За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Натура 2000 - Защитени зони за местообитанията

BG0000181
Река Вит
BG0000239
Обнова - Караман дол
BG0000240
Студенец
BG0000247
Никополско плато
BG0000266
Пещера Мандра
BG0000269
Пещера Лястовица
BG0000335
Карабоаз
BG0000396
Персина
BG0000494
Централен Балкан
BG0000591
Седларката
BG0000611
Язовир Горни Дъбник
BG0000613
Река Искър
BG0000615
Деветашко плато
BG0000616
Микре
BG0000618
Видима
BG0001014
Карлуково
BG0001036
Български извор
BG0001493
Централен Балкан буфер

карта

BG0000627
Конунски дол

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*