За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Натура 2000 - Документи, свързани с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ

2018 г.                       2017         2016       2015        2014        

Решения по чл. 11, ал. 2 и ал. 3:

Решения по чл. 20 за извършване на оценка за степента на въздействие върху ЗЗ, когато ППП и ИП има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони:

Решение ПН 69-ОС-2018 за ИП"Разширение на бутилиращ цех...." с. Дивчовото публикувано на 26.04.2018
Решение ПН 53-ОС-2018 за ИП"Изграждане на 2 къщи...." с. Лесидрен публикувано на 23.03.2018
Решение ПН 37-ОС-2018 за ПУП-ПРЗ.... с. Сопот публикувано на 02.03.2018

Решения по параграф 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за прекратяване процедура по ОС:

Решение ПН 223-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива..." с. Врабево публикувано на 25.09.2018
Решение ПН 219-ОС-2018 за ИП "Реконструкция, преустройство..." с. Рибарица
публикувано на 18.09.2018
Решение ПН 195-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива..." с. Тодоричене публикувано на 23.08.2018
Решение ПН 79-ОС-2018 за ИП "Почистване на дървесна и храстова растителност..." с. Александрово публикувано на 25.05.2018

Решения по чл.28 по оценка за съвместимостта за съгласуване/несъгласуване на планове, програми и проекти или инвестиционни предложения:

Решение ПН 178-ОС-2018 за ИП "Разширение на съществуващ цех за бутилиране..." с.Дивчовото публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 149-ОС-2018 за ИП "Изграждане на две къщи..." с.Лесидрен публикувано на 19.07.2018
Решение ПН 78-ОС-2018 за ИП "Изграждане на жилищна сграда..." с. Чифлик публикувано на 21.05.2018

Решения по чл. 18 за съгласуване, когато ППП и ИП няма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони:

Решение ПН 237-ОС-2018 за План-извлечение за сеч.. ДЛС Лесидрен публикувано на 19.10.2018
Решение ПН 236-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Беленци
публикувано на 19.10.2018
Решение ПН 235-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Лешница публикувано на 19.10.2018
Решение ПН 234-ОС-2018 за Горскостопанска програма с. Горско Сливово публикувано на 19.10.2018
Решение ПН 233-ОС-2018 за План-извлечение за сеч.. ДЛС "Русалка" публикувано на 15.10.2018
Решение ПН 232-ОС-2018 за План-извлечение за сеч.. ДЛС "Русалка" публикувано на 15.10.2018
Решение ПН 231-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Голяма Желязна
публикувано на 08.10.2018
Решение ПН 230-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Гумощник публикувано на 08.10.2018
Решение ПН 229-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 08.10.2018
Решение ПН 228-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 08.10.2018
Решение ПН 227-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 08.10.2018
Решение ПН 226-ОС-2018 за ПУП-ПЗ... гр. Белене
публикувано на 05.10.2018
Решение ПН 225-ОС-2018 за План-извлечение.. ДГС Троян публикувано на 27.09.2018
Решение ПН 224-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Велчево
публикувано на 25.09.2018
Решение ПН 222-ОС-2018 за ИП "Съз даване на нива" .. с. Любеново
публикувано на 21.09.2018
Решение ПН 221-ОС-2018 за ИП "Създаване на ливада" .. с. Дражкова поляна публикувано на 21.09.2018
Решение ПН 220-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Беглеж публикувано на 21.09.2018
Решение ПН 218-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Градище публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 216-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Кърпачево публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 215-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Беглеж публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 214-ОС-2018 за План-извлечение.. ДГС Лесидрен
публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 213-ОС-2018 за План-извлечение.. ДГС Етрополе публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 212-ОС-2018 за План-извлечение.. ДЛС "Русалка" публикувано на 17.09.2018
Решение ПН 211-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Скандало публикувано на 07.09.2018
Решение ПН 210-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Врабево публикувано на 07.09.2018
Решение ПН 209-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Шипково публикувано на 07.09.2018
Решение ПН 208-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 07.09.2018
Решение ПН 207-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Гумощник публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 206-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Рибарица публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 205-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. гр. Тетевен публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 204-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 203-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 202-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 201-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Старо село публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 200-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 199-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Малиново публикувано на 31.08.2018
Решение ПН 198-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Борима публикувано на 28.08.2018
Решение ПН 197-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с. Беглеж публикувано на 28.08.2018
Решение ПН 196-ОС-2018 за Горскостопанска програма.. с.Терзийско публикувано на 28.08.2018
Решение ПН 194-ОС-2018 за План-извлечение ..ДГС Ловеч публикувано на 23.08.2018
Решение ПН 193-ОС-2018 за План-извлечение ..ДГС Плевен публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 192-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Врабево публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 191-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 190-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Александрово публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 189-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Чавдарци публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 188-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 15.08.2018
Решение ПН 187-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Черни Вит публикувано на 10.08.2018
Решение ПН 186-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Чавдарци публикувано на 06.08.2018
Решение ПН 185-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Чавдарци публикувано на 06.08.2018
Решение ПН 184-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Терзийско публикувано на 06.08.2018
Решение ПН 183-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 182-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 181-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 180-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Микре публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 179-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Глогово публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 177-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 03.08.2018
Решение ПН 176-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Голяма Желязна публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 175-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Лесидрен публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 174-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Николаево публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 173-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Кърпачево публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 172-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Лешница публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 171-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Йоглав публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 170-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 169-ОС-2018 за ПУП-ПЗ... с. Български извор
публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 168-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Рибарица публикувано на 01.08.2018
Решение ПН 167-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Кърпачево публикувано на 27.07.2018
Решение ПН 166-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Славщица публикувано на 27.07.2018
Решение ПН 165-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 27.07.2018
Решение ПН 164-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ралево публикувано на 27.07.2018
Решение ПН 163-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 162-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Микре публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 161-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Драгаш войвода публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 160-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Александрово публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 159-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Деветаки публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 158-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 157-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Дражкова поляна публикувано на 23.07.2018
Решение ПН 155-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Дебнево публикувано на 20.07.2018
Решение ПН 154-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Дойренци публикувано на 20.07.2018
Решение ПН 153-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Въбел публикувано на 20.07.2018
Решение ПН 152-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Брестовец публикувано на 20.07.2018
Решение ПН 151-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 20.07.2018
Решение ПН 150-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива"... с. Кулина вода
публикувано на 19.07.2018
Решение ПН 147-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Врабево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 146-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Врабево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 145-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 144-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Бели Осъм публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 143-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ралево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 142-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Карлуково публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 141-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ралево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 140-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Брестовец публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 139-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 138-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Николаево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 137-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ралево
публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 136-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Николаево публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 135-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Българене публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 134-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Българене публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 133-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Микре публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 132-ОС-2018 за План за създаване и отглеждане на трайни насаждения... с. Брестовец
публикувано на 03.07.2018
Решение ПН 131-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Черни Вит публикувано на 28.06.2018
Решение ПН 130-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Славщица публикувано на 28.06.2018
Решение ПН 129-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Шипково публикувано на 28.06.2018
Решение ПН 128-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 28.06.2018
Решение ПН 127-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 28.06.2018
Решение ПН 126-ОС-2018 за ПУП-ПРЗ... с. Дъбован
публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 125-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Калейца публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 124-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Врабево
публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 123-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово
публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 122-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Старо село публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 121-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 120-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Беглеж публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 119-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Балабанско публикувано на 25.06.2018
Решение ПН 118-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 117-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Чифлик публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 116-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Калейца публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 115-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 114-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Терзийско публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 113-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива" ... с. Бежаново
публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 112-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 19.06.2018
Решение ПН 111-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Голец публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 110-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Голец публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 109-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Черни Вит публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 108-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Драгана публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 107-ОС-2018 за План-извлечение за сечи... ДГС Рибарица
публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 106-ОС-2018 за Горскостопански план... общ. Червен бряг публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 105-ОС-2018 за План за поддържане на трайни насаждения... с. Лесидрен публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 104-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 103-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Терзийско публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 102-ОС-2018 за ИП "Частично изменение на ПУП... гр. Червен бряг
публикувано на 15.06.2018
Решение ПН 101-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Голяма Желязна публикувано на 06.06.2018
Решение ПН 100-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Тепава публикувано на 05.06.2018
Решение ПН 99-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово публикувано на 05.06.2018
Решение ПН 98-ОС-2018 за План-извлечение... и Горскостопанска програма с. Лесидрен
публикувано на 04.06.2018
Решение ПН 97-ОС-2018 за ИП "Създаване на овощна градина"... с. Брестовец публикувано на 04.06.2018
Решение ПН 96-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Лесидрен публикувано на 04.06.2018
Решение ПН 94-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Българене публикувано на 01.06.2018
Решение ПН 93-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Врабево публикувано на 01.06.2018
Решение ПН 92-ОС-2018 за Горскостопанска програма... гр. Тетевен публикувано на 01.06.2018
Решение ПН 95-ОС-2018 за ИП "План за поддържане на трайни насаждения"... с. Лесидрен
публикувано на 31.05.2018
Решение ПН 91-ОС-2018 за ИП "Отглеждане на овощни насаждения"... с. Малка Желязна публикувано на 31.05.2018
Решение ПН 90-ОС-2018 за План-извлечение за сечи ... ДГС Черни Осъм публикувано на 31.05.2018
Решение ПН 89-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Лешница
публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 88-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Абланица
публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 87-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово
публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 86-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Абланица публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 85-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Шипково публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 84-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 83-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 82-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 81-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Борима публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 80-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Катунец публикувано на 25.05.2018
Решение ПН 76-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Брестово публикувано на 02.05.2018
Решение ПН 75-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Бежаново публикувано на 02.05.2018
Решение ПН 74-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Беглеж публикувано на 02.05.2018
Решение ПН 73-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 26.04.2018
Решение ПН 72-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Шипково публикувано на 26.04.2018
Решение ПН 71-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Чифлик публикувано на 26.04.2018
Решение ПН 70-ОС-2018 за План-извлечение за сечи ... ДГС Троян
публикувано на 26.04.2018
Решение ПН 68-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово
публикувано на 24.04.2018
Решение ПН 67-ОС-2018 за План-извлечение за сечи ... ДГС Борима
публикувано на 19.04.2018
Решение ПН 66-ОС-2018 за План-извлечение за сечи ... ДГС Плевен публикувано на 16.04.2018
Решение ПН 65-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива" ... с. Бежаново публикувано на 03.04.2018
Решение ПН 64-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива" ... с. Въбел публикувано на 03.04.2018
Решение ПН 62-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 61-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 60-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Александрово публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 59-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ломец публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 58-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Ломец публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 57-ОС-2018 за Горскостопанска програма... гр. Троян публикувано на 30.03.2018
Решение ПН 56-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Стефаново публикувано на 27.03.2018
Решение ПН 55-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Терзийско публикувано на 27.03.2018
Решение ПН 54-ОС-2018 за Горскостопанска програма... гр. Априлци публикувано на 27.03.2018
Решение ПН 51-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Терзийско публикувано на 21.03.2018
Решение ПН 50-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Горско Сливово публикувано на 21.03.2018
Решение ПН 49-ОС-2018 за Горскостопанска програма... с. Малиново публикувано на 21.03.2018
Решение ПН 52-ОС-2018 за ИП "Създаване на нива ... с. Горни Дъбник" публикувано на 21.03.2018
Решение ПН 48-ОС-2018 за ИП "Създаване на трайни насаждения от сливи ... с. Телиш" публикувано на 15.03.2018
Решение ПН 47-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Беленци публикувано на 15.03.2018
Решение ПН 46-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит  публикувано на 15.03.2018
Решение ПН 45-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Черни Вит  публикувано на 15.03.2018
Решение ПН 44-ОС-2018 за ПУП-ПЗ.... гр. Луковит публикувано на 14.03.2018
Решение ПН 43-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 09.03.2018
Решение ПН 42-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Българене публикувано на 09.03.2018
Решение ПН 41-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 09.03.2018
Решение ПН 40-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит
 публикувано на 09.03.2018
Решение ПН 39-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево
 публикувано на 26.02.2018
Решение ПН 31-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна публикувано на 26.02.2018
Решение ПН 30-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 26.02.2018
Решение ПН 36-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Балабанско публикувано на 26.02.2018
Решение ПН 35-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 26.02.2018
Решение ПН 34-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 23.02.2018
Решение ПН 33-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 23.02.2018
Решение ПН 32-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 23.02.2018
Решение ПН 29-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Николаево публикувано на 23.02.2018
Решение ПН 28-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 23.02.2018
Решение ПН 27-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Велчево публикувано на 19.02.2018
Решение ПН 26-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 25-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 24-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 23-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 22-ОС-2018 за Горскостопански план.... ДГС Троян публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 21-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Писарово публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 20-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голец публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 19-ОС-2018 за ИП "Създаване на овощна градина..." гр. Тетевен публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 18-ОС-2018 за "План-извлечение за сечи... ДГС Етрополе публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 17-ОС-2018 за ИП "Програма за опазване на околната среда... гр. Левски публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 13-ОС-2018 за ИП "Изграждане на два броя стрелбища.... с. Горни Дъбник публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 16-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голец публикувано на 02.02.2018
Решение ПН 15-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Ласкар публикувано на 02.02.2018
Решение ПН 14-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 02.02.2018
Решение ПН 12-ОС-2018 за План-извлечение за сеч.... ДГС Троян публикувано на 01.02.2018
Решение ПН 11-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 26.01.2018
Решение ПН 10-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 9-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 8-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 7-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Балабанско публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 5-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Гумощник  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 4-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 3-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 2-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Дълбок дол  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 1-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново  публикувано на 12.01.2018

 


Решения, издадени по АПК:


Решение ПН 2-2018 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово  публикувано на 15.03.2018
Решение ПН 1-2018 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово  публикувано на 15.03.2018

 

Решения 2017 г.   

Решения 2016 г.   

Решения 2015 г.   

Решения 2014 г.

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия