За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Международни кампании


16-22 септември - Европейска седмица на мобилността 2017

Световен ден на околната среда - 5 юни


22 май - Международен ден на биологичното разнообразие


22 април - международен ден на земята


Европейска седмица за устойчиво развитие 2017

Световен ден на водата
22 март 2017 г. - световен ден на водата


2 февруари - Световен ден на влажните зони


Национални кампании


Животни в беда

Конкурс "Мими Праматарова" 2017

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

 

Европейска седмица на мобилността:

От 16 до 22 септември е Европейската седмица на мобилността 2017

Европейска седмица на мобилността 2017 ще бъде на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата.

Тематични указания     Наръчник за местните власти     Харта     Листовка

Чрез използването на общи средства за придвижване можем да намалим разходите си и въглеродния отпечатък. Най-доброто от всичко е, че можем да срещнем нови хора и да направим пътуването по-разнообразно. Интелигентните технологии, като мобилни приложения и онлайн платформи, спомагат за повишаване на ефикасността на мобилността, спестяване на пари и подпомагане на околната среда. Новите приложения направиха по-лесно от всякога да управляваме заедно мобилността си.

https://www.youtube.com/watch?v=xCcdJODgFFk

Проучванията показват, че използването на споделената мобилност може да окаже положително въздействие върху градовете: всяка обща кола, например, намалява трафика с приблизително 15 лични автомобила. Споделянето ни позволява и да смесваме видовете транспорт по-лесно. Шофиране, колоездене, обществен транспорт – всичко е възможно, когато споделяме.

Включете се в Европейска седмица на мобилността 2017.

Повече информация ще намерите на:

https://www.mobilityweekbg.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия