За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО:

2019 г.                                    2020-2024        2018       2017     2016      2015     

Решение  № ПН 21 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Изгаряне на отпадък - дървесни трици... с. Черни Осъм"  пълният текст      публикувано на 13.12.2019

Решение  № ПН 19 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на животновъдна ферма... с. Сопот"  пълният текст      публикувано на 01.11.2019

Решение  № ПН 18 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на свинекомплекс... с. Сопот"  пълният текст      публикувано на 01.11.2019

Решение  № ПН 17 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на път ІІ-35 - Плевен-Ловеч-Кърнаре..."  пълният текст      публикувано на 02.08.2019

Решение  № ПН 16 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Събиране и отвеждане на отпадъчни води..." с. Златна Панега   пълният текст      публикувано на 11.07.2019

Решение  № ПН 15 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "ПУП-ПЗ..." гр. Плевен   пълният текст      публикувано на 21.05.2019

Решение  № ПН 14 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия..." гр. Плевен   пълният текст      публикувано на 03.05.2019

Решение  № ПН 13 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Отводняване на западната страна на стадион "Чавдар"...." гр. Троян   пълният текст      публикувано на 16.04.2019

Решение  № ПН 12 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на автомивка..." гр. Плевен   пълният текст      публикувано на 16.04.2019

Решение  № ПН 11 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане бензиностанция..." с. Ясен   пълният текст      публикувано на 14.02.2019

Решение  № ПН 10 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на инсталация за изгаряне на RDF..." гр. Плевен   пълният текст      публикувано на 08.02.2019

Решение  № ПН 9 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на инсталация за изгаряне на RDF..." гр. Плевен   пълният текст      публикувано на 08.02.2019

Решение  № ПН 7 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Производство на атлантическа сьомга..." с. Соколов   пълният текст      публикувано на 17.01.2019

Решение  № ПН 6 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на спортни площадки..." с. Гумощник   пълният текст      публикувано на 17.01.2019

Решение  № ПН 5 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда..." гр. Угърчин   пълният текст      публикувано на 17.01.2019

Решение  № ПН 4 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Създаване на стопанство за отглеждане на кози... гр. Койнаре пълният текст      публикувано на 14.01.2019

Решение  № ПН 3 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Реконструкция и монедризация на съществуваща сграда... гр. Угърчин пълният текст      публикувано на 14.01.2019

Решение  № ПН 2 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Създаване на автосервиз ... с. Шипково пълният текст      публикувано на 14.01.2019

Решение  № ПН 1 П/ 2019 за прекратяване на процедура за ИП "Създаване на онлайн магазин... с. Каменец пълният текст      публикувано на 14.01.2019

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия