За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

Международни кампании


2 февруари - Световен ден на влажните зони

Световен ден на околната среда 2018


Национални кампании


Животни в беда

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето"

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

РИОСВ - Плевен бе домакин за празника на околната среда


На Световния ден на околната среда - 5 юни инспекцията посрещна първокласници от училище „Патриарх Евтимий“. Експертите по биологично разнообразие, проведоха занимателна дискусия за „Защитените местности  и животински видове в България и как да ги опазваме.“ Децата се включиха в забавна викторина и получиха награди за активно участие.

РИОСВ - Плевен отбеляза Деня на биоразнообразието


Инспекцията отбеляза 20 май-Ден на пчелите и 22 май- Ден на биоразнообразието.   Инициативата се проведе  в Историческият музей  и в нея се включиха ученици от Езиковата  гимназия.  Пред тях   бе изнесена  презентация за пчелите и тяхното огромно значение в околната среда.
Учениците се забавляваха с игри и викторини за защитените видове растения в България. РИОСВ – Плевен изненада децата с книжки и цветни моливи.
  

РИОСВ - Плевен и Басейнова дирекция - Плевен с инициативи за Деня на земята


Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен и Басейнова дирекция –Плевен проведоха инициативата за Деня на Земята 22 април. Мотото на тазгодишната кампания е „Повишаване на знанията за рециклирането на пластмасови отпадъци“.
Беседа за опазване на чиста oколната среда  се проведе в ОУ „Лазар Станев“-Плевен. На учениците от трети  клас бе прожектирано филмче,на тема “Всичко за рециклирането“  предоставено от ЕКОПАК.
Децата получиха  като подарък книжки „Свят без замърсявания с платсмаса“.
От благодарност третокласниците подариха по една роза на представителките  на двете организации.

 

Четвъртокласници на НУ "Хр. Ботев" - Плевен научиха защо и как трябва да пестим водата

По повод 22 март – Световен ден на водата, в НУ „Христо Ботев” – гр. Плевен, за учениците от четвъртите класове бе организирана среща с  Теодора Георгиева – РИОСВ – Плевен и Весела Комаревска - Басейнова дирекция „Дунавски район”.
С тази среща официално се закрива кампанията „Седмица на водата”, която се провежда за поредна година в различните институции.
Пред учениците бе представена презентация, в която те активно участваха и си припомниха защо и как трябва да пестим водата. С удоволствие показваха пред любезните гости знанията си и им разказваха любопитни факти от своето ежедневие.

Срещата приключи с много усмивки и обещанието да сме по-добри, по-разумни и по-пестеливи.

Гласуване за отличени проекти по програма Life

Тази година за четвърти път Европейската комисия отличава забележителни достижения в управлението и опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. Целта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения. По този начин се повишава осведомеността за мрежата от защитени обекти и нейната роля за опазване на европейското природно наследство, като в същото време се популяризират социалните и икономическите ползи.

На 14 март бяха обявени финалните проекти, които подлежат на гласуване от гражданите на ЕС, като между избраните финалисти има и 4 български проекта.

Всеки е поканен да гласува за своя фаворит сред финалистите до 22 април на следния адрес:

http://natura2000award-application.eu/

Поредица от образователни инициативи за Деня на водата в Плевенска област

Световният ден на водата – 22 март ще бъде отбелязан с поредица от образователни инициативи в Плевенска област. Кампанията се организира от Басейнова дирекция „Дунавски район“, РИОСВ – Плевен, Регионалната лаборатория към ИАОС и Регионалния исторически музей в Плевен.
Първата инициатива е на 20 март в Професионална гимназия по лозарство и винарство в Плевен. На следващия ден се предвижда образователна дискусия в начално училище „Патриарх Евтимий“ - Плевен и „Час по екология в Музея“ със студенти от Медицински университет – Плевен. На 22 март са планирани няколко дискусии и викторини в учебните заведения в Долни Дъбник. Същия ден се предвижда ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ да гостуват в направление „Природа“ на Регионалния исторически музей в Плевен. Денят на водата традиционно ще бъде отбелязан и в село Байкал, като тази година инициативите са в следобедните часове на 23 март.

Денят на водата – 22 март се провежда всяка година, за да се фокусира вниманието върху важността на този незаменим природен ресурс. Тази година избраната тема е „Природата за водата“, която е насочена към прилагане на природосъобразни решения за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени през 21-ви век. Кампанията е наречена „Отговорът е в природата“ и е насочена към повишаване на информираността относно природосъобразните решения. Ключовото послание, е че тези решения (възстановяване на горите чрез залесяване, на връзката между реките и заливаемите площи, на влажните зони) са устойчиви и ефективни начини за възобновяване на баланса във водния цикъл, за смекчаване на последиците от климатичните промени и оттам – за подобряване на човешкото здраве и качеството на живот като цяло.

Водите на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние

Повърхностните води на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние.  Това сочат резултатите от анализите на водите проби, взети от три участъка на реката в Троян и Ловеч. Измереният разтворен кислород е под границите, поради различни фактори - температура,налягане и др.
Кметовете на общините Ловеч и Троян са уведомени за резултатите. Дадени са указания да не се допуска нерегламентирано заустване на отпадъчни води във водни обекти. В случай на констатирано нарушение в населени места без изградена канализационна система, съответната община трябва да предприеме действия по компетентност, а в случаите на установено заустване на отпадъчни производствени  води във водни обекти без разрешително,  да уведомят РИОСВ-Плевен.
На 15 януари е подаден сигнал от  кмета на община Ловеч, за пяна по р. Осъмв района на града . Сформираният  екип от РИОСВ- Плевен, Басейнова дирекция за Дунавски район и РЛ към ИАОС в Плевен е извършил проверка на място.  

Световният ден на влажните зони отбелязваме на 2 февруари

Темата за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“
Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата.
Всяка година за 2 февруари се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони. Темата за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“.
Няколко инициативи ще се проведат в Плевенска област под мотото на Световния ден. Атрактивно представяне на обитателите на влажните зони подготвят от отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей. В Посетителския център на природен парк „Персина“ ще има образователна лекция. Традиционно, 2 февруари ще бъде отбелязан в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – село Байкал. Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен са партньори на инициативите.

Влажните зони в градовете или в близост до населените места допринасят за осигуряване на по-жизнена среда за живеене благодарение на множеството важни функции, които осъществяват. Те допринасят за намаляване на наводненията, служат като източник на питейна вода, филтрират замърсителите и подобряват качеството на водите, осигуряват зелени градски площи и са източник на поминък за местното население. Значението на ползите, които допринасят влажните зони, става все по-важно и съдбоносно с продължаващото нарастване на броя на населението, живеещо в градовете. До 2050 година 66% от населението на планетата ще живее в градовете, тъй като хората се местят в градовете в търсене на по-добри работни места. За съжаление, по-голяма част от населението не е наясно със значението и ползите на влажните зони в близост до населените места. В бързоразвиващите се градове, влажните зони често се смятат за пустеещи земи, места за изхвърляне на отпадъци, места, които трябва да се пресушат и да се промени предназначението им. Според изчисленията на учените, най-малко 64% от влажните зони на планетата са изчезнали от 1900 г. насам, докато паралелно с това се наблюдава бум в нарастването на градовете.
Целта на отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година е да се повиши отговорността за значението на влажните зони в осигуряването на устойчиво градско бъдеще.
Ключови послания:

 • Градските влажни зони правят градовете по-жизнени, благодарение на множеството ползи, които предоставят като контрол на наводненията, осигуряване на питейна вода, пречистване на водите, зелени площи и прехрана;
 • Интегриране на влажните зони в политиките и плановете за градско планиране;
 • Градовете следва да разработват и прилагат политики, насърчаващи опазването и популяризирането на влажните зони;

 

За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават следните дейности:

 • Посетете влажна зона
 • Организирайте събитие, за да образовате другите за значението на градските влажни зони
 • Регистрирайте и публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция:  www.worldwetlandsday.org на ниво EVENTS/Add your event!

На интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво Activities/World Wetlands Day 2018, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, листовки, банери, логота, инструкции за провеждане на кампании, листовки за оцветяване и др.). Тези материали следва да бъдат разпечатани от Вас, в случай на ползване.

Обучение за потенциални бенефициенти по програма Life на ЕС


На 17 януари 2018 г. в информационния център на РИОСВ – Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти по програма Life. В обучението взеха участие представители на общини, области и фирми.
На обучението беше представена новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма  Life; нови правила, препоръки и насоки на ЕАСМЕ за изпълнение и отчитане на проекти;  ресурсите на интернет сайта на програма Life, както и новосъздадения сайт на български език http://www.life-bulgaria.bg/.

РИОСВ - Плевен участва в среднозимното преброяване на водолюбивите птици

42-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на РИОСВ – Плевен се проведе на 12 и 13 януари.  Към  екипа на Българската орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН се включиха и експерти от регионалната екоинспекция .

Обходени бяха влажни зони с около 40 точки на наблюдение по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници и блата в областите Плевен и Ловеч.

Наблюдавани са различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, черноврат гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, земеродно рибарче, голям горски водобегач и др. При яз. Горни Дъбник са преброени над 1800 зеленоглави патици и около 100 лиски, а при яз. Еница – 70 големи корморана. Поради сравнително високите температури за месец януари, водоемите не бяха замръзнали. По-голяма численост и по-богато видово разнообразие от птици са наблюдавани в язовирите и блатата, отколкото в реките.

Установени са екземпляри  и от други видове птици -обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, дългоопашат синигер, щиглец, зеленика, кос, хвойнов дрозд, жълта овесарка, черешарка, гугутка, посевна врана, фазан, кълвачи, чинка, сива сврачка и др.

Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, за да се определи популацията на водолюбивите птици и състоянието на местата, на които зимуват .

Предстоящо обучение за потенциални бенефициенти по програма Life в гр. Плевен
На 17.01.2018 г. в гр. Плевен предстои обучение за потенциални кандидати по Програма Life
Във връзка с новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма  Life са предвидени поредица от обучения през месец януари 2018 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ. 
Обучението в гр. Плевен ще се проведе на 17 януари 2018 г. от 10:00 до 15:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а ет. 3.
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 2 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 мобилен 0886609779
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 мобилен 0886995990
Употребата на органични разтворители подлежи на отчет и контрол

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с    употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 • нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 • импрегниране , ламиниране, слепване;
 • почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 • производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 • дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.                                                  

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2018г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2016г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.org/doc/FORM/LOS.doc.  Ако консумацията на органични разтворители превишава праговата стойност определена за съответния вид дейност в приложение №2  на Наредба№7/23 Окт. 2003г операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл.20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2018г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка-ст.експерт ЛОС  на телефони 064/806978  и 0886466293.

Коледарчета от ЦДГ "Слънце" гр. Плевен поздравиха експертите на РИОСВ - Плевен

Децата от трета група на детска градина „Слънце“ гр. Плевен внесоха празничен дух по повод предстоящите  празници с коледни български песнички  и стихове. Малките коледари и техните учителки бяха изненадани от PR-а на инспекцията в ролята на Снежанка и получиха лакомства и книжки. Цялата инспекция получи пожелания за здраве и късмет през новата 2018 година от веселите малчугани.

Задължителното използване на НИСО се отлага с една година

Задължителното водене на отчетност и предоставянето на информация за отпадъците чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) се отлага за 2019 г. поради установени трудности при експерименталното й тестване от страна на заинтересованите лица.

През 2018 г. задължените лица следва да водят отчетност, да предоставят информация и да подават заявления и документи по установения до сега ред на хартиен носител, като паралелно ще е налице възможност за доброволно използване на информационната система.

Възникнали въпроси, свързани с работата на системата, могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).

РИОСВ - Плевен провери управлението на текстилни отпадъци

През месец ноември експерти на РИОСВ – Плевен извършиха проверка по Закона за управление на отпадъците на 25 фирми, чиято дейност е свързана с текстилни отпадъци – образуване, съхраняване, третиране, в т. ч. рециклиране, изгаряне с оползотворяване на енергията и депониране.

Проверката на юридическите лица обхвана дейността им за периода от 1 януари 2016 г. до момента.
Установено беше нерегламентирано третиране чрез изгаряне на текстилни отпадъци на една площадка и лицето е поканено за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Дадени са предписания на фирмите, които при дейността си образуват текстилни отпадъци, но до момента не са предприели действия за изпълнение на изискванията за класифицирането им и воденето на отчетност  по реда на наредбата за класификация на отпадъците и на наредбата за реда за водене на публични регистри.

При проверките беше обърнато внимание на задълженията по ЗУО за разделно предварително съхраняване на текстилните отпадъци, спазване на приоритетен ред при управлението им и изискването, отпадъците да се предават за последващо третиране единствено на лица, разполагащи с документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци.  
На дружествата беше посочено, че информацията за лицата, притежаващи документи за дейности с отпадъци е достъпна посредством публичен регистър, публикуван на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда.

И РИОСВ - Плевен участва в Европейската седмица за намаляване на опадъците

РИОСВ – Плевен участва  в Европейската седмица за намаляване на отпадъци, провела се под мотото „Да използваме отпадъците повторно“с две инициативи.
На 21 ноември, пред ученици от V клас в ОУ „Цветан Спасов“ бе изнесена беседа на тема „Разделно събиране на отпадъците и повторната им употреба“. Децата получиха книгата „Ти можеш да спасиш планетата“, предоставена от ЕКОПАК. Три дни по-късно експерти от РИОСВ гостуваха на ДГ „Чучулига“. Пред  малчуганите бяха представени анимационното филмче „Архитекти на бъдещето “и книжката „Екология“ с диск с песнички. С песнички и танци малчуганите поздравиха гостите си и получиха подаръци.
Европейската  седмицата се провежда от 2008 г. и цели повишаване на информираността за намаляване на отпадъците.  В България се организира за първи път през 2012 г. от Асоциацията на еколозите от общините в България. С отбелязването се насърчават гражданите, държавните и неправителствени организации да се включат в инициативи,  свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата.

От 2018 година всички документи за отпадъците ще се обработват електронно

От началото на 2018 година, воденето на отчетността и предоставянето на информация за отпадъците ще се извършва чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от ИАОС - http://nwms.government.bg/wms/.
Лицата, извършващи дейности със събиране, транспортиране и/или третиране на отпадъци, както и лицата, притежаващи комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците ще могат да се регистрират в НИСО чрез предоставяне по електронен път на попълнена регистрационна форма на интернет страницата на ИАОС. Воденето на отчетни книги, подаването на отчети и заявления за разрешителни и регистрационни документи в НИСО ще е възможно при притежаване на квалифициран електронен подпис.
РИОСВ- Плевен извърши необходимите процедури за работа със системата с въвеждане на електронни подписи на служителите, които се занимават с дейностите по контрол на отпадъците.  
Всички въпроси за работата на системата могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда.

Изискванията в законодателството за атмосферния въздух обсъждаха в Плевен експерти от РИОСВ

Плевен беше домакин на семинар, организиран от дирекция „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването” на Министерството на околната среда и водите. В него участваха експерти от МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и всички Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

Темата беше „Прилагане на изискванията на законодателството в областта на атмосферния въздух”. Обсъдени бяха прилагането на наредби и регламенти, свързани с контрол върху дейностите с флуорсъдържащи парникови газове. Експертите от министерството представиха новата наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите от тях. Нови моменти по прилагането на европейските регламенти за флуорсъдържащи газове и веществата, нарушаващи озоновия слой бяха разисквани на семинара. Представени бяха системи за откриване на течове от оборудване, актуални ограничения, квоти, забрани за внос и употреба.
Обсъдени бяха случаи от практиката на РИОСВ и във взаимодействие с Агенция „Митници“, за откриване на нелегална търговия и за провеждане на контрол чрез закупените от МОСВ 4 мобилни анализатора.

Бяха разгледани и актуални проблеми, свързани с прилагане на законодателството в областта на ограничаване на емисиите от подвижни и неподвижни източници. Дискусия имаше върху основните изисквания към съдържанието на актуализираните общински програми за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (главно по показател фини прахови частици). Посочено бе, че са осигурени значителни средства по приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда 2014 – 2020” за финансиране разработката на общинските програми на 11 общини. Ще  се изисква значително да се подобри достоверността на изготвените експертни оценки и възможно най-точното определяне както на източниците и областите на замърсяване, така и на количествата изпуснати във въздуха вредни вещества в проблемните общини – основно от изгарянето на твърди горива в бита и от автомобилния трафик.  
Представена беше информация за етапа на работата по съвместния проект на МОСВ и Световната банка за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух. Екипът на световната банка също е отбелязал като незадоволителна извършената количествена оценка на емисиите на територията на засегнатите общини.

РИОСВ - Плевен призовава гражданите към екологично отопление

Уважаеми граждани,

С настъпването на отоплителния сезон, в по-големите населени места се наблюдава увеличаване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). Докато през месеците от април до септември, в автоматичните измервателни станции в региона (в градовете Плевен, Ловеч и Никопол) почти не се регистрират денонощия с превишени норми, през есенно–зимните месеци броят на превишенията рязко се увеличава и надхвърля допустимите 35 денонощия за календарна година.
Замърсяването на въздуха с фини прахови частици, според редица специализирани изследвания, е предпоставка за:

 • по-често възникване на остри респираторни инфекции (ринити, фарингити, бронхити, бронхопневмонии) и заболявания на очите (конюнктивити и кератити);
 • усложняване и по-тежко протичане на хроничните болести на дихателната система (бронхиална астма, хроничен бронхит, белодробен емфизем) и на сърдечно-съдовите заболявания, което води до намаляване на продължителността на живота.

Проведените многогодишни изследвания в региона на области Плевен и Ловеч показват, че основните източници на замърсяване с ФПЧ са процесите на изгаряне на горива за битово отопление, особено при зими с продължителни метеорологични процеси, затрудняващи разсейването на димните газове в атмосферата (температурни инверсии, ниско атмосферно налягане с безветрие и др.).
Въпреки сложните икономически и социални проблеми, свързани с избора на начин на отопление във всеки отделен дом,

За да запазим чистия въздух и здравето си през отоплителния сезон,

РИОСВ – Плевен Ви напомня някои основни правила за намаляване на емисиите на замърсители във въздуха през зимния сезон:

 • При възможност използвайте начин за отопление, който не предизвиква отделяне на димни газове във въздуха или те са минимални – топлофикация или газификация на жилищата, електрическа енергия. При по-масово включване на членовете на етажната собственост към централна  топлофикация или газификация, разходите за отопление на отделните жилища намаляват.
 • Изолирайте максимално жилището си срещу изпускане на топлината в околната среда. Външната или вътрешната топлоизолация на стени и тавани, подмяна или уплътняване на прозоречната дограма, дори плътните завеси, съществено намаляват загубата на топлинна енергия, количествата горива и съответно емисиите във въздуха.

 

Ако все пак сте избрали отопление с изгаряне на твърди горива:

 • Не използвайте въглища с високо съдържание на пепел и сяра, както и влажна дървесина. При изгарянето на такива горива се отделят увеличени количества прах и вредни химични съединения – серен диоксид и въглероден оксид.
 • Проверете състоянието и височината на комините! Недостатъчната височина на комините на жилищните сгради (по-малко от 0,5 – 1,0 m над билото) затруднява както процеса на горене, така и разсейването на газовете в атмосферата!
 • Почистете димоходите и комините от сажди! Осигурете топлоизолация на комините и защитни „шапки“ против попадане или кондензация на влага, която води както до постепенно разрушаване на комините, така и до непълно горене с отделяне на сажди и токсичен въглероден оксид!  
 • Не изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци гореща сгур и пепел, тъй като това често предизвиква запалване или продължително димене на отпадъците и замърсяване на въздуха.
 • Не изгаряйте в домашните си отоплителни печки или котли отпадъци – пластмаси, гуми, парцали, печатни издания и др. – тези отпадъци при изгаряне отделят токсични химични вещества.
 • Изгарянето на отпадъци (освен в специализирани регистрирани инсталации) е забранено и нарушителите се глобяват!

            За намаляване замърсяването от автомобилния трафик през зимата:

 • Не оставяйте с включен двигател на място  автомобила си продължително време!
 • Не използвайте автомобили с неизправно изгаряне  на горивото в двигателите – следете състоянието на изпусканите от ауспусите отработени газове!
 • Нивата на емисиите от автомобилните двигатели в вътрешно горене (ДВГ) се контролират от ИА „Автомобилна администрация” и КАТ!

 

РИОСВ – Плевен Ви призовава заедно да опазим през зимата чист въздуха,
който дишаме!

МОСВ подкрепя националния ученически конкурс "Посланици на здравето", обявен от министерство на здравеопазването

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.
Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.
Формуляри:
- за кандидатстване (Приложение № 1);
- за отчитане на резултатите (Приложение № 2).

РИОСВ - Плевен проверява търговски обекти за употребата на полимерни торбички

Експерти от РИОСВ – Плевен проверяват търговските обекти и задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички. Следи се дали търговците предоставят на крайните потребители срещу заплащане пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване, с дебелина до 50 микрона. Безплатното им предлагане на мястото на продажба на стоките или продуктите, с изключение на много тънките пластмасови торбички с дебелина под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни, е нарушение съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредбата за реда и размера за заплащане на продуктова такса 
Проверяващите следят и за платена продуктова такса на предлаганите на пазара тънки пластмасови торбички. Това са торбичките с дебелина под 25 микрона и с размери по-малки от 390 мм/490 мм. в разгънат вид, които нямат обозначен на български език произход и надпис „торбичка за многократно използване“ или „торбичката е биоразградима“. Не се дължи продуктова такса за много тънките полиетиленови опаковки с дебелина под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни. Използването им за допълнително опаковане или пренасяне на предварително опаковани стоки е нарушение на Наредбата. При установяване на пластмасови торбички, за които се дължи продуктова такса, ще се изискват всички документи, доказващи произхода им, документи за закупуването им или платежно нареждане за заплатена продуктова такса към ПУДООС.
РИОСВ – Плевен напомня, че съгласно Закона за управление на отпадъците, имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице, което предлага без заплащане на крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 50 микрона , продава или предлага на крайните потребители пластмасови торбички, за които не е заплатена продуктова такса.

От 28.07.2017 влязоха в сила изменения и допълнения на Наредба № 6 относно емисиите на вредни вещества, изпускани в атм. въздух от обекти с неподвижни източници

Публикувани са и влязоха в сила от 28.07.2017 г., изменения и допълнения в НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г.)

Обръщаме внимание на собствениците/ползвателите на обекти, задължени да извършват собствени периодични или непрекъснати измервания (СПИ или СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, на следните основни акценти в изменената наредба:

 • Въведено е ново задължение за собствениците/ползвателите на обекти с неподвижни източници на емисии (в чл. 33, ал. 4 от наредбата) – при СПИ да осигуряват вземането на проби/извадки в присъствието на представител на съответната РИОСВ, за източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:
  • горивни източници с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 5 MW;
  • производствени (технологични) източници с масов поток на най-малко един от контролираните замърсители в отпадъчните газове не по-малък от 50 % от стойностите, посочени като критерии за извършване на СНИ (в чл. 43, ал. 1 и чл. 44), независимо от вида на обектите;
  • установено превишение на съответните НДЕ при контролни или собствени периодични измервания, извършени през предходните две календарни години;
  • получени една или повече основателни жалби или сигнали за замърсяване на атмосферния въздух през предходната година.
 • В посочените по-горе случаи, собственикът или ползвателят на обекта е задължен да уведоми писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на СПИ в срок не по-малък от един месец преди провеждането им. (чл. 33, ал. 5).  

В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ, директорът не приема за валидни резултатите от извършените СПИ, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред (чл. 33, ал. 6).
Напомняме, че протоколите за извършените измервания се подписват от собственика/ползвателя на обекта, или от упълномощеното от него лице, съгласно чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал.3 от наредбата.

 • Въведен е нов срок за представяне в РИОСВ на всички доклади за получени резултати от СПИ – не по-късно от два месеца след датата на вземането на проби (чл. 39, ал. 1).
 • Въведени са нови допълнителни изисквания към съдържанието на докладите за получените резултати от СПИ (чл. 39, ал. 2, т. 12 – 15):
  • номинален разход на гориво;
  • брой отработени часове, разделени по месеци, за 12 месеца назад;
  • географски координати на изпускащите устройства;
  • височина и светло сечение на изпускащите устройства.

Докладът се оценява за съответствие с изискванията на наредбата, от директора на съответната РИОСВ (чл. 40, ал. 2).

 • За нови неподвижни източници на емисии (въведени в експлоатация след 01.01.2018 г.), са въведени нови изисквания към размерите на точките за вземане на проби (чл.12, ал. 2, т. 2). Напомняме, че разположението и броят на точките за вземане на проби се определят от собственика, при спазване изискванията на съответните стандартизационни документи и на чл. 12, и се утвърждават от директора на РИОСВ (съгласно чл. 11, ал. 2 от наредбата).
Експерти от РИОСВ - Плевен помогнаха на бедстваща птица от защитен вид

Гражданин уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен за намерен екземпляр от вида Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) в безпомощно състояние. Птицата не може да лети и е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.  снимки

Черношипата ветрушка (Керкенез) е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.
За защитените видове от Приложение №3 се забраняват: улавяне или убиване, преследване и обезпокояване на екземпляри; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, излагане на публични места. Забранено е още да се вземат от естествената им среда и да се отглеждат като домашни любимци.

Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие,
За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Обучение на потенциални бенефициенти по Програма LIFE нв ЕС

На 5 юни в информационния център на РИОСВ - Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
На 28 април бяха  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е 14 септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти. снимки

Обучение за потенциални кандидати по програма Life на 5 юви в гр. Плевен

С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени поредица от обучения през месец юни 2017 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ. 
Обучението в гр. Плевен ще се проведе на 5 юни 2017 г. от 10:00 до 14:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а 
 ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 2 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
r.jmouranova@moew.government.bg и телефон: 02 9406134;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 – за обучението в гр. Плевен
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 – за обучението в гр. Плевен

В гр. Плевен се проведе семинар по програма Life на ЕС

Днес, 28 април в зала „Плевен“  на Областна администрация-Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
Очаква се от 28 април да бъдат  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е месец септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти.
Снимки

Обучение за потенциални кандидати за Покана 2017 на Програма LIFE

С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени поредица от обучения през месец април 2017 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ.
Обученията ще се проведат, както следва:
6 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Пловдив
7 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Бургас
20 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Благоевград
21 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Монтана
27 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Русе
28 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Плевен
 ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
r.jmouranova@moew.government.bg и телефон: 02 9406134;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 – за обучението в гр. Плевен
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 – за обучението в гр. Плевен

Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

На 30.12.2016 г. в държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с който се въвеждат банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Банковите гаранции са в размер на 15 000 лв. за дейността и по 5000 лв. за всяка площадка на оператора. Срокът за представянето им в РИОСВ е 03.04.2017 г. При неизпълнение, разрешението по чл.67 от ЗУО се отнема или се изменя служебно, като се заличават дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО.
Размерът на банковите гаранции за дейности с ОЧЦМ се намалява от 25 000 лева на 15 000 лв. Остава в сила гаранцията от 5000 лв. за всяка площадка на дружеството. Срокът за представяне на банкови гаранции с новия размер е 03.01.2018 г.
Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.
За контролираната от РИОСВ-Плевен територия, в разрешения за дейности с ОЧЦМ са вписани 48 площадки, самостоятелни дейности с ИУМПС и ИУЕЕО се осъществяват на още 31 площадки.
През 2016 г. не са констатирани нарушения, свързани с банковите гаранции.

ВАЖНО: Наближава крайният срок за регистрация на вещества през 2018 г.

Всички химични вещества, произвеждани или внасяни в Европейското икономическо пространство между 1 и 100 тона на година, трябва да бъдат регистрирани до 31 май 2018 г. в Европейската агенция по химикали (ECHA). Това е последният срок за съществуващите химикали съгласно регламента REACH. С това ще приключи събирането на данни за произвежданите или използвани в Европа вещества и в крайна сметка ще подобри човешкото здраве и околната среда.

За повече информация -  тук

РИОСВ - Плевен организира семинар по програма LIFE на ЕС

В зала „Плевен“ на Областна администрация се проведе семинар на тема „Оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016“.
LIFE е Eвропейската програма за действие за околна среда и климат, за периода от 1 януари 2014 г. 31 декември 2020 г. Правното основание за Програмата е Регламент (ЕС) № 1293/2013 на ЕП и на Съвета от 11 декември 2013 г.
По време на семинара експертите Петя Якимова и Лора Сашева представиха основните акценти на програма LIFE 2014-2020, какво е новото в покана 2016 и механизмите за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС.
В рамките на проекта са обособени 6 регионални звена за контакт (РЗК), едното от които в РИОСВ – Плевен.
На интернет страницата на РИОСВ – Плевен ще бъде създаден раздел, в който ще се предоставя информация за дейностите по проекта. 

Телефони за контакти:
0886609779  инж. Зорница  Йоткова
0886995990   инж. Силвия  Иванова

Възможности за съфинансиране по програма Life за 2016 г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

 1. В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

 1. В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

Информация до местни инициативни групи, изготвящи проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие

Във връзка с предстояща необходимост от произнасяне на РИОСВ - Плевен по повод изготвени проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местни инициативни групи /МИГ/ на територията на Област Плевен и област Ловеч, както и за своевременно и приоритетно произнасяне по документацията на всеки етап от процедурата, за спазване на сроковете за приемане и финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., в секция Формуляри и образци е публикувано Примерно искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, по чл. 8а от Наредбата за ЕО.

Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/80177

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*