение ПН 26 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр,. Троян публикувано на 02.02.2023
Решение ПН 25 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... с. Рибарица публикувано на 27.01.2023
Решение ПН 24 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 27.01.2023
Решение ПН 23 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 27.01.2023
Решение ПН 22 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Старо село публикувано на 27.01.2023
Решение ПН 20 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна публикувано на 27.01.2023
Решение ПН 19 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 23.01.2023
Решение ПН 18 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 20.01.2023
Решение ПН 17 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 20.01.2023
Решение ПН 16 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Балабанско публикувано на 19.01.2023
Решение ПН 15 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Старо село публикувано на 19.01.2023
Решение ПН 14 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 19.01.2023
Решение ПН 13 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 19.01.2023
Решение ПН 12 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Къшин публикувано на 19.01.2023
Решение ПН 10 ОС-2023 за ИП "Изграждане на ФЕЦ.... " гр. Белене публикувано на 13.01.2023
Решение ПН 9 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Терзийско публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 8 ОС-2023 за ИП "Провеждане на принудителна сеч".... с. Стефаново публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 7 ОС-2023 за ИП "Провеждане на санитарна сеч".... с. Стефаново публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 6 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Голям извор публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 5 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 4 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Абланица публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 3 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 2 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 1 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 06.01.2023


 


Решения, издадени по АПК и решения за прекратяване:

Решение ПН 1-2023 за Горскостопанска програма ....с. Деветаки публикувано на 17.03.2023

 

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия