За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Натура 2000 - Консултации с обществеността

Общ устройствен план (ОУП) на община Искър

ДОС на ОУП    ОУП на община Искър     информация     

 Доклад от проф. Димитров    писмо    

публикувано на 14.08.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 14.09.2017

Общ устройствен план (ОУП) на община Долни Дъбник

ДОСВ на ОУП    ОУП на община Д. Дъбник     информация     схема1  

 схема2    схема3    схема4     схема5    схема6    схема7

публикувано на 08.06.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 08.07.2017

Общ устройствен план (ОУП) на община Левски

информация        ДОСВ   

публикувано на 01.02.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 03.03.2017

ИП „Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го помещения и сервизни помещения“ в ПИ № 40261.106.1, з-ще с. Крушуна, общ. Летница“

информация        доклад ОВОС       доклад ОС

публикувано на 13.01.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 13.02.2017

ИП „Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв.м в част от ПИ № 62579.168.25, землище на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч“

доклад      информация         приложение

публикувано на 07.10.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 07.11.2016

Общ устройствен план (ОУП) на община Долна Митрополия

доклад      информация       

публикувано на 15.07.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 15.08.2016

Писма до възложителя по чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС:

Общ устройствен план на Община Долни Дъбник

Общ устройствен план на Община Априлци

Общ устройствен план на Община Никопол

Общ устройствен план на Община Долна Митрополия

Общ устройствен план на Община Кнежа

Общ устройствен план на Община Левски    писмо

Общ устройствен план на Община Пордим

Общ устройствен план на Община Троян

Общ устройствен план (ОУП) на община Долна Митрополия

доклад      информация   Обяснителна записка      

публикувано на 27.06.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 27.07.2016

 

Общ устройствен план на Община Летница

Общ устройствен план (ОУП) на община Летница – предварителен проект

доклад      информация    План      Схема1     Схема 2     Схема 3     Схема 4     Схема 5
                                                                 Схема6     Схема 7     Схема 8  

публикувано на 28.04.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 30.05.2016

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия