За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Превантивна дейност - Издадени решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО:

2018 г.                                             2019       2017     2016      2015        2014

 

Решение  № ПН 22 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство... гр. Левски" пълният текст      публикувано на 02.11.2018

Решение  № ПН 21 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на дъждовна канализация... гр. Червен бряг" пълният текст      публикувано на 24.10.2018

Решение  № ПН 20 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Създаване на ливада... с. Дъбравата" пълният текст      публикувано на 17.08.2018

Решение  № ПН 19 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на хидромелеоративно съоръжение... с. Дерманци" пълният текст      публикувано на 06.08.2018

Решение  № ПН 18 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Закупуване на техника... гр. Правец" пълният текст      публикувано на 06.08.2018

Решение  № ПН 17 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Утвърждаване на трасе на път... с. Брестовец" пълният текст      публикувано на 27.07.2018

Решение  № ПН 16 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Разширяване на дейностите с отпадъци... гр. Плевен" пълният текст      публикувано на 27.07.2018

Решение  № ПН 15 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане, рекунструкция, ремонт... общ. Белене" пълният текст      публикувано на 19.07.2018

Решение  № ПН 14 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Промяна начина на трайно ползване... гр. Луковит" пълният текст      публикувано на 16.07.2018

Решение  № ПН 13 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Водоснабдяване ... м. Стражата, гр. Плевен" пълният текст      публикувано на 12.07.2018

Решение  № ПН 12 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на масивна стопанска сграда - краварник... гр. Искър" пълният текст      публикувано на 25.05.2018

Решение  № ПН 11 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Промяна начина на трайно ползване... гр. Искър" пълният текст      публикувано на 30.03.2018

Решение  № ПН 10 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Разширение на капкова система... с. Добродан" пълният текст      публикувано на 26.03.2018

Решение  № ПН 9 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Създаване на овощна градина... с. Горно Трапе" пълният текст      публикувано на 16.03.2018

Решение  № ПН 8 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на постройка... гр. Плевен" пълният текст      публикувано на 16.03.2018

Решение  № ПН 7 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Къща за гости... гр. Угърчин" пълният текст      публикувано на 16.03.2018

Решение  № ПН 6 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Извършване на рибностопански дейности... с. Бохот" пълният текст      публикувано на 09.03.2018

Решение  № ПН 5 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Депо за отпадъчни строителни материали... гр. Червен бряг" пълният текст      публикувано на 26.02.2018

Решение  № ПН 4 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Изменение на ПУП-ПР... гр. Гулянци" пълният текст      публикувано на 26.01.2018

Решение  № ПН 3 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Извършване на рибно-стопанска дейност... с. Ставерци" пълният текст      публикувано на 26.01.2018

Решение  № ПН 2 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Изработване на ПУП-ПРЗ... с. Александрово пълният текст      публикувано на 19.01.2018

Решение  № ПН 1 П/ 2018 за прекратяване на процедура за ИП "Екстензивно стопанство... гр. Плевен пълният текст      публикувано на 10.01.2018

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*