За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Програма Life

Официален сайт на Програма Life

Актуално

Ново: 15.08.2017 г. Унгарското дружество LightTech Ltd. възнамерява да подаде проектно предложение, попадащо в подпрограма Околна среда на програма ЛАЙФ. Проектът е във водния сектор и е с предмет развитие на качеството на питейната вода за селското стопанство чрез използването на нови адсорбционни технологии и “AOP” методи (development of drinking water quality for agriculture by the use of novel adsorbent technologies and AOP methods.)
Дружеството търси всякакъв тип партньори за изпълнението на проекта си –
асоциирани бенефициенти или подизпънители.За контакт:  gyorie@lighttech.hu - Győry Erzsébet пълният текст

Ново: 15.08.2017 г. запитване от шведски университет за възможности да се включи към български проекти по Програма Лайф. пълният текст


На 5 юни 2017 г. от 10:00 до 14:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а се проведе обучение за потенциални кандидати по програма Life пълният текст

На 28 април в гр. Плевен се проведе обучение за потенциални кандидати по програма Life пълният текст

Контакти

МОСВ изпълнява функциите на Национална контактна точка по Програма LIFE, а през 2016 г. бяха създадени и 6 Регионални контактни точки в РИОСВ - Пловдив, Бургас, Благоевград, Монтана, Плевен и Русе по Програмата.

Контакти с регионалното звено за контакт Плевен:

silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 – Силвия Иванова
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 – Зорница Йоткова

Индивидуални консултации

ВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ ПО ПРОГРАМА LIFE, във връзка с Покана 2017 на Програма LIFE Ви уведомяваме, че може да получите индивидуална консултация от регионалното звено за контакт при РИОСВ - Плевен всеки четвъртък, от 14 до 16 часа, или по предварителна заявка с регистрационна форма, която можете да изтеглите от тук. Моля да изпратите регистрационната карта поне ден предварително на емейл silvia@riew-pleven.eu или z.yotkova@riew-pleven.eu

 

За програмата

Програма LIFE е инструмент за финансиране от фондовете на ЕС за околната среда и действията по климата. Общата цел на Програма LIFE е да допринесе за изпълнението, обновяването и развитието на политиката и законодателството на ЕС за околната среда и климата чрез съ-финансиране на проекти с европейска добавена стойност.

Програма LIFE стартира през 1992 г. и към днешна дата е имало четири пълни фази на програмата (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 и LIFE +: 2007-2013). През този период Програма LIFE е съфинансирала 3 954 проекта на територията на ЕС, които са допринесли приблизително с 3,1 милиарда евро за защита на околната среда.

Европейската комисия (ГД „Околна среда“ и ГД „Действия по климата“) управлява програма LIFE. Комисията е делегирала изпълнението на голяма част от компонентите на програма LIFE на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ЕАМСП, EASME). Екипите за външен подбор, мониторинг и комуникации предоставят помощ на Комисията и ЕАМСП. Европейската инвестиционна банка ще управлява двата нови финансови инструменти (NCFF и PF4EE).

Програма LIFE има своите структури и във всяка страна-членка на ЕС. За целта са създадени т.нар. Национални звена за контакт (НЗК). За България Националното звено за контакт е разположено в Министерство на околната среда и водите – дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. В дирекцията работи екип от експерти, които оказват съдействие на българските кандидати по програмата.

Информация за Програма Life

Документи по Програма Life

Информация за успешни български проекти по LIFE с интерактивна карта можете да намерите тук.

Класиране на най-добрите LIFE проекти можете да намерите тук

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия