За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Натура 2000 - Заповеди за обявяване

Заповеди за обявяване на защитени зони за птиците:

Заповед за обявяване на ЗЗ "Деветашко плато"
Заповед за поправка на заповедта за обявяване

Заповед за обявяване на ЗЗ "Карлуковски карст"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Студенец"
Заповед за изменение заповедта за обявяване

Заповед за обявяване на ЗЗ "Комплекс Беленски острови"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Микре"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Никополско плато"
Заповед за изменение заповедта за обявяване

Заповед за обявяване на ЗЗ "Остров Лакът"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Свищовско-Беленска низина"
Заповед за изменение заповедта за обявяване

Заповед за обявяване на ЗЗ "Велчево"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Обнова"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Горни Дъбник - Телиш"

Заповед за обяваване на ЗЗ "Централен Балкан"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Априлци"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Васильовска планина"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Централен Балкан - буфер"

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия