За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Натура 2000 - Документи, свързани с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ

2019 г.                2024    2023       2022      2021      2020     2018      2017      2016        2015     2014        

Решения по чл. 11, ал. 2 и ал. 3:

Решения по чл. 20 за извършване на оценка за степента на въздействие върху ЗЗ, когато ППП и ИП има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони:

Решение ПН 187-ОС-2019 за ИП Изграждане на жилищна сграда.... с. Дражкова поляна  публикувано на 22.08.2019

Решения по параграф 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за прекратяване процедура по ОС:

Решение ПН 275-ОС-2019 за План за промяна начина на трайно ползване.... с. Градежница публикувано на 28.11.2019
Решение ПН 274-ОС-2019 за Почистване от дървесна разсителност.... с. Дъбен публикувано на 28.11.2019
Решение ПН 273-ОС-2019 за Почистване от дървесна разсителност.... гр. Луковит публикувано на 28.11.2019
Решение ПН 270-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ломец публикувано на 25.11.2019
Решение ПН 269-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 25.11.2019
Решение ПН 265-ОС-2019 за ИП Изграждане на жилищна сграда.... с. Глогово публикувано на 18.11.2019
Решение ПН 239-ОС-2019 за ИП Ремонт и възстановяване на язовирна стена.... с. Рупци публикувано на 05.11.2019
Решение ПН 182-ОС-2019 за ИП План за отглеждане на пчелни семейства... с.Къртожабене  публикувано на 16.08.2019
Решение ПН 141-ОС-2019 за ИП Учредяване право на ползване.... с. Бабинци  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 140-ОС-2019 за ПУП-ПЗ.... с. Лесидрен  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 139-ОС-2019 за ПУП-ПЗ.... с. Шипково  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 138-ОС-2019 за ИП Създаване на нива.... с. Въбел  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 62-ОС-2019 за ИП ПУП .... с. Рибарица
публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 61-ОС-2019 за ИП "Създаване на овощна градина" .... с. Петревене публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 51-ОС-2019 за ИП "Кабелно захранване .... гр. Априлци
 публикувано на 15.03.2019
Решение ПН 50-ОС-2019 за ИП "Създаване на условия за спортни дейности" .... с.Рибарица публикувано на 14.03.2019
Решение ПН 49-ОС-2019 за ИП "Почистване на .... с. Тодоричене публикувано на 14.03.2019
Решение ПН 38-ОС-2019 за ИП "Създаване на овощна градина" .... с. Лесидрен публикувано на 25.02.2019
Решение ПН 27-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Микре публикувано на 8.02.2019
Решение ПН 26-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Микре публикувано на 8.02.2019

Решения по чл.28 по оценка за съвместимостта за съгласуване/несъгласуване на планове, програми и проекти или инвестиционни предложения:

Решения по чл. 18 за съгласуване, когато ППП и ИП няма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони:

Решение ПН 305-ОС-2019 за ИП "Почистване на многогодишна растителност.... с. Чавдарци публикувано на 06.01.2020
Решение ПН 304-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 06.01.2020
Решение ПН 303-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Балабанско публикувано на 06.01.2020
Решение ПН 302-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Малка Желязна публикувано на 27.12.2019
Решение ПН 301-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Балканец публикувано на 23.12.2019
Решение ПН 300-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 23.12.2019
Решение ПН 299-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ломец публикувано на 23.12.2019
Решение ПН 298-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 19.12.2019
Решение ПН 297-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Балканец публикувано на 14.12.2019
Решение ПН 296-ОС-2019 за План-извлечение за сеч.... ДГС Черни Осъм публикувано на 14.12.2019
Решение ПН 295-ОС-2019 за ИП "Изграждане на две сглобяеми жилищни сгради... с. Лесидрен публикувано на 14.12.2019
Решение ПН 294-ОС-2019 за ИП Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство.... гр. Левски публикувано на 12.12.2019
Решение ПН 293-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Брестово публикувано на 12.12.2019
Решение ПН 292-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 12.12.2019
Решение ПН 291-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 12.12.2019
Решение ПН 290-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 09.12.2019
Решение ПН 289-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Драгана публикувано на 09.12.2019
Решение ПН 288-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 09.12.2019
Решение ПН 287-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ломец публикувано на 09.12.2019
Решение ПН 286-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 05.12.2019
Решение ПН 285-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Велчово публикувано на 05.12.2019
Решение ПН 284-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Голец публикувано на 05.12.2019
Решение ПН 283-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Велчево публикувано на 05.12.2019
Решение ПН 282-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 03.12.2019
Решение ПН 281-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Чифлик публикувано на 03.12.2019
Решение ПН 280-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 03.12.2019
Решение ПН 279-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 03.12.2019
Решение ПН 278-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 03.12.2019
Решение ПН 277-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 03.12.2019
Решение ПН 276-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Брестово публикувано на 29.11.2019
Решение ПН 272-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Старо село публикувано на 25.11.2019
Решение ПН 271-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Велчево село публикувано на 25.11.2019
Решение ПН 268-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 25.11.2019
Решение ПН 267-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Деветаки публикувано на 25.11.2019
Решение ПН 266-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 18.11.2019
Решение ПН 264-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 18.11.2019
Решение ПН 263-ОС-2019 за ИП Създаване на нива.... с. Бежаново публикувано на 14.11.2019
Решение ПН 262-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лешница публикувано на 14.11.2019
Решение ПН 261-ОС-2019 за Горскостопански програми.... с. Тученица публикувано на 14.11.2019
Решение ПН 260-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Бежаново публикувано на 14.11.2019
Решение ПН 259-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 14.11.2019
Решение ПН 258-ОС-2019 за План-извлечение.... ДГС Етрополе публикувано на 14.11.2019
Решение ПН 257-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 14.11.2019
Решение ПН 256-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лешница публикувано на 14.11.2019
Решение ПН 255-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Чавдарци публикувано на 12.11.2019
Решение ПН 254-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 12.11.2019
Решение ПН 253-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит
 публикувано на 12.11.2019
Решение ПН 252-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 11.11.2019
Решение ПН 251-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Велчево публикувано на 11.11.2019
Решение ПН 250-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Катунец публикувано на 11.11.2019
Решение ПН 249-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 11.11.2019
Решение ПН 248-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Деветаки публикувано на 11.11.2019
Решение ПН 247-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Деветаки публикувано на 11.11.2019
Решение ПН 246-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Деветаки публикувано на 11.11.2019
Решение ПН 245-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 11.11.2019
Решение ПН 244-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Деветаки публикувано на 05.11.2019
Решение ПН 243-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 05.11.2019
Решение ПН 242-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 05.11.2019
Решение ПН 241-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Деветаки публикувано на 05.11.2019
Решение ПН 240-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 05.11.2019
Решение ПН 238-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна публикувано на 30.10.2019
Решение ПН 237-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Смочан публикувано на 30.10.2019
Решение ПН 236-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Гостиня публикувано на 30.10.2019
Решение ПН 235-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 30.10.2019
Решение ПН 234-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Васильово публикувано на 30.10.2019
Решение ПН 233-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лешница публикувано на 30.10.2019
Решение ПН 232-ОС-2019 за План-извлечение .... ДГС Русалка публикувано на 28.10.2019
Решение ПН 231-ОС-2019 за План-извлечение .... ДГС-Плевен публикувано на 28.10.2019
Решение ПН 230-ОС-2019 за ИП "Създаване на нива" .... с. Муселиево публикувано на 22.10.2019
Решение ПН 229-ОС-2019 за План-извлечение .... ДГС-Ловеч публикувано на 22.10.2019
Решение ПН 228-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 17.10.2019
Решение ПН 227-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Реселец публикувано на 17.10.2019
Решение ПН 226-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ласкар публикувано на 17.10.2019
Решение ПН 225-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 17.10.2019
Решение ПН 224-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 17.10.2019
Решение ПН 223-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Реселец  публикувано на 14.10.2019
Решение ПН 222-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Троян  публикувано на 14.10.2019
Решение ПН 221-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица  публикувано на 08.10.2019
Решение ПН 220-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Българене  публикувано на 08.10.2019
Решение ПН 219-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 08.10.2019
Решение ПН 218-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Микре  публикувано на 08.10.2019
Решение ПН 217-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци  публикувано на 07.10.2019
Решение ПН 216-ОС-2019 за ИП "Създаване на нива...." с. Милковица публикувано на 02.10.2019
Решение ПН 215-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Голям извор  публикувано на 02.10.2019
Решение ПН 214-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 213-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Старо село  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 212-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Николаево  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 211-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Николаево  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 210-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 209-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Гложене  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 208-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Калейца  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 207-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 206-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Старо село  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 205-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Врабево  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 204-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Врабево  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 202-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 203-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 201-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ломец  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 200-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Троян  публикувано на 24.09.2019
Решение ПН 199-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ломец  публикувано на 20.09.2019
Решение ПН 198-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Александрово  публикувано на 11.09.2019
Решение ПН 197-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лешница  публикувано на 11.09.2019
Решение ПН 196-ОС-2019 за ИП "Разширение на съществуващ гробищен парк.... гр. Искър  публикувано на 05.09.2019
Решение ПН 195-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Скандалото  публикувано на 05.09.2019
Решение ПН 194-ОС-2019 за План-извлечение за сеч .... ДГС Никопол  публикувано на 05.09.2019
Решение ПН 193-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Балканец  публикувано на 05.09.2019
Решение ПН 192-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Старо село  публикувано на 05.09.2019
Решение ПН 191-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм  публикувано на 05.09.2019
Решение ПН 190-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм  публикувано на 05.09.2019
Решение ПН 189-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит  публикувано на 05.09.2019
Решение ПН 188-ОС-2019 за План-извлечение за сеч .... ДГС Лесидрен  публикувано на 22.08.2019
Решение ПН 186-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 22.08.2019
Решение ПН 185-ОС-2019 за ИП План-извлечение за сеч .... ДГС Ловеч  публикувано на 20.08.2019
Решение ПН 184-ОС-2019 за ИП Горскостопанска програма с. Горско Сливово  публикувано на 20.08.2019
Решение ПН 183-ОС-2019 за ИП Създаване на нива... с. Муселиево  публикувано на 20.08.2019
Решение ПН 182-ОС-2019 за ИП План за отглеждане на пчелни семейства... с.Къртожабене  публикувано на 16.08.2019
Решение ПН 181-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Борима  публикувано на 09.08.2019
Решение ПН 180-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Беглеж  публикувано на 09.08.2019
Решение ПН 179-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Чифлик  публикувано на 09.08.2019
Решение ПН 178-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Малиново  публикувано на 09.08.2019
Решение ПН 177-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Беглеж  публикувано на 09.08.2019
Решение ПН 176-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Дойренци  публикувано на 07.08.2019
Решение ПН 175-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Микре  публикувано на 07.08.2019
Решение ПН 174-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Ралево  публикувано на 07.08.2019
Решение ПН 173-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Малка Желязна  публикувано на 07.08.2019
Решение ПН 172-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Черни Осъм  публикувано на 02.08.2019
Решение ПН 171-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Стефаново  публикувано на 02.08.2019
Решение ПН 170-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Румянцево  публикувано на 30.07.2019
Решение ПН 169-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Стефаново  публикувано на 30.07.2019
Решение ПН 168-ОС-2019 заПлан-извлечение... ДГС Тетевен  публикувано на 24.07.2019
Решение ПН 166-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с.Лесидрен  публикувано на 24.07.2019
Решение ПН 167-ОС-2019 за ПУП - ПЗ... с.Лесидрен  публикувано на 24.07.2019
Решение ПН 165-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Голям Извор  публикувано на 24.07.2019
Решение ПН 164-ОС-2019 за План-извлечение.. ДГС Рибарица  публикувано на 24.07.2019
Решение ПН 163-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Старо село  публикувано на 19.07.2019
Решение ПН 162-ОС-2019 за План - извлечение за сеч... ДГС Троян  публикувано на 19.07.2019
Решение ПН 161-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Калейца  публикувано на 18.07.2019
Решение ПН 160-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Борима  публикувано на 18.07.2019
Решение ПН 159-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Българене  публикувано на 15.07.2019
Решение ПН 158-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Ломец  публикувано на 15.07.2019
Решение ПН 157-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Деветаки  публикувано на 15.07.2019
Решение ПН 156-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Николаево  публикувано на 12.07.2019
Решение ПН 155-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Николаево  публикувано на 10.07.2019
Решение ПН 154-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Николаево  публикувано на 10.07.2019
Решение ПН 153-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Ралево  публикувано на 10.07.2019
Решение ПН 152-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Деветаки  публикувано на 10.07.2019
Решение ПН 151-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Тепава  публикувано на 10.07.2019
Решение ПН 150-ОС-2019 за Горскостопанска програма... с. Българене  публикувано на 05.07.2019
Решение ПН 149-ОС-2019 за ИП Създаване на нива.... с. Бежаново  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 148-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 147-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 146-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Балканец  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 145-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 144-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 143-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Александрово  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 142-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Борима  публикувано на 03.07.2019
Решение ПН 137-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново  публикувано на 01.07.2019
Решение ПН 136-ОС-2019 за План-извлечение.... ДГС Черни Осъч  публикувано на 01.07.2019
Решение ПН 135-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Орешак  публикувано на 01.07.2019
Решение ПН 134-ОС-2019 за План-извлечение.... ДЛС Борима  публикувано на 01.07.2019
Решение ПН 133-ОС-2019 за Горскостопански план.... ДЛС Русалка  публикувано на 21.06.2019
Решение ПН 132-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Старо село  публикувано на 19.06.2019
Решение ПН 131-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Деветаки  публикувано на 18.06.2019
Решение ПН 130-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово  публикувано на 11.06.2019
Решение ПН 129-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново  публикувано на 11.06.2019
Решение ПН 128-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Голям извор  публикувано на 11.06.2019
Решение ПН 127-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Абланица  публикувано на 11.06.2019
Решение ПН 126-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Дойренци  публикувано на 11.06.2019
Решение ПН 125-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Николаево  публикувано на 11.06.2019
Решение ПН 124-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Кърпачево  публикувано на 11.06.2019
Решение ПН 123-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Терзийско  публикувано на 11.06.2019
Решение ПН 122-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Борима  публикувано на 10.06.2019
Решение ПН 121-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 06.06.2019
Решение ПН 120-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Тетевен  публикувано на 06.06.2019
Решение ПН 119-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ломец  публикувано на 06.06.2019
Решение ПН 118-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Горско сливово  публикувано на 06.06.2019
Решение ПН 117-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 06.06.2019
Решение ПН 116-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Кърпачево  публикувано на 06.06.2019
Решение ПН 115-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Врабево  публикувано на 06.06.2019
Решение ПН 114-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Карлуково  публикувано на 05.06.2019
Решение ПН 113-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Николаево  публикувано на 05.06.2019
Решение ПН 112-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 05.06.2019
Решение ПН 111-ОС-2019 за ИП "План-извлечение...". ДГС Тетевен публикувано на 05.06.2019
Решение ПН 110-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Терзийско  публикувано на 05.06.2019
Решение ПН 109-ОС-2019 за ИП Засаждане на трайни насаждения - тополи.... с. Кулина вода  публикувано на 05.06.2019
Решение ПН 108-ОС-2019 за ИП Създаване на нива .... с. Жернов  публикувано на 05.06.2019
Решение ПН 107-ОС-2019 за ИП "План-извлечение...". ДГС Черни Осъм публикувано на 05.06.2019
Решение ПН 106-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Тепава  публикувано на 05.06.2019
Решение ПН 105-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Малиново  публикувано на 03.06.2019
Решение ПН 104-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци  публикувано на 30.05.2019
Решение ПН 103-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци  публикувано на 30.05.2019
Решение ПН 102-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Горсдко Сливово  публикувано на 30.05.2019
Решение ПН 101-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Чавдарци  публикувано на 30.05.2019
Решение ПН 100-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Старо село  публикувано на 30.05.2019
Решение ПН 99-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Дълбок дол  публикувано на 30.05.2019
Решение ПН 98-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Александрово  публикувано на 30.05.2019
Решение ПН 97-ОС-2019 за ПУП-ПРЗ.... с. Рибарица  публикувано на 22.05.2019
Решение ПН 96-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци  публикувано на 22.05.2019
Решение ПН 95-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Белиш  публикувано на 22.05.2019
Решение ПН 94-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци  публикувано на 22.05.2019
Решение ПН 93-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Борима  публикувано на 22.05.2019
Решение ПН 92-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Брестово  публикувано на 14.05.2019
Решение ПН 91-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Катунец  публикувано на 10.05.2019
Решение ПН 90-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лешница  публикувано на 10.05.2019
Решение ПН 89-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 09.05.2019
Решение ПН 88-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Николаево публикувано на 07.05.2019
Решение ПН 87-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Старо село публикувано на 07.05.2019
Решение ПН 86-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Абланица публикувано на 07.05.2019
Решение ПН 85-ОС-2019 за ИП Изграждане на жилищна сграда.... с. Ъглен
 публикувано на 07.05.2019
Решение ПН 84-ОС-2019 за Горскостопанска програма .... с. Александрово публикувано на 30.04.2019
Решение ПН 83-ОС-2019 за ИП Построяване на жилищна сграда.... с. Голяма Желязна публикувано на 25.04.2019
Решение ПН 82-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Голям Извор публикувано на 23.04.2019
Решение ПН 81-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Гостиня публикувано на 23.04.2019
Решение ПН 80-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 17.04.2019
Решение ПН 79-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Дойренци публикувано на 17.04.2019
Решение ПН 78-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 17.04.2019
Решение ПН 77-ОС-2019 за ИП "План-извлечение...". ДГС Троян публикувано на 17.04.2019
Решение ПН 76-ОС-2019 за ИП "Създаване на нива...". с. Драгаш войвода публикувано на 17.04.2019
Решение ПН 75-ОС-2019 за ИП "Създаване на овощна сградина...". с. Галата публикувано на 12.04.2019
Решение ПН 74-ОС-2019 за План-извлечение за сечи.... ДГС Черни Осъм публикувано на 04.04.2019
Решение ПН 73-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 04.04.2019
Решение ПН 72-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Деветаки публикувано на 04.04.2019
Решение ПН 71-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 02.04.2019
Решение ПН 70-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Калейца публикувано на 02.04.2019
Решение ПН 69-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 68-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 67-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 66-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Голям Извор публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 65-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 64-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 63-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 60-ОС-2019 за ИП "Изграждане на склад" .... с. Сопот публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 59-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 28.03.2019
Решение ПН 58-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 21.03.2019
Решение ПН 57-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 21.03.2019
Решение ПН 56-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 21.03.2019
Решение ПН 55-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Черни Вит публикувано на 18.03.2019
Решение ПН 54-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Славщица публикувано на 18.03.2019
Решение ПН 53-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Чифлик публикувано на 18.03.2019
Решение ПН 52-ОС-2019 за План-извлечение за гора .... ДГС Плевен публикувано на 18.03.2019
Решение ПН 48-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 08.03.2019
Решение ПН 47-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Голец публикувано на 08.03.2019
Решение ПН 46-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 06.03.2019
Решение ПН 45-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Черни Вит публикувано на 06.03.2019
Решение ПН 44-ОС-2019 за План-извлечение за гора .... ДГС Рибарица публикувано на 06.03.2019
Решение ПН 43-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 28.02.2019
Решение ПН 42-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Българене публикувано на 28.02.2019
Решение ПН 41-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 28.02.2019
Решение ПН 40-ОС-2019 за ПУП-ПРЗ с. Градежница публикувано на 28.02.2019
Решение ПН 39-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ломец публикувано на 25.02.2019
Решение ПН 37-ОС-2019 за План-извлечение за сечи в гори .... ДГС Ч. Осъм Кърпачево
 публикувано на 22.02.2019
Решение ПН 36-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Кърпачево публикувано на 22.02.2019
Решение ПН 35-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 22.02.2019
Решение ПН 34-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 22.02.2019
Решение ПН 33-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 22.02.2019
Решение ПН 32-ОС-2019 за ИП "Създаване на нива".... с. Драгаш Войвода публикувано на 18.02.2019
Решение ПН 31-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 15.02.2019
Решение ПН 30-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Брестово публикувано на 13.02.2019
Решение ПН 29-ОС-2019 за ИП "Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка...." с. Лесидрен публикувано на 11.02.2019
Решение ПН 28-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Голец публикувано на 11.02.2019
Решение ПН 25-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 11.02.2019
Решение ПН 24-ОС-2019 за ИП "Създаване на трайно насаждение...." с. Беглеж публикувано на 11.02.2019
Решение ПН 23-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ломец публикувано на 11.02.2019
Решение ПН 22-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 8.02.2019
Решение ПН 21-ОС-2019 за План-извлечение за сеч....ДГС Рибарица публикувано на 8.02.2019
Решение ПН 20-ОС-2019 за ИП "Построяване на една жилищна сграда.....с.Лесидрен публикувано на 4.02.2019
Решение ПН 19-ОС-2019 за Горскостопански програми.... с. Ралево публикувано на 4.02.2019
Решение ПН 18-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Малиново публикувано на 4.02.2019
Решение ПН 17-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Малиново публикувано на 4.02.2019
Решение ПН 16-ОС-2019 за Горскостопански програми.... с. Ралево публикувано на 4.02.2019
Решение ПН 15-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 4.02.2019
Решение ПН 14-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 31.01.2019
Решение ПН 13-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 31.01.2019
Решение ПН 12-ОС-2019 за Горскостопански програми.... с. Глогово публикувано на 24.01.2019
Решение ПН 11-ОС-2019 за Горскостопански програми.... с. Ралево публикувано на 21.01.2019
Решение ПН 10-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 11.01.2019
Решение ПН 9-ОС-2019 за ИП "Създаване на нива".... с. Малка Желязна публикувано на 11.01.2019
Решение ПН 8-ОС-2019 за ИП"Създаване на нива" с. Въбел публикувано на 11.01.2019
Решение ПН 7-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 11.01.2019
Решение ПН 6-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 11.01.2019
Решение ПН 5-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Калейца публикувано на 11.01.2019
Решение ПН 4-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 09.01.2019
Решение ПН 3-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен  публикувано на 09.01.2019
Решение ПН 2-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново  публикувано на 09.01.2019
Решение ПН 1-ОС-2019 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна  публикувано на 09.01.2019

 


Решения, издадени по АПК:


 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия