За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2018 г.                            2017         2016        2015       2014

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2018 за ИП "Рекултивация на общинско сметище на гр. Червен бряг..."... пълният текст    публикувано на 16.02.2018

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2018 за ИП "Разширяване дейностите по третиране..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 15.02.2018

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2018 за ИП "Прокарване на хидрогеоложки сондаж..."...гр. Долни Дъбник пълният текст    публикувано на 15.02.2018

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2018 за ИП "Транспорт на суровинно брашно..."...с. Брестница пълният текст    публикувано на 15.02.2018

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за разкомплектоване..."...с. Златна Панега пълният текст    публикувано на 08.02.2018

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2018 за ИП "Преустройство на столова..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 05.02.2018

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на цех за производство на месо..."...с. Сопот пълният текст    публикувано на 02.02.2018

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2018 за ИП "Ремонт ... стадион "Плевен""..гр. Плевен пълният текст    публикувано на 05.02.2018

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2018 за ИП "Реконструкция на съществуващ ТП..."...гр. Троян пълният текст    публикувано на 02.02.2018

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2018 за ИП "Разкриване на площадка..."...с. Златна Панега пълният текст    публикувано на 15.01.2018

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на канализация за отводняване..."...с. Кирчево пълният текст    публикувано на 11.01.2018

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за бутилкова инсталация..."...гр. Койнаре пълният текст    публикувано на 11.01.2018

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за бутилкова инсталация..."...с. Чомаковци пълният текст    публикувано на 11.01.2018

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2018 за ИП "Разширение на капацитета на предприятие ..."...с. Търнене пълният текст    публикувано на 03.01.2018

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2018 за ИП "Рекултивация на депо..."...гр. Долни Дъбник пълният текст    публикувано на 03.01.2018

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на захранваща линия..."...с. Реселец пълният текст    публикувано на 03.01.2018

 

 

 

решения 2017 г,

решения 2016 г,

решения 2015 г. 

решения 2014 г.

Издадени решения по ОВОС

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия