За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Програма Life

Официален сайт на Програма Life

Сайт на Програма Life в България

Актуално

На 2.04.2020 Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия /EASME/, публикува покана за подбор на проектни предложения за 2020 година. Новината  за публикуваната покана LIFE 2020 е достъпна на:
www.life-bulgaria.bg и на https://ec.europa.eu/easme/en/life

*

На 21 май 2019 г., РИОСВ – Плевен в качеството на регионално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения към програмата. Събитието е свързано с обявяването на 4 април на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година. 
Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за целите, свързани с околната среда и климата и съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата.
Бяха представени целите и тематичните приоритети на Програма LIFE, особеностите и сроковете на поканата за подаване на проектни предложения през 2019 г., както и изискванията за допустимост на дейности и разходи по програмата. снимки

*

Предстоят Регионален информационен ден и консултации по Програма LIFE

На 21 май 2019 г., РИОСВ – Плевен в качеството на регионално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС организира информационен ден за подготовка на проектни предложения към програмата. Събитието е свързано с обявяването на 4 април на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година.
Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за целите, свързани с околната среда и климата и съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата.
Ще бъдат представени целите и тематичните приоритети на Програма LIFE, особеностите и сроковете на поканата за подаване на проектни предложения през 2019 г., както и изискванията за допустимост на дейности и разходи по програмата.
Допустими бенефициенти по програмата са юридически лица, регистрирани в Европейския съюз - публични организации (министерства, общини, регионални структури и др.), представители на бизнеса (частни търговски организации - без едноличните търговци), частни нетърговски организации (включително НПО), изследователски институти и др.
Информационният ден по Покана 2019 за набиране на проектни предложения по Програма LIFE е отворен за всички потенциални кандидати, които имат проектни идеи за дейности в областта на околната среда и климата. 


Информационният ден ще се проведе на 21 май 2019 г. (вторник) от 9,00 часа в сградата на РИОСВ-Плевен, гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” № 1а, Информационен център на РИОСВ-Плевен.  


Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адрес:  office@riew-pleven.eu silvia@riew-pleven.eu или факс: 064 800 711.

*

Представяне на новата многогодишна работна програма 2018-2020г. - събитието се проведе на 26 април, четвъртък, от 9:30 часа, в зала „Европа“ (в сграда на МОСВ) на бул. Мария Луиза 22.

На събитието беше представена програма LIFE, графикът за обявяване и подаване на проектни предложения по Покана 2018 г., новостите и промените, които предстоят, както и новата Многогодишна работна програма 2018-2020.

Повече информация за Програма LIFE може да намерите на сайта на програмата в България: http://www.life-bulgaria.bg/ или директно на сайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/environment/life/.

*

Тази година за четвърти път Европейската комисия отличава забележителни достижения в управлението и опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. Целта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения. По този начин се повишава осведомеността за мрежата от защитени обекти и нейната роля за опазване на европейското природно наследство, като в същото време се популяризират социалните и икономическите ползи.

На 14 март бяха обявени финалните проекти, които подлежат на гласуване от гражданите на ЕС, като между избраните финалисти има и 4 български проекта.

Всеки е поканен да гласува за своя фаворит сред финалистите до 22 април на следния адрес:

http://natura2000award-application.eu/

Екипът на РЗК при РИОСВ - Плевен ви приканва да участвате активно в гласуването, както и да разпространите информцаията до заинтересовани лица.

*

На 17 януари 2018 г. от 10:00 до 14:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а се проведе обучение за потенциални кандидати по програма Life пълният текст

*
15.08.2017 г. Унгарското дружество LightTech Ltd. възнамерява да подаде проектно предложение, попадащо в подпрограма Околна среда на програма ЛАЙФ. Проектът е във водния сектор и е с предмет развитие на качеството на питейната вода за селското стопанство чрез използването на нови адсорбционни технологии и “AOP” методи (development of drinking water quality for agriculture by the use of novel adsorbent technologies and AOP methods.)
Дружеството търси всякакъв тип партньори за изпълнението на проекта си –
асоциирани бенефициенти или подизпънители.За контакт:  gyorie@lighttech.hu - Győry Erzsébet пълният текст

15.08.2017 г. запитване от шведски университет за възможности да се включи към български проекти по Програма Лайф. пълният текст


На 5 юни 2017 г. от 10:00 до 14:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а се проведе обучение за потенциални кандидати по програма Life пълният текст

На 28 април в гр. Плевен се проведе обучение за потенциални кандидати по програма Life пълният текст

Контакти

МОСВ изпълнява функциите на Национална контактна точка по Програма LIFE, а през 2016 г. бяха създадени и 6 Регионални контактни точки в РИОСВ - Пловдив, Бургас, Благоевград, Монтана, Плевен и Русе по Програмата.

Контакти с регионалното звено за контакт Плевен:

silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 – Силвия Иванова
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 – Зорница Йоткова

Индивидуални консултации

ВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ ПО ПРОГРАМА LIFE, във връзка с Покана 2017 на Програма LIFE Ви уведомяваме, че може да получите индивидуална консултация от регионалното звено за контакт при РИОСВ - Плевен всеки четвъртък, от 14 до 16 часа, или по предварителна заявка с регистрационна форма, която можете да изтеглите от тук. Моля да изпратите регистрационната карта поне ден предварително на емейл silvia@riew-pleven.eu или z.yotkova@riew-pleven.eu

 

За програмата

Програма LIFE е инструмент за финансиране от фондовете на ЕС за околната среда и действията по климата. Общата цел на Програма LIFE е да допринесе за изпълнението, обновяването и развитието на политиката и законодателството на ЕС за околната среда и климата чрез съ-финансиране на проекти с европейска добавена стойност.

Програма LIFE стартира през 1992 г. и към днешна дата е имало четири пълни фази на програмата (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 и LIFE +: 2007-2013). През този период Програма LIFE е съфинансирала 3 954 проекта на територията на ЕС, които са допринесли приблизително с 3,1 милиарда евро за защита на околната среда.

Европейската комисия (ГД „Околна среда“ и ГД „Действия по климата“) управлява програма LIFE. Комисията е делегирала изпълнението на голяма част от компонентите на програма LIFE на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ЕАМСП, EASME). Екипите за външен подбор, мониторинг и комуникации предоставят помощ на Комисията и ЕАМСП. Европейската инвестиционна банка ще управлява двата нови финансови инструменти (NCFF и PF4EE).

Програма LIFE има своите структури и във всяка страна-членка на ЕС. За целта са създадени т.нар. Национални звена за контакт (НЗК). За България Националното звено за контакт е разположено в Министерство на околната среда и водите – дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. В дирекцията работи екип от експерти, които оказват съдействие на българските кандидати по програмата.

Информация за Програма Life

Документи по Програма Life

Информация за успешни български проекти по LIFE с интерактивна карта можете да намерите тук.

Класиране на най-добрите LIFE проекти можете да намерите тук

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия