За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2019 г.          2024      2023         2022         2021       2020         2018        2017         2016        2015       2014

Решение  № ПН 49 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на 1 бр. нов тръбен кладенец..." с. Комарево пълният текст    публикувано на 18.11.2019

Решение  № ПН 48 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на цех за обработка и прерааботка на аквакултури" с. Калейца пълният текст    публикувано на 01.11.2019

Решение  № ПН 47 - ПР/ 2019 за ИП "Увеличаване на годишните количества...отпадъци" гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 01.11.2019

Решение  № ПН 46 - ПР/ 2019 за ИП "Разкомплектоване на излезли от употреба МПС..." гр. Априлци пълният текст    публикувано на 01.11.2019

Решение  № ПН 45 - ПР/ 2019 за ИП "Популяризиране на културното наследство на община Ловеч..." Брест пълният текст    публикувано на 18.10.2019

Решение  № ПН 44 - ПР/ 2019 за ИП "Преустройство на съществуваща сграда..." с. Абланица пълният текст    публикувано на 09.10.2019

Решение  № ПН 43 - ПР/ 2019 за ИП "Промишлена газова инсталация на шивашки цех..." с. Подем пълният текст    публикувано на 09.10.2019

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2019 за ИП "Реконструкция и модернизация на машинно - ванен цех..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 07.10.2019

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на промишлена газова инсталация..." с. Брест пълният текст    публикувано на 27.09.2019

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2019 за ИП "Оптимизиране на обезпрашаването..." с. Брестница пълният текст    публикувано на 18.09.2019

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2019 за ИП "Семеен хотел..." с. Лесидрен пълният текст    публикувано на 18.09.2019

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2019 за ИП "Напоителна система за капково напояване..." гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 12.09.2019

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2019 за ИП "Обособяване на животновъден обект ..." с. Комарево пълният текст    публикувано на 30.08.2019

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на цех за дестилация..." с. Чавдарци пълният текст    публикувано на 30.08.2019

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2019 за ИП "Обособяване на площадка за съхранение ..." гр. Левски пълният текст    публикувано на 23.08.2019

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2019 за ИП "Преустройство на съществуващ цех за гъби..." гр. Троян пълният текст    публикувано на 23.08.2019

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2019 за ИП "Предстоящи промени в работата на инсталациите..." с. Брестница пълният текст    публикувано на 24.07.2019

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на магазини ..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 05.08.2019

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2019 за ИП "Монтиране на модулна бензиностация ..." с. Новачене пълният текст    публикувано на 24.07.2019

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на рибен проход..." ВЕЦ Радомирци пълният текст    публикувано на 05.07.2019

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2019 за ИП "Ликвидиране на проучвателен сондаж..." с. Девенци пълният текст    публикувано на 14.06.2019

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на люпилня и ферма за интензивно отглеждане на риба..." с. Калейца пълният текст    публикувано на 14.06.2019

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на система за капково напояване..." гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 14.06.2019

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2019 за ИП "Преустройство на част от съществуваща фурна в мандра..." с. Бреница пълният текст    публикувано на 14.06.2019

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2019 за ИП "Създаване на птицеферма..." с. Тодорово пълният текст    публикувано на 14.06.2019

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2019 за ИП "Обособяване на животновъдна ферма..." с. Рибен пълният текст    публикувано на 31.05.2019

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на садкова инсталация..." яз. Долни Дъбник пълният текст    публикувано на 29.05.2019

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2019 за ИП "Увеличение на максималния дебит на газовете..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 29.05.2019

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2019 за ИП "Производство на детайли от рециклирана пластмаса..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 17.05.2019

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2019 за ИП "Водовземане от р. Осъм..." гр. Летницаа пълният текст    публикувано на 25.04.2019

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2019 за ИП "Водовземане от р. Осъм ..." гр. Летница пълният текст    публикувано на 25.04.2019

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2019 за ИП "Извършване на дейности по оползотворяване..." гр. Червен бряг пълният текст    публикувано на 25.04.2019

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2019 за ИП "Създаване на овощна градина..." с. Дебнево пълният текст    публикувано на 18.04.2019

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на стелбище, стадион..." гр. Троян пълният текст    публикувано на 12.04.2019

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2019 за ИП "Оптимизиране на парово стопанство..." с. Черковица пълният текст    публикувано на 12.04.2019

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на свинекомплекс..." с. Сопот пълният текст    публикувано на 11.04.2019

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2019 за ИП "Цех за производство на пелети..." гр. Троян пълният текст    публикувано на 11.04.2019

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на ферма за отглеждане на кози и овце..." с. Писарово пълният текст    публикувано на 28.03.2019

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2019 за ИП "Поставяне на преместваема инсталация..." с. Брестница пълният текст    публикувано на 21.03.2019

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2019 за ИП "Модернизиране на предприятие за производство на корнизи..." с. Орешак пълният текст    публикувано на 18.03.2019

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2019 за ИП "Инсталация за шредиране на ИУМПС..." гр. Ловеч пълният текст    поправка  публикувано на 18.03.2019

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на производствена сграда..." гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 17.03.2019

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на нов тръбен кладенец ..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 18.02.2019

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2019 за ИП "Рибовъдно стопанство..." с. Одърне и с. Вълчитрън пълният текст    публикувано на 08.02.2019

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2019 за ИП "Подмяна на оборудване..." гр. Левски пълният текст    публикувано на 08.02.2019

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2019 за ИП "Изграждане на животновъдна ферма..."...с. Сопот пълният текст    публикувано на 25.01.2019

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2019 за ИП "Отглеждане на риба в язовир в местност "Лъга"..."...с. Еница пълният текст    публикувано на 25.01.2019

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2019 за ИП "Резервоарен парк ..."...с. Дисевица пълният текст    публикувано на 23.01.2019

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2019 за ИП "Разширяване дейностите по третиране на отпадъци..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 11.01.2019

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия