За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Натура 2000 - Защитени зони за птиците

BG0002111
Велчево
BG0002109
Васильовска планина
BG0000494
Централен Балкан
BG0002083
Свищовско-беленска низина
BG0000240
Студенец
BG0002091
Остров Лакът
BG0002096
Обнова
BG0002074
Никополско плато
BG0002088
Микре
BG0000332
Карлуковски карст
BG0002095
Горни Дъбник - Телиш
BG0002102
Деветашко плато
BG0002017
Беленски острови
BG0002110
Априлци
BG0002128
Централен Балкан Буфер
заповед за обявяване
         

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия