За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Натура 2000 - Консултации с обществеността

ИП „Общ устройствен план (ОУП) на община Плевен (без землище на гр. Плевен)“

Информация     Доклад      Схема1     Схема2     Схема3      Схема4       Предварителен проект   

публикувано на 06.03.2019 г      
срок за получаване на мотивирани становища 05.04.2019

ИП „Общ устройствен план (ОУП) на община Червен бряг“

Информация     Доклад      Схема1     Схема2     Схема3      Схема4    

публикувано на 04.02.2019 г      
срок за получаване на мотивирани становища 06.03.2019

ИП „Общ устройствен план (ОУП) на община Угърчин“

Информация     Доклад      Схема

публикувано на 25.01.2019 г      
срок за получаване на мотивирани становища 25.02.2019

ИП „Общ устройствен план (ОУП) на община Луковит“

Информация     Доклад      Схема

публикувано на 21.01.2019 г      
срок за получаване на мотивирани становища 20.02.2019

ИП „Реконструкция и модернизация на съществуващи работни помещения и възстановяване дейността на свинекомплекс“ в ПИ № 050028 и № 000022, с. Варана

Информация     Доклад и приложения  

публикувано на 03.08.2018 г      
срок за получаване на мотивирани становища 03.09.2018

ИП „Разширение на съществуващ цех за бутилиране на изворна вода в ПИ №20996.12.51, землище с. Дивчовото“

Информация     Доклад част  

публикувано на 26.06.2018 г      
срок за получаване на мотивирани становища 26.07.2018

ИП „Изграждане на две къщи за лично ползване“ в ПИ № 43325.10.847, землище на с. Лесидрен, общ. Угърчин

Информация     Доклад част 1     Доклад част 2

публикувано на 29.05.2018 г      
срок за получаване на мотивирани становища 29.06.2018

Доклад за оценка на степента на възстействие (ДОС) на ИП „Изграждане на жилищна сграда (къща) на ПИ № 81476.18.12 в местността Лъжето, с. Чифлик, община Троян, област Лочеч“

Информация     Доклад     Карти

публикувано на 19.03.2018 г      
срок за получаване на мотивирани становища 20.04.2018

Общ устройствен план (ОУП) на община Искър

ДОС на ОУП    ОУП на община Искър     информация     

 Доклад от проф. Димитров    писмо    

публикувано на 14.08.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 14.09.2017

Общ устройствен план (ОУП) на община Долни Дъбник

ДОСВ на ОУП    ОУП на община Д. Дъбник     информация     схема1  

 схема2    схема3    схема4     схема5    схема6    схема7

публикувано на 08.06.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 08.07.2017

Общ устройствен план (ОУП) на община Левски

информация        ДОСВ   

публикувано на 01.02.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 03.03.2017

ИП „Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го помещения и сервизни помещения“ в ПИ № 40261.106.1, з-ще с. Крушуна, общ. Летница“

информация        доклад ОВОС       доклад ОС

публикувано на 13.01.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 13.02.2017

ИП „Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв.м в част от ПИ № 62579.168.25, землище на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч“

доклад      информация         приложение

публикувано на 07.10.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 07.11.2016

Общ устройствен план (ОУП) на община Долна Митрополия

доклад      информация       

публикувано на 15.07.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 15.08.2016

Общ устройствен план (ОУП) на община Долна Митрополия

доклад      информация   Обяснителна записка      

публикувано на 27.06.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 27.07.2016

 

Общ устройствен план на Община Летница

Общ устройствен план (ОУП) на община Летница – предварителен проект

доклад      информация    План      Схема1     Схема 2     Схема 3     Схема 4     Схема 5
                                                                 Схема6     Схема 7     Схема 8  

публикувано на 28.04.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 30.05.2016

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*