За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Натура 2000 - Документи, свързани с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ

2018 г.                     2019        2017         2016       2015        2014        

Решения по чл. 11, ал. 2 и ал. 3:

Решения по чл. 20 за извършване на оценка за степента на въздействие върху ЗЗ, когато ППП и ИП има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони:

Решение ПН 69-ОС-2018 за ИП"Разширение на бутилиращ цех...." с. Дивчовото публикувано на 26.04.2018
Решение ПН 53-ОС-2018 за ИП"Изграждане на 2 къщи...." с. Лесидрен публикувано на 23.03.2018
Решение ПН 37-ОС-2018 за ПУП-ПРЗ.... с. Сопот публикувано на 02.03.2018

Решения по параграф 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за прекратяване процедура по ОС:

Решение ПН 277-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Борима публикувано на 07.12.2018
Решение ПН 276-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Черни Вит публикувано на 07.12.2018
Решение ПН 223-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива..." с. Врабево публикувано на 25.09.2018
Решение ПН 219-ОС-2018 за ИП "Реконструкция, преустройство..." с. Рибарица
публикувано на 18.09.2018
Решение ПН 195-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива..." с. Тодоричене публикувано на 23.08.2018
Решение ПН 79-ОС-2018 за ИП "Почистване на дървесна и храстова растителност..." с. Александрово публикувано на 25.05.2018

Решения по чл.28 по оценка за съвместимостта за съгласуване/несъгласуване на планове, програми и проекти или инвестиционни предложения:

Решение ПН 178-ОС-2018 за ИП "Разширение на съществуващ цех за бутилиране..." с.Дивчовото публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 149-ОС-2018 за ИП "Изграждане на две къщи..." с.Лесидрен публикувано на 19.07.2018
Решение ПН 78-ОС-2018 за ИП "Изграждане на жилищна сграда..." с. Чифлик публикувано на 21.05.2018

Решения по чл. 18 за съгласуване, когато ППП и ИП няма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони:

Решение ПН 287-ОС-2018 за ИП "Създаване на насаждения от лавандула и салвия с. Ореховица публикувано на 21.12.2018
Решение ПН 286-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Стефаново публикувано на 21.12.2018
Решение ПН 285-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Стефаново публикувано на 21.12.2018
Решение ПН 284-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Брестово публикувано на 21.12.2018
Решение ПН 283-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Стефаново публикувано на 17.12.2018
Решение ПН 282-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Стефаново публикувано на 17.12.2018
Решение ПН 281-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Старо Село публикувано на 17.12.2018
Решение ПН 280-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Горско Сливово публикувано на 17.12.2018
Решение ПН 279-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Микре публикувано на 17.12.2018
Решение ПН 278-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Врабево публикувано на 10.12.2018
Решение ПН 275-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Стефаново
публикувано на 10.12.2018
Решение ПН 274-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Врабево публикувано на 10.12.2018
Решение ПН 273-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Чифлик публикувано на 10.12.2018
Решение ПН 272-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Рибарица публикувано на 10.12.2018
Решение ПН 271-ОС-2018 за ИП "Изграждане къща за гости" гр. Луковит публикувано на 06.12.2018
Решение ПН 270-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Александрово публикувано на 06.12.2018
Решение ПН 269-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Беглеж публикувано на 06.12.2018
Решение ПН 268-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Чавдарци публикувано на 06.12.2018
Решение ПН 267-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Балканец публикувано на 28.11.2018
Решение ПН 266-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Александрово публикувано на 28.11.2018
Решение ПН 265-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Стефаново публикувано на 28.11.2018
Решение ПН 264-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Калейца публикувано на 28.11.2018
Решение ПН 263-ОС-2018 за План-извлечение... ДГС Троян
публикувано на 14.11.2018
Решение ПН 262-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Александрово
публикувано на 08.11.2018
Решение ПН 261-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Лесидрен публикувано на 08.11.2018
Решение ПН 260-ОС-2018 за План-извлечение... ДГС Тетевен
публикувано на 08.11.2018
Решение ПН 259-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Абланица публикувано на 01.11.2018
Решение ПН 258-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Новачене публикувано на 01.11.2018
Решение ПН 257-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Тодоричене публикувано на 01.11.2018
Решение ПН 256-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Лесидрен публикувано на 01.11.2018
Решение ПН 255-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Ломец публикувано на 01.11.2018
Решение ПН 254-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Катунец публикувано на 01.11.2018
Решение ПН 253-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Старо село публикувано на 01.11.2018
Решение ПН 252-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Стефаново публикувано на 01.11.2018
Решение ПН 251-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Тодоричене публикувано на 01.11.2018
Решение ПН 250-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Дебнево публикувано на 01.11.2018
Решение ПН 249-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Ралево публикувано на 26.10.2018
Решение ПН 248-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Стефаново публикувано на 26.10.2018
Решение ПН 247-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Рибарица публикувано на 26.10.2018
Решение ПН 246-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Балабанско публикувано на 26.10.2018
Решение ПН 245-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Ралево публикувано на 26.10.2018
Решение ПН 244-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Беглеж публикувано на 26.10.2018
Решение ПН 243-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Борима публикувано на 26.10.2018
Решение ПН 242-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Гумощник публикувано на 26.10.2018
Решение ПН 241-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Ралево публикувано на 26.10.2018
Решение ПН 240-ОС-2018 за Горскостопанска програма гр. Априлци публикувано на 23.10.2018
Решение ПН 239-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Борима
публикувано на 23.10.2018
Решение ПН 238-ОС-2018 за Горскостопанска програма гр. Тетевен публикувано на 23.10.2018
Решение ПН 237-ОС-2018 за План-извлечение за сеч.. ДЛС Лесидрен
публикувано на 19.10.2018
Решение ПН 236-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Беленци
публикувано на 19.10.2018
Решение ПН 235-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Лешница публикувано на 19.10.2018
Решение ПН 234-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Горско Сливово публикувано на 19.10.2018
Решение ПН 233-ОС-2018 за План-извлечение за сеч.. ДЛС "Русалка" публикувано на 15.10.2018
Решение ПН 232-ОС-2018 за План-извлечение за сеч.. ДЛС "Русалка" публикувано на 15.10.2018
Решение ПН 231-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Голяма Желязна
публикувано на 08.10.2018
Решение ПН 230-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Гумощник публикувано на 08.10.2018
Решение ПН 229-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 08.10.2018
Решение ПН 228-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 08.10.2018
Решение ПН 227-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 08.10.2018
Решение ПН 226-ОС-2018 за ПУП-ПЗ... гр. Белене
публикувано на 05.10.2018
Решение ПН 225-ОС-2018 за План-извлечение.. ДГС Троян публикувано на 27.09.2018
Решение ПН 224-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Велчево
публикувано на 25.09.2018
Решение ПН 222-ОС-2018 за ИП "Съз даване на нива" .. с. Любеново
публикувано на 21.09.2018
Решение ПН 221-ОС-2018 за ИП "Създаване на ливада" .. с. Дражкова поляна публикувано на 21.09.2018
Решение ПН 220-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Беглеж публикувано на 21.09.2018
Решение ПН 218-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Градище публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 216-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Кърпачево публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 215-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Беглеж публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 214-ОС-2018 за План-извлечение.. ДГС Лесидрен
публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 213-ОС-2018 за План-извлечение.. ДГС Етрополе публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 212-ОС-2018 за План-извлечение.. ДЛС "Русалка" публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 211-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Скандало публикувано на 07.09.2018
Решение ПН 210-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Врабево публикувано на 07.09.2018
Решение ПН 209-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Шипково публикувано на 07.09.2018
Решение ПН 208-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 07.09.2018
Решение ПН 207-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Гумощник публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 206-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Рибарица публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 205-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. гр. Тетевен публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 204-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 203-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 202-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 201-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Старо село публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 200-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 199-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Малиново публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 198-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 28.08.2018
Решение ПН 197-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Беглеж публикувано на 28.08.2018
Решение ПН 196-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с.Терзийско публикувано на 28.08.2018
Решение ПН 194-ОС-2018 за План-извлечение ..ДГС Ловеч публикувано на 23.08.2018
Решение ПН 193-ОС-2018 за План-извлечение ..ДГС Плевен публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 192-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Врабево публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 191-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 190-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Александрово публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 189-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Чавдарци публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 188-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 187-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Черни Вит публикувано на 10.08.2018
Решение ПН 186-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Чавдарци публикувано на 06.08.2018
Решение ПН 185-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Чавдарци публикувано на 06.08.2018
Решение ПН 184-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Терзийско публикувано на 06.08.2018
Решение ПН 183-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 182-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 181-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 180-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Микре публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 179-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Глогово публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 177-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 176-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Голяма Желязна публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 175-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Лесидрен публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 174-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Николаево публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 173-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Кърпачево публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 172-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Лешница публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 171-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Йоглав публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 170-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 169-ОС-2018 за ПУП-ПЗ... с. Български извор
публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 168-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Рибарица публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 167-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Кърпачево публикувано на 27.07.2018
Решение ПН 166-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Славщица публикувано на 27.07.2018
Решение ПН 165-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 27.07.2018
Решение ПН 164-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ралево публикувано на 27.07.2018
Решение ПН 163-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 162-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Микре публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 161-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Драгаш войвода публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 160-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Александрово публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 159-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Деветаки публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 158-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 157-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Дражкова поляна публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 155-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Дебнево публикувано на 20.07.2018
Решение ПН 154-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Дойренци публикувано на 20.07.2018
Решение ПН 153-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Въбел публикувано на 20.07.2018
Решение ПН 152-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Брестовец публикувано на 20.07.2018
Решение ПН 151-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 20.07.2018
Решение ПН 150-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива"... с. Кулина вода
публикувано на 19.07.2018
Решение ПН 147-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Врабево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 146-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Врабево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 145-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 144-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Бели Осъм публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 143-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ралево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 142-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Карлуково публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 141-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ралево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 140-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Брестовец публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 139-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 138-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Николаево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 137-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ралево
публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 136-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Николаево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 135-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Българене публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 134-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Българене публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 133-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Микре публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 132-ОС-2018 за План за създаване и отглеждане на трайни насаждения... с. Брестовец
публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 131-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Черни Вит публикувано на 28.06.2018
Решение ПН 130-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Славщица публикувано на 28.06.2018
Решение ПН 129-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Шипково публикувано на 28.06.2018
Решение ПН 128-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 28.06.2018
Решение ПН 127-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 28.06.2018
Решение ПН 126-ОС-2018 за ПУП-ПРЗ... с. Дъбован
публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 125-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Калейца публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 124-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Врабево
публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 123-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово
публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 122-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Старо село публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 121-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 120-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Беглеж публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 119-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Балабанско публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 118-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 117-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Чифлик публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 116-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Калейца публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 115-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 114-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Терзийско публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 113-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива" ... с. Бежаново
публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 112-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 111-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Голец публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 110-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Голец публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 109-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Черни Вит публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 108-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Драгана публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 107-ОС-2018 за План-извлечение за сечи... ДГС Рибарица
публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 106-ОС-2018 за Горскостопански план... общ. Червен бряг публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 105-ОС-2018 за План за поддържане на трайни насаждения... с. Лесидрен публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 104-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 103-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Терзийско публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 102-ОС-2018 за ИП "Частично изменение на ПУП... гр. Червен бряг
публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 101-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Голяма Желязна публикувано на 06.06.2018
Решение ПН 100-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Тепава публикувано на 05.06.2018
Решение ПН 99-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово публикувано на 05.06.2018
Решение ПН 98-ОС-2018 за План-извлечение... и Горскостопанска програма с. Лесидрен
публикувано на 04.06.2018
Решение ПН 97-ОС-2018 за ИП "Създаване на овощна градина"... с. Брестовец публикувано на 04.06.2018
Решение ПН 96-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Лесидрен публикувано на 04.06.2018
Решение ПН 94-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Българене публикувано на 01.06.2018
Решение ПН 93-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Врабево публикувано на 01.06.2018
Решение ПН 92-ОС-2018 за Горскостопанска програма... гр. Тетевен публикувано на 01.06.2018
Решение ПН 95-ОС-2018 за ИП "План за поддържане на трайни насаждения"... с. Лесидрен
публикувано на 31.05.2018
Решение ПН 91-ОС-2018 за ИП "Отглеждане на овощни насаждения"... с. Малка Желязна публикувано на 31.05.2018
Решение ПН 90-ОС-2018 за План-извлечение за сечи ... ДГС Черни Осъм публикувано на 31.05.2018
Решение ПН 89-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Лешница
публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 88-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Абланица
публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 87-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово
публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 86-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Абланица публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 85-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Шипково публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 84-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 83-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 82-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 81-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 80-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 76-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Брестово публикувано на 02.05.2018
Решение ПН 75-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Бежаново публикувано на 02.05.2018
Решение ПН 74-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Беглеж публикувано на 02.05.2018
Решение ПН 73-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 26.04.2018
Решение ПН 72-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Шипково публикувано на 26.04.2018
Решение ПН 71-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Чифлик публикувано на 26.04.2018
Решение ПН 70-ОС-2018 за План-извлечение за сечи ... ДГС Троян
публикувано на 26.04.2018
Решение ПН 68-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово
публикувано на 24.04.2018
Решение ПН 67-ОС-2018 за План-извлечение за сечи ... ДГС Борима
публикувано на 19.04.2018
Решение ПН 66-ОС-2018 за План-извлечение за сечи ... ДГС Плевен публикувано на 16.04.2018
Решение ПН 65-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива" ... с. Бежаново публикувано на 03.04.2018
Решение ПН 64-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива" ... с. Въбел публикувано на 03.04.2018
Решение ПН 62-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 61-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 60-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Александрово публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 59-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ломец публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 58-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ломец публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 57-ОС-2018 за Горскостопанска програма... гр. Троян публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 56-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 27.03.2018
Решение ПН 55-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Терзийско публикувано на 27.03.2018
Решение ПН 54-ОС-2018 за Горскостопанска програма... гр. Априлци публикувано на 27.03.2018
Решение ПН 51-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Терзийско публикувано на 21.03.2018
Решение ПН 50-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово публикувано на 21.03.2018
Решение ПН 49-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 21.03.2018
Решение ПН 52-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива ... с. Горни Дъбник" публикувано на 21.03.2018
Решение ПН 48-ОС-2018 за ИП "Създаване на трайни насаждения от сливи ... с. Телиш" публикувано на 15.03.2018
Решение ПН 47-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Беленци публикувано на 15.03.2018
Решение ПН 46-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит  публикувано на 15.03.2018
Решение ПН 45-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Черни Вит  публикувано на 15.03.2018
Решение ПН 44-ОС-2018 за ПУП-ПЗ.... гр. Луковит публикувано на 14.03.2018
Решение ПН 43-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 09.03.2018
Решение ПН 42-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Българене публикувано на 09.03.2018
Решение ПН 41-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 09.03.2018
Решение ПН 40-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит
 публикувано на 09.03.2018
Решение ПН 39-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево
 публикувано на 26.02.2018
Решение ПН 31-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна публикувано на 26.02.2018
Решение ПН 30-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 26.02.2018
Решение ПН 36-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Балабанско публикувано на 26.02.2018
Решение ПН 35-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 26.02.2018
Решение ПН 34-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 23.02.2018
Решение ПН 33-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 23.02.2018
Решение ПН 32-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 23.02.2018
Решение ПН 29-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Николаево публикувано на 23.02.2018
Решение ПН 28-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 23.02.2018
Решение ПН 27-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Велчево публикувано на 19.02.2018
Решение ПН 26-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 25-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 24-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 23-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 22-ОС-2018 за Горскостопански план.... ДГС Троян публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 21-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Писарово публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 20-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голец публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 19-ОС-2018 за ИП "Създаване на овощна градина..." гр. Тетевен публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 18-ОС-2018 за "План-извлечение за сечи... ДГС Етрополе публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 17-ОС-2018 за ИП "Програма за опазване на околната среда... гр. Левски публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 13-ОС-2018 за ИП "Изграждане на два броя стрелбища.... с. Горни Дъбник публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 16-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голец публикувано на 02.02.2018
Решение ПН 15-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Ласкар публикувано на 02.02.2018
Решение ПН 14-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 02.02.2018
Решение ПН 12-ОС-2018 за План-извлечение за сеч.... ДГС Троян публикувано на 01.02.2018
Решение ПН 11-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 26.01.2018
Решение ПН 10-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 9-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 8-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 7-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Балабанско публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 5-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Гумощник  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 4-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 3-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 2-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Дълбок дол  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 1-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново  публикувано на 12.01.2018

 


Решения, издадени по АПК:


Решение ПН 2-2018 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово  публикувано на 15.03.2018
Решение ПН 1-2018 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово  публикувано на 15.03.2018

 

Решения 2019 г.   

Решения 2017 г. 

Решения 2016 г.   

Решения 2015 г.   

Решения 2014 г.

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия