За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Превантивна дейност - Издадени решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО:

2018 г.                                             2017     2016      2015        2014

 

Решение  № ПН 4 П/ 2017 за прекратяване на процедура за ИП "Изменение на ПУП-ПР... гр. Гулянци" пълният текст      публикувано на 26.01.2018

Решение  № ПН 3 П/ 2017 за прекратяване на процедура за ИП "Извършване на рибно-стопанска дейност... с. Ставерци" пълният текст      публикувано на 26.01.2018

Решение  № ПН 2 П/ 2017 за прекратяване на процедура за ИП "Изработване на ПУП-ПРЗ... с. Александрово пълният текст      публикувано на 19.01.2018

Решение  № ПН 1 П/ 2017 за прекратяване на процедура за ИП "Екстензивно стопанство... гр. Плевен пълният текст      публикувано на 10.01.2018

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия